Din ve Küresel Ekonomi-Politik

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
452 gösterim
1978 Washington Mutabakatıile yeryüzünün her yerine dayatılan kapitalizmin neoliberal - küresel serbest piyasa miti 2008’de ABD’de başlayan finans krizi ile birlikte küresel ekonomik- sosyal-siyasi krize dönüşmüştür. İbn Meymun(Meymonides 1135 Kurtuba-1204 Mısır), Leo Strauss(1899–1973) ve Milton Friedman(1912–2006) tarafından Yahudi–Hıristiyan değerlerden beslenen teorik temelleri oluşturulan Din - Siyaset - Ekonomi temelli Yeni Dünya Düzeni’nin iktisadi ayağı olan neoliberalizm çökmüş, kapitalizm 300 yıllık tarihinin en derin krizini yaşamaktadır. İnsanlık arz-talep, gayr-ısafi milli hasıla ve piyasa hurafeleriyle oyalanmış. Hiçbir ahlâkî kurala uymayan finans endüstrisi başta kutsallarımız olmak üzere insanlığın bütün erdemlerini tarumar etmiştir. Son otuz yılda neoliberalizmin oluşturduğu postmodern tasavvurlar “ego-manyak” bir insanlık peydahlamıştır. 1978 Washington Mutabakatı ile başlayan süreçle insanlık, tarihte hiçbir devirde olmadığı kadar bir dönüşüm/dönüştürme operasyonuna maruz bırakılmıştır. Gelinen noktada insanlık topyekûn kritik bir yol ayırımındadır. Ya kör göze parmak misâli, ayan beyan ortada olan bütün tutarsızlıkları gözardı ederek statükoya devam diyeceğiz, yada uyumsuzlara dahil olarak ekonomide paradigma(değerler dizisi) değişimini savunacağız. Neoliberal-küresel serbest piyasa, sosyalizm ve “Siyâsal İslam” Yahudi-Hıristiyan inanç ve değerlerden beslenen post-apokaliptik cennet vaadleriyle süslü seküler ütopyalardır. Üçünün ilk bakışta farklı gibi olduğu düşünülürse de, nihai hedefleri ve pek çok açıdan yöntemleri benzerlik göstermektedir. İlerleyen bölümlerde bunları görecek ve şaşıracaksınız. İnsanlık teo-siyaset, teo- ekonomi ve bunların hizmetindeki bilim ve teknolojik unsurlarla teo-dönüşüme tabi tutulmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde olmamıştı. Ama günümüzde Yahudiler Kral Davud soyundan Mesih’i, öncelik Evanjelistlerde olmak üzere Hıristiyanlar İsa Mesih’i, Şii Müslümanlar kayıp 12. İmam Mehdi ve Hz. İsa’yı, bir kısım Sünni Müslüman tarikat ve cemaat de hem Mehdi’yi hem Hz. İsa’yı kurtuluş için bekliyor. Dahası hepsinin ortak paydası Hatay Amik Ovası, Diyarbakır Dicle- Fırat Irmağı arası ve İsrail-Filistin’i de kapsayacak Armagedon Savaşı’na gün sayıyor olmaları.
 • Baskı Tarihi:
  Kasım 2014
 • Sayfa Sayısı:
  552
 • ISBN:
  9786055145408
 • Yayınevi:
  Orion Kitabevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 3 Alıntı

- Üçüncü dünya savaşı için öngörülen sebep ise , Araplarla Siyonistler arasında çıkarılacak fikir ayrılıkları olacaktır . Bu dünya genelinde yayılan bir çatışma olarak planlanacaktır .

Din ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan KurtoğluDin ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan Kurtoğlu

Meşhur Fransız düşünür-filozof Müslüman Roger Garaudy nin ifade ettiği gibi" siyasal İslam''ın İslam ile alakası falan yoktu.Tam anlamıyla Yahudi- Hristiyan değerlerden beslenen Batı ideolojisi idi.Yani "siyasal İslam ",sosyalizm ve kapitalizmin beslendiği  aynı değerlerden beslenmekteydi....

Din ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan KurtoğluDin ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan Kurtoğlu
Filosofiam 
 04 Mar 19:30 · Kitabı okuyor

Halbuki "siyasal İslam" zaten Batı icadı olduğu için siyasal İslamcıların "düşman" diye tanımladıkları Batılılar "siyasal İslam''ın ruhunu biliyorlar. Bilmeyenler maalesef Müslümanların kendisi.Zaten Müslümanların bilmesi de istenmiyor...

Din ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan KurtoğluDin ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan Kurtoğlu