Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1

9,2/10  (39 Oy) · 
91 okunma  · 
30 beğeni  · 
1.545 gösterim
Devlet-i Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcıkın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devletinin bir beylikten
Orta-Doğu ve Balkanları hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor.
İnalcık Osmanlı Klasik Dönemini sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. Siyasi tarihin toplumsalekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor. Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.
 • Baskı Tarihi:
  Mart 2010
 • Sayfa Sayısı:
  377
 • ISBN:
  9789944886451
 • Yayınevi:
  İş Bankası Kültür Yayınları
 • Kitabın Türü:
Ayşefeyza 
20 Tem 03:53 · Kitabı okudu · 21 günde · Puan vermedi

Bu muhteşem eser; yazar İnalcık'ın 60 yıllık bilgi birikimi sonucunda kaleme alınmış,
Araştırma yazılarından oluşsada dili ağır değil, uslubu akıcı yani okumak için bir tarihçi olmaya luzüm yok tarihini bilmek isteyen her türk gencinin sıkılmadan okuyup, hatmedebileceği nitelikte. Bazı konularda çok uzun ve ayrıntılı bilgi verilmiş tarihçi olmadığım için kitabın tek olumsuz bulduğum yönü bu oldu. Aynı zamanda yazar aslında her tarihçide olması gereken objektif görüşe sahip, bu da okurun kitaba olan itimadını yüksek tutmayı sağlamış, dış ülkelerin tarih arşivlerinden de faydalanılmış ve okurla bu kısımlar paylaşılmış,
Halil İnalcık adeta ömürlük emeği ilmek ilmek işlemiş, bizlere okumak ve bilgilenmek düşer.
Vesselam

Emre Dinç 
22 Nis 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Siyasi olaylarla mide bulandırmayan , ders kitabı niteleğinde harika bir eser. İçinde şaşıracağınız bilgiler bulunmakla beraber , olayları farklı bir açıdan sorgulatması kitabın bence en güzel tarafı.

Fatih Erdem 
24 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Beni Osmanlı tarihçisi olmam yolunda teşvik eden muhteşem eser, okurken bambaşka ezberbozan bir Osmanlı tarihi ile karşılaştım.. Asırlık çınar tarihçilerin kutbu Halil İnalcık'ın bu eserini Osmanlı tarihinin kuruluş ve bir imparatorluga dönüşme sürecini meraklılara ve tarihseverlere tavsiye ederim :)

Gamze Toker 
26 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Okul yeni bitmişti. Ama bendeki tarih ve tarihçi olma aşkı hiç biter mi? Kitabı Kızılay'daki kitapçımda bulup da alınca mutlu mesut eve gittiğimi hatırlıyorum. O zaman bir kez okumuştum. Tezimi yazarken bir ikinci kez okudum. Ama bana lazım olan yerleri. Tabi bu okumalar bir üçüncü okumayı beraberinde getirmişti. Şuan kitabın her yeri yapışkanlı hatırlatma kağıtlarıyla dolu. Artık ne kadar bilgilendirici bir kitap olduğunu varın siz takdir edin. İyi okumalar.

Emrah Çakmak 
03 Tem 00:06 · Kitabı okudu · 1 günde · 10/10 puan

Osmanlı tarihine ömrünü adamış koca bir çınarın elinden çıkan bu kitap Osmanlı'nın kuruluşunu bizlere farklı bir üslupla sunmakla beraber daha önce hiç duymadığımız veya yanlış bildiğimiz konuları aydınlığına kavuşturuyor. Yakın zamanda kaybettiğimiz üstadın ruhu şad olsun. Yerine geçebilecek biri maalesef ki yok.

Erden Tunç 
13 Mar 14:27 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Osmanlı İmparatorluğu tarihi denildiği zaman hocaların hocası konumunda bulunan Halil İnalcık eserini okumayan ben Osmanlı Tarihi'ni okudum demesin zaten. Engin bilgisinden faydalanmaya çalışın.

Burak CAN 
08 Oca 2016 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 10/10 puan

Osmanlının kuruluş dönemini anlatan kaynak eserlerden biridir.1.sınıfta iken Osmanlı Tarihi dersinde ders kitabı olarak okuduk ve sorumluyduk.Osmanlıyı okumak isteyenlere mutlaka okumaları için önerebileceğim güzel bir eser.

Kitaptan 8 Alıntı

BİROL COŞKUN 
 09 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

1279'da Doğu - Anadolu'dan geçen Marco Polo, Anadolu'yu Turkmenia diye anar.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 4)Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 4)
BİROL COŞKUN 
10 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Osmanlı beyliği, kesinlikle gazi Osman bey tarafından kurulmuş, Orhan zamanında bir sultanlık haline gelmiştir. Sultan unvanını alan ilk Osmanlı hükümdarı Orhan'dır.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 15)Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 15)
BİROL COŞKUN 
22 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İstanbul'un Fethi
29 Mayıs'ta genel saldırı ve yağma emri verdi. Zorla (kahren) alınan şehrin yağmasına sultan engel olamazdı. Bu şeri bir kuraldı.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 110)Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 110)
Kaan Kan 
19 Ağu 18:11 · Puan vermedi

Osmanlılar bir yeri zorla fethe girişmeden önce, üç kez teslim önerisinde bulunurlar, kabul edilirse amân verirler, şehirlere amânnâme veya 'ahdnâme ile güvenceler tanırlardı. Pacymeres, Türkmen akınları karşısında yerli Rum halkın panik halinde kaçtığını anlatır. Toprağı yurdluk olarak alan Osmanlı alpları ve yoldaşları, geçimleri için Rum köylüsünün yerlerinde kalmasına muhtaçtı. İstimâlet politikası zorunlu idi.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 13)Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 13)
BİROL COŞKUN 
09 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Osmanlılar kendi devletlerini Devlet-i Aliyye'i Osmaniyye diye adlandırmıştır.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcıkDevlet-i Aliyye, Halil İnalcık
Kaan Kan 
18 Ağu 23:03 · Puan vermedi

14. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlıların Rumeli'ye geçip Balkanlar'da Bizans mirasını ele geçirerek bir imparatorluk durumuna yükselmesi başlıca iki temel olaya bağlıdır: Gaza geleneği ve Türkmenlerin kitle halinde göçü.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 8)Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 8)

Osman'ın faaliyet döneminde Karacahisar fethinden sonra ikinci aşama, 699/1299 yılında Eskişehir batısında Bilecik, Yarhisar, Yenişehir ve İnegöl tekvurlarının hisarlarını fethettiği zaman gerçekleşmiştir. Rivâyete göre, o zaman Osman kendi adına hutbe okutmuş, bağımsızlık iddiasında bulunmuştur. Öyle görünüyor ki, Menâkibnâme, bu aşamada Osman'ı, öbür Türkmen beyleri gibi bağımsızlığa hak kazanmış bir İslâm hükümdarı gibi göstermeye çalışmaktadır. Menâkibnâme, Osman'ın 699/1299 yılında Karacahisar'da kendi adına hutbe okuttuğunu, bağımsızlık iddiasında bulunduğunu, kendi töre/kanûnunu ilân ettiğini (15. Bab), kadı tâ'yin ettiğini, özetle bağımsız beyliğini bir Türk-İslâm saltanatı gibi teşkilâtlandırma işine giriştiğini anlatmaktadır. Başka deyimle, Menâkibnâme'yi yazan (Yahşi Fakîh) veya anlatan (Orhan'ın imamı İshak Fakîh) bağımsız Osmanlı Devleti'nin bu tarihte doğduğu bilincindedir. Şimdiye kadar tarihçiler onu izleyerek bu tarihi, devletin gerçekten ve hukuken kuruluş tarihi olarak kabul etmişlerdir.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcıkDevlet-i Aliyye, Halil İnalcık

Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıkışını, 13. yüzyılın ikinci yarısında Orta-Anadolu'daki gelişmeler ve Batı-Anadolu'da Bizans toprakları üzerinde gazî Türkmen beyliklerinin kuruluşu süreci içinde incelemek gerekir. Bu süreci, üç temel etken belirlemiştir: İlkin bir demografik devrim, Oğuzların, yani Türkmenlerin Anadolu'ya sürekli yoğun göçleri ve Selçuklu saltanatının kuruluşu, ikinci olarak Mogol istilâsı ve egemenliği altında Türk-İslâm gazâ hareketinin yeni bir ivme kazanması ve nihayet Denizli, Antalya, Ayasoluk ve Bursa'nın milletlerarası pazarlar durumuna yükselerek Türkiye'nin dünya ticâret yolları üzerinde önemini korumuş olması.

Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 1 - Anadolu'ya Oğuz/ Türkmen Göçleri, Anadolu Selçuklu Sultanlığı)Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık (Sayfa 1 - Anadolu'ya Oğuz/ Türkmen Göçleri, Anadolu Selçuklu Sultanlığı)