1000Kitap Logosu
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi

Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi

Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
10.0
1 Kişi
1
Okunma
1
Beğeni
262
Gösterim
660 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 18 sa. 42 dk.
Adı
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
Basım
Türkçe · Türkiye · Kişisel Yayınlar · 1 Ocak 2017 · Ciltli
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat, sünnet ve cemâat taraftarı, mensubu ve yanlısı demektir. Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm’in hayat hâline gelmiş en güzel tefsiri ve en güzel uygulaması; dini tebliğ, ifta, beyan ile görevli kılınan Hz. Peygamber’in (s.a.s.) slâm’ın temel konularını anlama ve benimseme tarzıdır. Cemâat, Hz. Peygamber’in sözü edilen hayatını bütün olarak benimseyen ve yansıtan müslüman toplumdur. Cemâat, vahyin ilk muhatapları olup inanç, ibadet, hukuk ve ahlâk cepheleriyle İslâm’ı bir bütün olarak sonraki nesillere aktaran ashab cemâati anlamına gelir. Bu anlamı ifade eden görüş tercih edilmiştir.2 Sünnet ehli dediğimiz zaman, Peygamberimizin sünnetini benimseyip tâbi olan kimse demektir. Ehl-i sünnet olanlar, Kur’ân-ı Kerîm’i, Peygamber Efendimiz’in sünnetini ve sahabenin icmasını kabul edenlerdir. Ehl-i sünnet isabetli bir yoldur. Çünkü Ehl-i sünnet, Kur’ân ve Sünnet’e uyulması gerektiğini kabul edip aklı nakle tâbi kılmakla diğer mezheplere göre isabetli yolu tercih eden ana mezheptir. Zira dinde ana prensip vahye uymaktır. Mutlak ve mükemmel bir bilgi kaynağı olmayan aklın, nakle hâkim olması veya naklin akla tâbi kılınması halinde, vahye ihtiyaç kalmaz ve ilahi emirler bir anlam taşımaz. İnsan bilgisi için vazgeçilmez bir kaynak olmasına rağmen sınırlı, dış tesirlere acık ve geleceği keşfetmekten yoksun bulunan akıl, vahyin desteğine muhtaçtır. Ehl-i sünnet, aklı vahye tâbi kılıp vahiyle akıl arasında bir denge kurmak, ayrıca Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas gibi bütün şer’i usullere başvurmak suretiyle doğruya ulaşma ihtimalini yükseltmiş ve hemen hemen her konuda mutedil/dengeli bir çizgide yer alıp aşırı uçlardan uzak kalmayı başarmıştır. Ehl-i sünnet’in benimsediği itikâdî ve amelî hayat anlayışı, Peygamberimiz ve dört halife döneminde en güzel şekliyle yaşanmıştır. İşte bundan dolayı Hz. Peygamber’e (s.a.s.) ve Hz. Peygamber’in getirdiği ve ortaya koyduğu dini en iyi bilen ve izleyen Ashab-ı Kiram’a dayandığından dolayı Ehl-i sünnet, İslâm cemâatinin ana gövdesidir. Yine bundan dolayı Ehl-i sünnet yolu, Peygamberimiz (s.a.s.) ve ashabının (r.anhüm) üzerinde yürüdüğü yoldur, diyoruz. Ehl-i sünnet anlayışı; sahabe dediğimiz ilk nesilden sonraki nesillere iğne ile kuyu kazar gibi titizlikle aktarılan nebevî hayat anlayışıdır.
10
10 üzerinden
1 Puan · 1 İnceleme
Mihmandar
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi'yi inceledi.
660 syf.
·
50 günde
İçindeki başlıklardan sadece bir bölümü: Adam öldürme işinin çoğalmasi. Ahiret ahvali. Ahirete iman. Ahirete iman etmenin fert ve toplum açısından önemi. Ahiretin ispati. Akaide ait temel bilgiler. Akli veya manevi mucizesi olan Kur'an mucizesi. Aklın mahiyeti. Alem, bütün parçalarıyla hâdis. Allah'a iman. Allah (c.C), Levh-i Mahfüz'da şu şöyle şöyle olacak diye yazmış, şöyle şöyle olsun diye yazmamıştır. Allah'ı ahirette görmek Allah'ı dünyada görmek. Allah'ın azabına karşı kendini emniyette görmek. Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuz kadar Deccal'in ortaya çıkması. Allah'ın eseri oluşu, Allah'ın vahyi olması. Allah'ın insanı saptırması yani insanda sapıklığı yaratması iki şekildedir.. Allah'ın sıfatları.. Allah'ın sıfatları, ezelidir ve zatıyla kaimdir. Allah'ı rüyada görmek.. Allah'tan başkası için amel etmek.. Allah'tan ümit kesmek.. Allah tarafından kıyamete kadar değiştirilmeden korunmuş olması.. Allah Teâlâ, araz degildir. Allah Teala, bileşik degildir. Allah Teala, bir şeyin parçası değildir. Allah Teala cisim ve cevher degildir. Mirac mûcizesi. Mirac vasıtaları. Muallak (birtakam şart ve sebebe bağlı) değişen kısım. Mobrem (kesin) değişmeyen kısım. Mucize gösterilmesinin maksadı. Mucizelerin özellikleri. Mu'cizenin tarifi. Mucizeyi ihsan eden. Müctehid, isabet ettiği gibi, hata da yapar. Muhalefetun li l-havadis. Müjdelemek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak, zorlaştırmamak. Mukarrebûn melekler. Mü'mini küfre götüren şeyler. Mü'minin metodu, prensibi. Mü'min olan zâlim. Mü'min ve müslim. Mümkinü'l-vücûd. Mümteniul-vücûd. Münâfik. Münker ve Nekir. Mürted. Musibetler ve sebepleri. Müslüman fåsik. Müslüman kardeşin diğer bir müslüman kardeşe olan duası. Müstakil şirk. Mütevâtir. Mütevatir haber. Mütevatir hadis. 'A' dan Z ye kadar olan başlıklardan' sadece çok küçük bir bölümünü oluşturuyor -yukarıda paylaştığım- ne kadar kıymetli ve değerli bir kitap olduğunu anlamanız için bu başlıkları ekledim. Başucu kitabı niteliğinde bir kitap tekrar tekrar okunması gereken, okunduktan sonra üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap, çünkü okudukça hayrettiniz, hayranlığınız artıyor, okuyup amel edenlerden olmak duasıyla, kesinlikle tavsiye ederim okuyun okutturun... Keyifli Okumalar...
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
Okuyacaklarıma Ekle
42