Adı:
Din ve Büyü
Baskı tarihi:
Mayıs 1993
Sayfa sayısı:
206
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757569244
Çeviri:
Ahmet Güngören
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yol yayınları
"Bu kitapta, Levi-Strauss'un Yapısal İnsanbilim (Anthropologie
Structurale-1958) adlı yapıtından, Din ve Büyü (Magie et Religon) bölümündeki üç yazısı ve daha sonraki bir döneminden, 1912'de yaptığı bir konuşma yer alıyor. Bunlara Godelier'nin "Horizon, Trajets Marxistes en Anthropologie" adlı kitabından,
Levi-Strauss'a eleştirel bir bakış açısı getiren bir kesiti, Lacan'ın Söylen (mythe)/kuttören (rite) ilişkisi üstüne bir sorusunu ve Levi-Strauss'un yanıtını, ve Barthes'in, Levi-Strauss'un budunbilimsel yaklaşımının çağcıl toplumları kapsayacak biçimde genişletilmesini öneren bir yazısını ekleyerek; yazdığım giriş yazısıyla da, bu farklı yaklaşımları nasıl bir bağlamda biraraya getirdiğimi açıklamaya ve bu türden ideolojik oluşumlara belirli yaklaşım biçimlerinin genel çizgilerini vermeye çalıştım."
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Öyleyse, bilimsel açıklamadan farklı olarak, belirsiz ve dağınık durumların, duygu ve tasarımların nesnel bir nedene bağlanması değil, bunların bir bütünlük ya da dizge biçiminde eklemlenmesi söz konusudur. Bu durumların birbirlerinden kopukluğu yüzünden, çözümlenmeleri ve kaynaşıp bir bütün oluşturmaları oldukça güçtür. Söz konusu dizge işte bunu başardığı oranda amacına ulaşacaktır. Bu olgu da ancak bilincin dışardan kavranamayan bir iç-deneyimiyle doğrulanır. Birbirini bütünleyen karmaşalarıyla, büyücü-hasta ikilisi, topluluğun gözünde, somut ve canlı biçimde, uzlaşmaz bir çelişkiyi ortaya koyar. Aslında her türlü düşüncede bulunmakla birlikte, olağan koşullarda anlaşılması güç ve belirsiz bir çelişkidir bu: anlatıma ulaşamama durumu nasıl düşüncenin hastalığıysa, hastalık da edilginlik ve kendine yabancılaşmadır. Ve duyarlık nasıl simgelerin besin kaynağıysa, büyücü de etkinliğin, kendini aşkın-lığın ta kendisidir. Sağaltma bu iki karşıt uç noktayı ilişkiye geçirir, birinden öbürüne geçişe olanak sağlar ve bütüncül bir deneyimle, toplumsal evrenin yansımasından başka birşey olmayan ruhsal evrenin tutarlılığını ortaya koyar.
Şaman sanki, dış gerçekliğe karşı ilgisi azalmış ve çektiği acılar sonucunda duyarlılığı artmış bir hastayı, bir «başlangıç durumu»nu, en küçük ayrıntılarının bile ayırdına vararak, belirgin ve yoğun biçimde yeniden yaşamaya itmektedir. Bu durum, hastanın bedeninin ve iç örgenlerinin oluşturduğu düşsel bir sahnede geçen bir dizi olaya yol açar. Sonuçta, dışçevreden bedenin içine, fiziksel bir evrenden fizyolojik bir evrene, en beylik gerçeklik düzleminden söylensel bir düzleme geçilecektir. Hastanın bedeninin içinde geçtiği varsayılan bu söylen, şamanın hastalıkla savaşımda kendine özgü kararlı yöntemiyle koşullarını belirlediği deneyimsel niteliği ve canlılığı göstermek zorundadır.
«İnsan adı altında varoluş serüvenine atılan özel yaratığın bağıntılarının devinim içindeki konumunda» aramak gerekecek.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Din ve Büyü
Baskı tarihi:
Mayıs 1993
Sayfa sayısı:
206
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757569244
Çeviri:
Ahmet Güngören
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yol yayınları
"Bu kitapta, Levi-Strauss'un Yapısal İnsanbilim (Anthropologie
Structurale-1958) adlı yapıtından, Din ve Büyü (Magie et Religon) bölümündeki üç yazısı ve daha sonraki bir döneminden, 1912'de yaptığı bir konuşma yer alıyor. Bunlara Godelier'nin "Horizon, Trajets Marxistes en Anthropologie" adlı kitabından,
Levi-Strauss'a eleştirel bir bakış açısı getiren bir kesiti, Lacan'ın Söylen (mythe)/kuttören (rite) ilişkisi üstüne bir sorusunu ve Levi-Strauss'un yanıtını, ve Barthes'in, Levi-Strauss'un budunbilimsel yaklaşımının çağcıl toplumları kapsayacak biçimde genişletilmesini öneren bir yazısını ekleyerek; yazdığım giriş yazısıyla da, bu farklı yaklaşımları nasıl bir bağlamda biraraya getirdiğimi açıklamaya ve bu türden ideolojik oluşumlara belirli yaklaşım biçimlerinin genel çizgilerini vermeye çalıştım."

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Burak Koktay
  • Cengizhan06

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0