Adı:
Devlet ve Devrim
Baskı tarihi:
11 Nisan 2014
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
Çeviri:
Tonguç Ok
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Evrensel Basım Yayın
Baskılar:
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve İhtilal
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Marx, kendi buluşlarından söz ederken, insanlığa ve insan düşüncesinin gelişmesine katkısını devlet sorunuyla bağlantısı içinde ortaya koymaktadır: "Benim yeni olarak yaptığım şey, 1) sınıfların varlığının, üretimin tarihsel gelişme evrelerinden başka bir şeye bağlı olmadığını; 2) sınıflar savaşımının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne götürdüğünü; 3) bu diktatörlüğün kendisinin de bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına geçişten başka bir şey oluşturmadığını tanıtlamak oldu..."

Marx'ın burada yaptığı, kuşkusuz ne artı-değer teorisini ne de diyalektik materyalizmi önemsizleştirmektir; ama kendi öğretisini burjuvazinin en değerli düşünürlerin öğretilerinden özünde ayıran şeyi ve üstelik kendi devlet öğretisinin özünü vurgulamaktır.

Lenin işte bu öğretiyi, hayranlık verici bir biçimde, sınıf mücadelesi pratiğinin deneyleri içinde geliştirilme aşamalarıyla birlikte, "Devlet ve Devrim" adlı eserinde tüm yönleriyle özetlemiştir. Bugünün Türkiyesi'nde "Devlet ve Devrim"i yayınlamanın önemini ise yine Lenin'den okuyabiliriz "…asıl 'devlet' işleri kapalı kapılar ardında, bakanlıklar, kalem odaları ve kurmaylıklar tarafından yürütülür. Parlamentolarda yalnızca, 'sıradan halk'ı aldatmak için lafazanlık yapılır."
160 syf.
·8/10
Lenin bu kitabında Marx ve Engels'in çalışmalarından yola çıkarak kapitalizm ve sınıfsız toplum arasındaki geçiş sürecini ele alıyor. Proletaryanın devrimdeki görevi nedir, Proletarya Diktatörlüğü tam olarak nedir, devletin sınıflandırmada karşılığı, yok olup gitmesi, zora dayalı devrim, komünizmin alt evresi yani sosyalizm, üst evresi yani sınıfsız toplum, anarşizm ve marksizmin arasındaki farklar gibi birçok konuya değiniyor Lenin. Marksizmin temel tezlerine karşı yapılan girişimleri eleştiriyor. Demokrasi, sınıflı toplumda ne anlama gelir, aslında nedir gibi birçok soruya cevap veriyor. Önemli olan konuları birkaç defa bölüm bölüm hatırlatarak ilerliyor ki bu konuyu daha iyi anlama açısından oldukça güzel bir anlatım şekli. Özellikle Engels'ten çok çok fazla alıntı yapmış buna dikkat çekmek isterim. Onun dışında hafif ağır lakin anlaşılır bir dille yazılmış kitap. Herkese keyifli okumalar dilerim 🤗
138 syf.
·Beğendi·10/10
Marksist-Leninistlerin devlet olgusu üzerine düşüncelerini berrak biçimde ortaya koyan makale derlemesidir. Hem liberal, hem de anarşist anlayış arasındaki kırmızı çizgiler bu kitapta ortaya koyulmuştur.
138 syf.
·Beğendi·10/10
Bu kitap sosyalistlerin devlet üzerine nasıl bir tutum sergileyeceklerini anlatmaktadır.Ayrıca farkedildiği üzere Lenin,birçok kitabında olduğu gibi bu kitabında da sadece tek konuya değil birçok konuya değinmiştir.Devrimin nasıl,hangi şartlarda gerçekleşeceğini bize anlatmıştır.Ayrıca bu kitapta Marx ve Engels'ten birçok alıntı vardır.
138 syf.
·8 günde·10/10
Devlet Ve Devrim Lenin'in sosyal demokratlar, anarşistlere karşı devlet sorununu Karl Mark ve f. Engels den alıntılar yaparak tartıştığı teorik anlamda çok kesin bir kitap.
138 syf.
·10/10
Lenin bu eseri Şubat Devrimi ile çarlığın yıkılıp oportünist sol ile burjuvazinin koalisyon yapıp devrimin ateşini boğma çabalarının zamanında yazmıştır. Marks ve Engels Paris Komününden çıkarttıkları sonuçları ele alan Lenin kendi ülkesindeki Devrimci duruma uyarlıyor .Büyük devrimciler geçmişi diyalektik materyalizm ışığında değerlendirip bugün için dersler cıkartırlar. Lenin ve partisi koalisyona son darbeyi vuracaktır. Devleti sönümleyecek formüller bu kitaptadır. Proleteryanın devlet karsısındaki tutumu ne olmalıdır sorusunun cevabını buradan okuyabilirsiniz
" Devletin ortadan kaldırılmasına ilişkin anarşist düşünce, bulanık ve devrimci olmayan bir düşüncedir. "
" Devlet, artık hiçbir kapitalist, hiçbir sınıf kalmadığında, dolayısıyla da baskı altına alınabilecek hiçbir sınıf kalmadığında, yok olup gider. "
Vladimir İlyiç Lenin
Sayfa 121 - Yordam Kitap
Her devlet, ezilen sınıfa karşı yöneltilmiş “özel bir baskı gücü”dür. O halde, hiçbir devlet, ne özgürdür, ne de halk devleti.
" İşçiler, kapitalistlerin boyunduruğunu fırlatıp attıktan sonra, 'silahları bırakma' yoluna mı gitmeli, yoksa kapitalistlerin direnişini kırmak için bu silahları onlara karşı mı kullanmalı? "

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Devlet ve Devrim
Baskı tarihi:
11 Nisan 2014
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
Çeviri:
Tonguç Ok
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Evrensel Basım Yayın
Baskılar:
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve İhtilal
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Marx, kendi buluşlarından söz ederken, insanlığa ve insan düşüncesinin gelişmesine katkısını devlet sorunuyla bağlantısı içinde ortaya koymaktadır: "Benim yeni olarak yaptığım şey, 1) sınıfların varlığının, üretimin tarihsel gelişme evrelerinden başka bir şeye bağlı olmadığını; 2) sınıflar savaşımının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne götürdüğünü; 3) bu diktatörlüğün kendisinin de bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına geçişten başka bir şey oluşturmadığını tanıtlamak oldu..."

Marx'ın burada yaptığı, kuşkusuz ne artı-değer teorisini ne de diyalektik materyalizmi önemsizleştirmektir; ama kendi öğretisini burjuvazinin en değerli düşünürlerin öğretilerinden özünde ayıran şeyi ve üstelik kendi devlet öğretisinin özünü vurgulamaktır.

Lenin işte bu öğretiyi, hayranlık verici bir biçimde, sınıf mücadelesi pratiğinin deneyleri içinde geliştirilme aşamalarıyla birlikte, "Devlet ve Devrim" adlı eserinde tüm yönleriyle özetlemiştir. Bugünün Türkiyesi'nde "Devlet ve Devrim"i yayınlamanın önemini ise yine Lenin'den okuyabiliriz "…asıl 'devlet' işleri kapalı kapılar ardında, bakanlıklar, kalem odaları ve kurmaylıklar tarafından yürütülür. Parlamentolarda yalnızca, 'sıradan halk'ı aldatmak için lafazanlık yapılır."

Kitabı okuyanlar 69 okur

  • Ferhat Gören

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%4.5 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0