Dervişin Safa Defteri

0,0/10  (0 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
22 gösterim
"Dinle sözümü sana direm özge edâdır

Derviş olana lazım olan aşk-ı Hüdâdır"

Derviş; istidadı, şevk u zevki ve en önemlisi “izni” varsa nefs mertebelerinde seyreder, terbiye ve tezkiyesini kazanır; ilâhî tecellîlere mazhar olur. Mahlûkatın en şereflisi olduğunun idrakine bireysel tecrübeleriyle varır, daha doğrusu bu yolda cehdeder. Ardından ezkâra, evrada, semâya durur. Hamlıktan pişme, pişmekten de yanma yoluna geçer, halk içinde Hakk ile görüşme olarak tabir edilen “halvet der encümen”i deneyimler ve anlar ki vakit, bu lütufların safâsını sürme vaktidir.

Dervişin Safa Defteri, ömrünü tasavvuf yolunun fakîri olmaya adayan Mim Kemâl Öke’nin Mevlânâ Celâleddin Rûmî Hazretlerinin eserlerini bütüncül bir bakışla, eserlerde üzerinde durulan süreçlere, kavramlara ve yaklaşımlara odaklanarak incelediği “Yedi Meclis”ten oluşmakla birlikte Hz. Mevlânâ’dan bir ilmihal teşkil ediyor. Bu bağlamda, İslam’ın beş şartını, iman esasları ile şer’î açıdan incelerken eserin öz suyunu “sûfî gözüyle şeriat” olarak ortaya koyuyor.

Tasavvuf bir hal ilmidir ve eşref-i mahlûkat olan insanın Allah tarafından anbean çekip çevrilen kalbine dair bu ilim, yüzyıllar önce Hz. Mevlânâ’ya bahşedilmiştir. Mim Kemâl Öke, işte bu kalbin merkezi olan İslam’ın beş ana sütununu Hz. Mevlânâ’nın eserlerinden damıttığı zarif ve nüktedan bir üslupla aktarıyor.
Öyleyse bu kitabın –insan kitabının- gönül sayfaları, yukarıdaki niyaz ilâhîsinin izleyen beyitlerinde terennüm edilen semâ-safâ irtibatının günümüzün rasyonalite ve absürtlük karşıtlığıyla kurgulanmış dünyasında, şeriat ve hakikat hasreti çekip marifete vâsıl olmayı dileyen nice kalbe ilham olması niyetiyle açılıyor.

"Âşkın nesi var ise Maşuk’a fedadır

Semâ sâfâ , cana şifâ ruha gıdâdır"

(Tanıtım bülteninden)

Kitaptan 4 Alıntı

Hüseyin Ankara 
07 Oca 23:30 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kâh çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Kâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni.

Dervişin Safa Defteri, Mim Kemal Öke (Sayfa 30 - Sufi kitap)Dervişin Safa Defteri, Mim Kemal Öke (Sayfa 30 - Sufi kitap)
Hüseyin Ankara 
07 Oca 23:22 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hz. Pîrimizin aşağıdaki serzenişi bizim için başlı başına bir vasiyettir,şuurunda olalım diyorum.

Canım bedenimde oldukça Kur'an'ın kuluyum
Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım.
Birisi, sözlerimden, bundan başka söz naklederse
O nakledenden de bezmişim ben, bu sözden de.

Dervişin Safa Defteri, Mim Kemal Öke (Sayfa 27 - Sufi kitap)Dervişin Safa Defteri, Mim Kemal Öke (Sayfa 27 - Sufi kitap)
Hüseyin Ankara 
07 Oca 23:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Âşık, en yüksek mevkilere çıksa,dünyanın en zengin adamı olsa,yüz binlerce devlete erişse, yüz binlerce nimete kavuşsa onun nazarında bunların hiçbir kıymeti yoktur!
...
Size hangi ifadeyi anlattı bu beyit?
"Bir elime güneşi, diğer elime ayı koysanız, ben davamdan yine asla vazgeçmem,"diyen Hz. Peygambermizin meşhur cevabını değil mi?

Âllah âşıkları öyledirler işte!Nabızları muhabbetullah ile artar, gönüllerinde Muhammed'in kösü vurulur.

Dervişin Safa Defteri, Mim Kemal Öke (Sayfa 34 - Sufi kitap)Dervişin Safa Defteri, Mim Kemal Öke (Sayfa 34 - Sufi kitap)