Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği

·
Okunma
·
Beğeni
·
658
Gösterim
Adı:
Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799757399000
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

Önsöz, N. Lenin

İvedi Bir Siyasal Sorun

RSDİP Üçüncü Kongresinin Geçici Devrimci Hükümet Konusundaki Kararı Bize Ne Getiriyor?

"Devrimin Çarlık Üzerinde Kesin Zaferi" Ne Demektir?

Monarşinin Kaldırılması ve Cumhuriyet

"Devrimi İlerletme" Nasıl Olur?

Tutarsız Burjuvaziye Karşı Savaşımda Proletaryanının Eli-Kolu Bağlı Kalması Tehlikesi Nereden Gelebilir?

"Tutucuları Hükümetten Tasfiye Etme" Taktikleri

Osvobojdenye ve Yeni-İskra Eğilimleri

Devrim Sırasında Aşırı Muhalefet Partisi Olmak Ne Demektir?

"Devrimci Komünler" ve Proletaryanının ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü

RSDİP'nin Üçüncü Kongresinin Bazı Kararları ile "Konferans"ınkiler Arasında Kaba Bir Karşılaştırma

Eğer Burjuvazi Yüz Çevirecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?

Sonuç. Kazanmayı Göze Alıyormuyuz?

Sonsöz - Bir kez Daha Osvobojdenye Eğilimi, Bir Kez Daha Yeni-İskra Eğilimi

I.Burjuva Liberal Gerçekçiler, Sosyal-Demokrat "Gerçekçileri" Neden Yüceltiyorlar?

II.Martinov Yoldaş Soruna Gene "Derinlik" Kazandırıyor.

III.Diktatörlük Konusundaki Kaba Burjuva Görüşler ile Marksist Görüşler

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Marksizm proletere burjuva devriminden yüz çevirmeyi, ona karşı kayıtsızlığı öğretmez, ve devrimin önderliğini burjuvaziye bırakmayı da öğretmez. Tam tersine Marksizm, proletere, burjuva devrimine en enerjik biçimde katılmayı, tutarlı proleter demokrasi için, devrimin sonuna kadar götürülmesi için en kararlı biçimde mücadele etmeyi öğretir.
... Devrime karşı birleşenler, otokrasidir, saraydır, polistir, bürokrasidir, ordudur ve bir avuç aristokrasidir. Halkın öfkesi ne denli büyükse, askeri birlikler o denli güvenilmez olurlar, bürokrasi o denli yalpalar....
Burjuva devrimi proletarya için son derece yararlıdır.Burjuva devrimi proletaryanın çıkarlan açısından mutlak
gereklidir. Burjuva devrimi ne kadar tam ve kararlı, ne kadar tutarlı olursa, proletaryanın buıjuvaziye karşı sosyalizm uğruna
mücadelesi o kadar güvence altına alınmış olur. Ancak bilimsel sosyalizmin abecesinden habersiz kişilere bu sonuç yeni,
tuhaf ya da paradoksal gelebilir. Ve burjuva devriminin belli bir anlamda buıjuvaziden çok proletaryanın yararına olduğu tezi de zaten buradan çıkar.

Lenin
Demokratik devrimin tam olarak gerçekleştirilmesinin temelini bir özgür köylüler sınıfının yaratılması oluşturur. Böyle bir sınıfın yaratılması, feodal yükümlülüklerin ortadan kaldırılması ve feodalizmin yıkılması demektir, ama henüz kesinlikle bir sosyalist devrim anlamına gelmez. (Köylüler burjuvazinin -yani onlar olmadan demokratik burjuvazinin gericilik karşısında "iktidarsız" kalacaktır- "en doğal" müttefikleridir.
Çarlık üzerinde "tayin edici zafer" kazanabilecek tek güç ancak halk olabilir, yani sadece büyük ana güçleri alır ve kent ve kır küçük-burjuvazisini (bunlar da "halk"tır) ikisi arasında paylaştırırsak, proletarya ve köylülüktür. "Devrimin çarlık üzerinde tayin edici zaferi", proletarya ve köylülüğün devrimci-demokratik diktatörlüğüdür
Demokratik devrim burjuvadır. Kara paylaşım ya da "toprak ve özgürlük" şiarı -yıldırılmış, bilinçsiz, ama ışık ve havayı tutkuyla talep eden köylü kitlelerinin bu en yaygın şiarı- burjuvadır. Fakat biz Marksistler. proletaryanın ve köylü kitlelerin gerçek özgürlüğü için burjuva özgürlüğünden ve burjuva ilerlemesinden başka bir yol olmadığım ve olamayacağını bilmek zorundayız. Şu anda, sosyalizme yaklaşmak için. tam politik özgürlük, demokratik cumhuriyet, proletarya ve köylülüğün devrimci-demokratik diktatörlüğünden başka bir araç olmadığını unutmamalıyız.

Lenin- Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799757399000
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

Önsöz, N. Lenin

İvedi Bir Siyasal Sorun

RSDİP Üçüncü Kongresinin Geçici Devrimci Hükümet Konusundaki Kararı Bize Ne Getiriyor?

"Devrimin Çarlık Üzerinde Kesin Zaferi" Ne Demektir?

Monarşinin Kaldırılması ve Cumhuriyet

"Devrimi İlerletme" Nasıl Olur?

Tutarsız Burjuvaziye Karşı Savaşımda Proletaryanının Eli-Kolu Bağlı Kalması Tehlikesi Nereden Gelebilir?

"Tutucuları Hükümetten Tasfiye Etme" Taktikleri

Osvobojdenye ve Yeni-İskra Eğilimleri

Devrim Sırasında Aşırı Muhalefet Partisi Olmak Ne Demektir?

"Devrimci Komünler" ve Proletaryanının ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü

RSDİP'nin Üçüncü Kongresinin Bazı Kararları ile "Konferans"ınkiler Arasında Kaba Bir Karşılaştırma

Eğer Burjuvazi Yüz Çevirecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?

Sonuç. Kazanmayı Göze Alıyormuyuz?

Sonsöz - Bir kez Daha Osvobojdenye Eğilimi, Bir Kez Daha Yeni-İskra Eğilimi

I.Burjuva Liberal Gerçekçiler, Sosyal-Demokrat "Gerçekçileri" Neden Yüceltiyorlar?

II.Martinov Yoldaş Soruna Gene "Derinlik" Kazandırıyor.

III.Diktatörlük Konusundaki Kaba Burjuva Görüşler ile Marksist Görüşler

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Ali
  • Ekrem özgiray
  • Kamo
  • Berkay
  • Ezgi Göktürk
  • Hasan Yıldırım
  • Emrah Ergin
  • Can Kaya
  • İlkay Şal
  • Pınar Eldemir

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (3)
9
%40 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0