Giriş Yap

Das Mutterrecht

Pisagor kadın cinsinin temsilcisi olarak çıkıyor karşımıza, onun haklarının, dokunulmazlığının, aile ve devlet içerisindeki yüksek konumunun savunucusu olarak. Erkeklere kadını bastırıp altetmenin günah olduğunu söylüyor. Erkeğin hükmen altında değil, eşit haklarla onun yanında olması gerektiğini savunuyor.
Herkes yalnızca kendi hayat yasalarını görür ve kutsal kabul eder.
Kadinegemen toplumların şiddete dayalı çöküşü (erkek egemen topluma dönüşmeleri) kaideyi oluşturuyor görünüşe göre. Barışsal yollorla vuku bulan değişimler ise istisnayı oluşturuyor.
Bir tek kendi kazanımınızın değeri vardır, ve hiçbir şey insan doğasını hazır sunumdan çok kendinden uzaklaştıramaz
23 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.