Din Bu 1: Tabu Can Çekişiyor

·
Okunma
·
Beğeni
·
178
Gösterim
Adı:
Din Bu 1: Tabu Can Çekişiyor
Baskı tarihi:
1990
Sayfa sayısı:
303
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753434685
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Baskılar:
Tabu Can Çekişiyor Din Bu 1
Din Bu 1: Tabu Can Çekişiyor
Kaynak Yayınları, büyük aydınlanmacımız ve milletimizin unutulmaz öğretmeni Turan Dursun'u tekrar okuyucularıyla buluşturuyor. Türkiye'nin aydınlanma kitaplığındaki eşsiz yerini koruyan Din Bu yeniden düzenlenmiş biçimi ve Dursun'un kaleminden çıkmış haliyle tekrar yayımlanıyor. Dursun'un yazıları 2000'e Doğru dergisinde yayımlanırken yer yer kısaltılmış ve ifadelerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Değişiklikler, Dursun'un izniyle Cemal Süreya tarafından yapılmıştı. Turan Dursun, Din Bu'nun ilk kitabını yayımlarken 2000'e Doğru'daki metinleri esas almayı uygun görmüştü. Karanlık güçler tarafından katledilen Dursun'un diğer ciltler üzerinde bir düzeltme yapma şansı bulunmuyordu. CİLT I Kaynak Yayınları, Din Bu adıyla kaleme alınan yazıları üç cilt halinde yayımlıyor. 1. Ciltte genel olarak Tanrı ve Kur'an'daki Tanrı kavramı ele alınmaktadır. - Kur'an'ın Tanrısı nerede? - Tanrının Biçimi ve Boyu - Tanrı'nın terazisi gibi konular ele alınmaktadır.
303 syf.
·91 günde·Beğendi·9/10
İslam dinine,tarihine ve ticaretini yapanlara (Diyanet İşleri'ne hodrimeydan çekebilecek kadar) bilgi ve düşünce gücüyle fazlasıyla hakim eski müftü Turan Dursun'un bilginin bugün olduğu kadar erişime açık olmadığı bir dönemde ''yazılı olan budur kaynak budur'' şeklinde ,şahsi yorumlarını en aza indirgeyip okuyucuya sunduğu dergi yazılarının toplandığı 3 kitaptan ilki.İslamiyet'in kendi silahıyla vuruluşunu okuruna göstermiş hem de bunu tek felsefi soru sormadan sadece teknik açıdan kusurlarını kaynaklarıyla belirterek evrensel etikle/bilimle çelişen taraflarını göstererek yapmıştır.Işık her zaman doğrusal gider.Turan Dursun'un aydınlığını paylaşın...
İslam Şeriatı, tüm dünyayı bir savaş alanı görür. Bu savaş, “İslam inanırları”yla “inanmazlar” arasındadır. Şeriat, güçleninceye dek, “mümaşat” yolunu, yani “birlikte barış içinde bulunma”yı kullanır. Bu da bir çeşit “hile”dir. Ama güçlenince, iki yoldan birinin seçilmesini ister insanlardan:
— Ya ölüm,
— ya da İslâm.
...
Güçleninceye dek şöyle demiştir: “Senin dinin sana, benim dinim bana.” (Kâfirun:6) “dinde zorlama yoktur...” (Bakara: 256)
Güçlendikten sonraysa, inanmazlar gösterilerek Müslümanlara şu buyruk verilmiştir:
— “... Onları nerede bulursanız orada öldürün!” (Bkz. Bakara 191; Nisâ: 89, 91; Tevbe 5.)
Kur’an’ın Tanrısının kadın-erkek ayrımı:
Bakara Suresi’nin 228. ayetinde “erkeklerin DERECELERİNİN, kadınlardan ÜSTÜN olduğu” açıklanır. Nisa suresinin 34. ayetinde de Tanrının erkekleri kadınlara ÜSTÜN yaptığı belirtilir, sonra, kadınlarının kendilerine başkaldırmalarından kaygılanacak erkeklere: “Onları (o kadınlarınızı) DÖVÜN!” denir.
Kâfirûn Suresi’nin son (6.) ayetinin anlamı şudur: “Sizin DİNİNİZ size, benim DİNİM banadır.”
...
Kâfirûn suresindeki ayet, “kılıç ayeti” diye de adlandırılan “cihat ayeti”yle de çelişiyor. Ve bu çelişkiden dolayı İslam hukukunda, Kâfirûn Suresi’ndeki ayetin “mensuh” olduğu, yani hükmünün “yürürlükten kaldırıldığı” belirtiliyor. (Usûlu’l-fıkıh kitaplarına bakınız. Örneğin: İbn Melek, Şerhu’l Menâr, İst. 1308, Arapça, S. 247.)
Kâfirûn Suresi’ndeki ayet, İslam’ın “mümâşât dönemi”nin, yani yeni ortaya çıktığı, tutunmaya çalıştığı ve öteki “din”lerle “bir arada, barış içinde yürüyüp yaşamak zorunda olduğu” dönemin ürünüdür. Kur’an’ın bütünündeki anlayışı oluşturan hoşgörmezliğin egemen olduğu ayetlerse daha sonraki dönemlerin.
Bana göre dinler insanlara gözyaşı getirmiştir. Ölümler getirmiştir. İslâm da bunların arasındadır. Bugün Yahudiler eğer Filistinlilere birtakım zulümler yapıyorsa bence bunda Yahudiliğin içindeki Yehova’nın Tevrat Yehovası’nın insanların kafasına aşıladıklarının çok büyük payı vardır. “Gidin, vurun, öldürün, acımayın” çok büyük etkisi vardır. İslâm öyle olmuştur. Muhammed döneminde de öyle olmuştur. Ebu Bekir döneminde de “Ridde” (dinden dönme) olaylarında belgelere göre ateş havuzları açılmıştır. O ateş havuzlarına insanlar inançlarından dolayı atılmış, yakılmışlardır. Muhammed’den sonraki dönemde Osman döneminde bir Cemel olayını anımsıyoruz. Bu Cemel olayında iki yanda da Muhammed’in arkadaşları vardı. Bir yanda 400 kadar “biat-ı Rıdvan”da bulunmuş olan kişi vardı. Başlarında Ali, Muhammed’in damadı. Öbür yanda, yine cennetle müjdelenmişler vardı. İki kesim birbirlerine saldırıyorlardı, öldürmek için ve o olayda tarihlerin bizlere kaydettiğine göre 15 bin kişi hayvan boğazlanır gibi boğazlanmıştır. 656 yılında. 13 bin kişi Âişe tarafından, 2 bin kişi de Ali tarafından. Şimdi bunlar ki, Muhammed’in “Eshabi Kennucûmi bi eyyıhimiktedeytüm ihtedeytüms” yani “benim ashabım birer yıldız gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz” dediği birer yıldız saydığı kişilerdi.
“Nerede bulursanız, öldürün, yakalayın, hapsedin, her gözetleme yerinde yakalamak için bekleyin. Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekât verirlerse serbest bırakın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir.”
(Tevbe Suresi, 5. ayet; Bakara, 191; Nisâ, 89,91)

Ve Allah uğruna verilen bu savaş kıyamete kadar sürecekti. Müminler, Allah’ın ve İslam’ın hâkimiyeti için “canla ve malla” savaşmaya çağrılıyordu. Şeriat hükümlerini bütün düşünce, inanç ve dinlerin üstüne çıkarmak ve kayıtsız şartsız hâkim kılmak için kutsal savaş “Deccâl öldürülünceye kadar” son bulmayacaktı. (Ebû Dâvûd, Kitabu’l-Cihâd...)
Eşref oğlu Ka’b, genç bir şairdi. Peygamberi ve ona inananları eleştiriyordu. Peygamber bir gün arkadaşlarına sordu:
-Bu adamı öldürebilecek kimse var mı?
Mesleme oğlu Muhammed, ortaya atıldı:
-Ben varım.
Eşref Oğlu Ka’b nasıl öldürülecekti? Planlar yapıldı. Hadis kitaplarının yazdığına göre, “yalan”lar uyduruldu, “tuzak” hazırlandı. Bir gece, kalesinde bulunan şairin kafası kesilerek plan sonuçlandırıldı. Ve kesik baş, Peygamber’e alınıp götürüldü. (Buharî, Cihad/15/1, Rehn/3, Tecrît, hadis 1578; Müslim, Cihad/119, hadis 1801; Ebû Davud, Cihad/169, hadis 2768).
Yıllardan 1978, 79, 80. Bedrettin Cömert, Abdi İpekçi, Cavit Orhan Tütengil, Bedri Karafakioğlu, Ümit Kaftancıoğlu, Ümit Doğanay, Sevinç Özgüner, Doğan Öz... Bunları Allah uğruna öldürecek bir mümin yok muydu? Bulundu, vardı. Pusular kuruldu. Herkes bizden olana kadar mukatele devam edecekti.
Kâfirlerin yalnız kanları değil, malları mülkleri de helâldi. (Dâmâd, c.1, s.494)
Hz. Muhammed, Hicretin ikinci yılında bir Kureyş kervanını vurmak üzere sefer emretmemiş miydi? Bedr gazasına yol açan gelişmelerin başlangıcı? Böyle bir kervan basma olayıydı.
Bugün Birleşmiş Milletler Anlaşması veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya Uluslarası Helsinki Belgesi ne derse desin, fetih hakkı Kuran’da öngörülmüştü. Üstelik bunun için koskoca bir sure indirilmişti. Feth suresi dışında Enfal suresi de vardı. Ganimetler, Allah’ın ve Resulündü (Enfal suresi, 1). Ayrıca Allah Müslümanlara “savaşta elde edecekleri birçok ganimetler vaat ediyordu.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Din Bu 1: Tabu Can Çekişiyor
Baskı tarihi:
1990
Sayfa sayısı:
303
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753434685
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Baskılar:
Tabu Can Çekişiyor Din Bu 1
Din Bu 1: Tabu Can Çekişiyor
Kaynak Yayınları, büyük aydınlanmacımız ve milletimizin unutulmaz öğretmeni Turan Dursun'u tekrar okuyucularıyla buluşturuyor. Türkiye'nin aydınlanma kitaplığındaki eşsiz yerini koruyan Din Bu yeniden düzenlenmiş biçimi ve Dursun'un kaleminden çıkmış haliyle tekrar yayımlanıyor. Dursun'un yazıları 2000'e Doğru dergisinde yayımlanırken yer yer kısaltılmış ve ifadelerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Değişiklikler, Dursun'un izniyle Cemal Süreya tarafından yapılmıştı. Turan Dursun, Din Bu'nun ilk kitabını yayımlarken 2000'e Doğru'daki metinleri esas almayı uygun görmüştü. Karanlık güçler tarafından katledilen Dursun'un diğer ciltler üzerinde bir düzeltme yapma şansı bulunmuyordu. CİLT I Kaynak Yayınları, Din Bu adıyla kaleme alınan yazıları üç cilt halinde yayımlıyor. 1. Ciltte genel olarak Tanrı ve Kur'an'daki Tanrı kavramı ele alınmaktadır. - Kur'an'ın Tanrısı nerede? - Tanrının Biçimi ve Boyu - Tanrı'nın terazisi gibi konular ele alınmaktadır.

Kitabı okuyanlar 16 okur

  • Gökhan
  • Murat Gökçek
  • Atalay Acar
  • Prtklccgklnys
  • Hakan Özyazıcı
  • Berke Çınar

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (1)
9
%25 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0