Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi

Cinsiyet Belası

Judith Butler

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
248 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
9 günde okudu
Cinsiyet Belası
Cinsiyet Belası, son zamanlarda feminizm ve toplumsal cinsiyet araştırmalarını içeren okumalarımın içinde kendini akademik dille belli eden eserlerden bir tanesi oldu. Butler'i ilk kez tanıdığım bu eser bana birçok kazanıma ve kendimce kimi farkındalıklara ulaşmamı sağladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet araştırmaları son 50 yıla nazaran çok daha
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
Reklam
248 syf.
9/10 puan verdi
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet'in soykütüğünün çıkarılıp, eleştirel bir bakış açısıyla hemen her ''doğru bilinen yanlışı'' ortaya koymaya çalışmış Butler bu eserinde. Bugün, kadınların toplumsal eşitlik mücadelesinde (insanlık mücadelesi demek daha doğru olur), doğa hakları, hayvan hakları ve lgbt+ haklarını da kapsayan geniş bir portföyde
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
·
Puan vermedi
AYAK FEMİNİSTİ
FUKOSUZ KONUŞ NİÇE DEMEDEN KONUŞ Bir başına girdim helaya. Bak cinsiyetime, verdim ömrümü hekime. Hekime gitmesem de kadın deniz gören evdeki teras mı? Eskinden kadınlar çiçektir dendiğinde, kadın kadındır, çiçek babandır denirdi. Şimdi Butler, bizlere “Kadın” kadın değildir, çiçek belki çiçek olabilir demekte. Bunun hikmeti nedir? Hikmet
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
·
Puan vermedi
Cinsiyet Belası
Normal şartlar altında, başladığım kitapları ite kaka da olsa bitirmek gibi bir misyon yüklemişliğim vardır kendime. Ne yazık ki 2 gündür elime alıp başladığım 2 kitap da tarafımdan yarım bırakılmak zorunda kaldı. Bunlardan birisi Feminist kitaplar etkinliği kapsamında okuduğum Judith Butler'in Cinsiyet Belası adlı kitabıydı. Çok zorladım kendimi devam edebilmek için ama başaramadım. Eser zaten yüksek lisans ve doktora aşamalarında kaynak kitap olarak kullanılan bir esermiş. Dolayısıyla inanılmaz ağır bir dili ve Metis Yayınları'ndan çıkmış olmasına rağmen son derece başarısız bir çevirisi mevcut. Neden böyle diyorum, çünkü Metis en beğendiğim yayınevlerinden biridir, daha önce böyle kötü bir çevirisi ile hiç karşılaşmamıştım. Kitap akademik ve karışık bir dille yazıldığı için , okunup anlaşılması da felsefi açıdan akademik bir bilgi birikimi ve donanımı gerektiriyor. Ben ve felsefe de birbirlerine çok uzak iki kavramlar olduğu için yine ortak bir paydada bulışamadık...Varsın canımız sağ olsun:)
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
Reklam
248 syf.
·
Puan vermedi
Judith Butler’in 1990 da yayımlandığı guer kuramın öncü metinlerinden sayılan, feminist kuramda ve toplumsal cinsiyet araştırmalarında çığır açmış bir kitaptır. bütün feminist okurların mutlaka okuması gereken bir yapıt. fakat akademik dile aşina olmayanları oldukça yorabileceğini de söylemekte yarar var :)
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
·
Puan vermedi
·
11 günde okudu
Kitabin ilk sayfalarını okurken anlaşılmayacak kitap değilmiş neden yorumlar genelde öyle dedim. Sonrasında baktim evet hiç anlaşılmıyor. Kitabin ortası yok bende. Sonuç kısmı da anlasilirdı. Temel kaynak niteliğinde bir kitap oldugu icin tavsiye ederim. Ben bu kitaptan ne aldim diye sorarsanız..... nihayetinde hepimiz insanız.
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
·
Puan vermedi
Freud için melakonli halinde üstben, ölüm içgüdülerinin toplandığı mekan haline gelir. Ayrıca düşünür, hüzün ve melankoliyi bir birinden şu şekilde ayırır : “Hüzünde değersiz ve bomboş olan dünyadır; melankolide ise ben’in kendisidir.”
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
%57 (142/248)
·
Puan vermedi
İlk defa bir kitabı yarım bırakıyorum. Hayatımda en nefret ettiğim şey fakat 142. sayfaya bile zor geldim. Kitabın yazılma tarzı bir yana çevirene asla saygısızlık etmek istemem fakat günümüzde bu kitap okunmasın diye mi böyle çevirdiniz? Bir cümlede bir kelime sürekli tekrarlanıyor. Cümle bitene kadar en az 4 kelimeyi sözlük alıp araştırmak zorunda kalıyorum. Cümle sonunda açıklamalar genellikle cümle ile ilgili olmalı , kaynakları arkaya atabilirsiniz. Bilmiyorum ara ara açar başlık başlık didiklerim ama devamı çok zor gidiyor.
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
Reklam
248 syf.
·
Puan vermedi
Evrensel bir cinsiyet yapısı kurulabilir mi? Ya da cinsiyetin temel kökeni nedir? Sorusuna gerekli cevabı bulmak için hatta daha fazla soru sorulması için okunması gereken bir kitap. Çünkü sunmuş olduğu kavramsal harita bağlamında temel kökenin, kadın olmanın, eril bireyliliğinin, ben, özne ve öteki diyagramının anlaşılması çözüme kavuşturulması için sunulan cevapların ne olacağı ve ne olabilirliği tartışılmaktadır. Ve diğer bir açıda bu cinsiyetçiliğin siyasi düzen üzerinde konumu nedir? Soruların çokluğu ve cevapların muğlaklılığının aşılması yeniden konumlandırılması gereken eril ve dişil bireyin dil perspektifinde nasıl olması gerektiğini açıklayıcı ve bir o kadar da örtük alan sunar. Önemli olan yaşayışın ve yaşantının toplumsal ve bireysel kurallarının inşasıdır. Bu yüzden kişi olmanın ana argümanı eril ya da dişil olmak mıdır? Diğer bir soru da gerçekten bir cinsiyet mefhumu var mıdır? İşte öz eklemleri buna bağlı olan kitaba tarihsel açıdan da pek çok sav sunulmakla birlikte bunların etkinliğini sürdürülüp sürdürülmediği noktası da açık uçludur. Bu bakımdan yeni bir inşanın mümkünlüğü ve özgüllüğü var mıdır?
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
·
Puan vermedi
Toplumsal cinsiyetin, domistifikasyonu üzerine, Feminist politika önemli birikimlere sahip olmasına rağmen, kendi arasında bölünmüş ve ayrı uçlara ayrılmıştır. Butler cinsiyet belası eserinde, cinsiyeti yapı söküme tabi tutarak, yeni bir tartışmanın, fitili ateşler. Butlere göre,Kadın ve Erkek dikotomosine dayanan, cinsiyet ikiliği toplumsal ve kültürel bir inşa, sosyal bir yapı olarak notmatifleşmiştir. İkili şekilde atanmış cinsiyet, aslında tarihsel ve toplumsal performatif süreçlerin eseridir. Cinsiyet ile ilgili yerleşik epistemolojilerin dışında, bir teori ile patriarkiye, neşter vurmaya çalışan Buutler, Focaultatan ilham aldığı quuer teorisi ile üçüncü dalga feminizm arasında, oldukça ilgi görmüştür.Cinsiyetin biyolojinin katı sınırlarına, hapis edilemeyeceğini öne süren butlerin, perfromatif cinsiyet teorisinin, cinsiyet ile ilgili yerleşik epistomoojilerce, kabul görmesi olası değil. Cinsiyetin evrimsel ve biyolojik majör süreçlerin eseri olduğu, Ortodoks bilimde kabul görür. Butlere en önemli itiraz, yine radikal feminist çevrelerden gelir. Butleri patriarkinin pasif müteffiği olmakla suçlayan radikal feminizm, performatif cinsiyetin, kadınlık ile ilgili ataerkil efsanelerin ve mitlerin yeniden canlanmasına, yol açtığını, bu yöndeki retoriğe hizmet ettiğini idda eder.
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
9 günde okudu
Bu kitap kadın araştırmaları yüksek lisansında incelemesi yapılan ve okutulan önemli bir kitaptır.Türkiye de pek okunmayan okyunalarında acımasızca eleştirlidiği. Cinsiyet bize dğouştan mı verildi toplum mu öğretti?bu soruya cevap arar. "Kadın ya da erkek bedenine doğmamızla birlikte cinsel kimliğimizin maddesel sınırları belirlenir. Ancak Butler'ın soykütüksel çözümlemesi ile bakacak olursak esasen bedenin kendisi normlar tarafından sınırlandırılmış biçimde kavranmaktadır. Beden bir sonuçtur, neden değil.Bu durumda beden, belirleyen, sınır çizen değil söylemsel inşa süreçlerince gerçekleştirilendir. Bedenlerin sınır ve yüzeyleri iktidarın çeşitli biçimlenimlerinin bir ürünüdür. "Gerçek" ve "olgusal" olan ve toplumsal cinsiyetin bir kültürel yazıt gibi üzerine işlediği maddesel veya bedensel zemin olarak kabul edilen "cinsiyet", edimlerle tekerrür eder ve bu yolla kendini idrak edilemez kılar." ALINTI
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
Ağır felsefi bir kitap olarak değerlendirilebilecek Cinsiyet Belası 21. yüzyılın en etkili feminist kitabı sayılır. Feminizmin öz eleştirisidir aslen, QUEER kuramın temellerinin atıldığı alanının en en en önemli eserlerinden biridir. Günümüz politikasına etkisi yadsınamaz. Çünkü hiç sorulmamış, sorgulanmamış bir meseleye parmak sokar: Cinsiyet aslen nedir? İki bacağının arasındaki mi, iki kulağının arasındaki mi? Kromozomlarınla mı alakalı, nası giyindiğinle mi? Gerçek mi? Yoksa taklit sonucu oluşagelmiş, 'performatif' bir şey mi? Bunlar öncesinde kimsenin sormadığı sorulardı ve bu yüzden kitap ilk çıktığında sansasyonel olarak adlandırıldı, devrimseldi. Yeni bir paradigmanın öncüsü oldu. Feminizmin öz eleştirisiydi çünkü feminizmin "kadın" kavramı çok muallaktı ve bu açığa kavuşturulmadan ezilenler olarak kadını savunmak imkansız ve kusurlu olurdu. Ekleyebileceğim tek şey, soyut ve karmakarışık dilinin eseri okumayı sürdürmeyi aşırı güçleştirmesi.
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
·
Puan vermedi
·
30 günde okudu
Judith Butler in kendisi ve Geliştirdiği, ortaya koyduğu fikirler hakkında da çokça yazılmış. Ve kendisinin kitabın önsözünde belirttiği gibi tahmin ettiğinin üstünde ilgi toplamış, okunmuştur ve hakkında çokça yazılmış makale, yorum ile birlikte kendisi ve görüşleri ile ilgili yapılan röportajlar mevcuttur. Ben daha önce Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili kitaplar okuduğum halde bu kitap beni çok zorladı.Kristeva, Foucault,Freud vs okuduğum halde. Feminizm ve Kimliğin altüst edilmesi alt başlığıni taşıyan kitabı şöyle tarif etsem herhalde yerinde olur. Bizler dünyaya gelirken hatta bizleri dünyaya getirenler dahil ikili bir tür(kadin-erkek) üzerinden tanımlıyor adlandiriyoruz ve devamında da hayat boyu gösterdiğimiz, gerçekleştirdiğimiz eyleme düşünmelerle bu ikili tür yapıyı yaratma idame ettirme içerisindeyiz. Ve Butler Feminizm in bile bu düşünce tarzından kurtulamadigini hatta özgürlükçü birçok çevrenin bile homofobik olduğunu ve bu düşünme biçiminin dışına cikamadigini yaziyor. Zor bir kitap ama bu konu da başucu kitaplardan.
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
248 syf.
5/10 puan verdi
·
14 günde okudu
Yorumum ️
Anlamakta çok zorlandığım bir kitap oldu. Bir çok şeyi anlayamamış olsam da aklıma hiç gelmeyen bazı şeyleri sorgulamamı sağladı. Feminizmin ne kadar yanlış anlaşıldığını (kendim de dahil) gördüğümde şaşırdım. Bakış açınızı değiştirecwk bir kitap. Bol bol yan okumalar yapılmalı
Cinsiyet Belası
Cinsiyet BelasıJudith Butler · Metis Yayıncılık · 2020582 okunma
100 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.