Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz

·
Okunma
·
Beğeni
·
556
Gösterim
Adı:
Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz
Baskı tarihi:
Şubat 2011
Sayfa sayısı:
406
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054215294
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Arifan Yayınları
Baskılar:
Dinin Direği Mü
Dinin Direği Müminin Miracı Namaz
Allâh-u Te’âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâ, Habîbi Muhammed Mustafâ’sına sınırsız salât-ü selâm, âl-i ashâbına ve kıyamet gününe kadar iyilikte kendilerine uyan etbâ’ına hayırla duadan sonra; ifade etmemiz gereken husus şudur:

Namaz gibi dinin direği konumunda olan bir sâlih amel hakkında birçok eser yazılmışsa da, biz de namazın şefaatine ermek ve siz okurlarımızdan kiminin namaza başlamasına, kiminin de bazı yanlışlarını düzelterek doğru kılmasına vesile olmak gayesiyle bu kitabı kaleme aldık.

Allâh-u Te’âlâ’dan niyazımız, haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesi, evlerimizde, ocaklarımızda bir tek namazsız bırakmaması ve hepimizi tüm sevdiklerimizle birlikte gerçek manada namaz ehli olan kullarına katmasıdır. Âmîn!

Sizlerden de ricamız, Rasûlüllâh (Sallal-lahu Aleyhi ve Sellem) in vefat ederken en son vasiyeti olan namaz konusunu ciddiye almanız, bu eseri dikkatle okuyup amel etmeniz ve peygamberinizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.

Zîra namazı terk eden birinin şerri komşularına hatta tüm dünya halkına ulaşacağı gibi, namaza başlayan birinin hayrı da her yere kavuşacaktır.

Allâh-u Te’âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili hesabı kolayca verebilmeye muvaffak eylesin. Âmîn!

12-Rabîülevvel-1428
31-Mart-2007

(Cübbeli Ahmet Hoca)
Ahmet Mahmut Ünlü
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Sabah namazını ilk kılan Âdem (Aleyhisselam)dır. Adem (Aleyhisselam) bu namazı cennetten çıktıktan sonra kılmıştır. Yer yüzüne indiğinde gece idi.

Âdem (Aleyhisselam) daha önce böyle bir şey görmediğinden korkmuştu.

Sabah aydınlanınca Allâh-u Te’âlâ’ya şükretmek için iki rek’at namaz kıldı. (îbn-i Abî- din, Reddul-M uhtar: 1/357)
O, bütün peygamberlerden üstün olduğu gibi, ümmeti de, diğer ümmetlere karşı fazilet ve şeref bakımından onun, diğer peygamberlere karşı üstünlüğü gibi üstündür.
Ebû Hanîfe (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır:

Bir adam vefat etmişti. Ben onu elimle mezarına koydum ve yüzünü kıbleye çevirdim, fakat o birden ters döndü.
Bir daha çevirdim ama yine arkası kıbleye geldi. Bu hal bir daha tekrarlandı.
Dördüncü defa onu kıbleye çevirmek isteyince hâtiften (kendisi görünmeden) bana:

“Onu hali üzere bırak, çünkü o, hayatında bizim kıblemizden yüz çevirmişti.
Biz de ölümden sonra onun yüzünü kıbleden döndürdük!” diyen bir ses işittim.
(Hayâtü ’l-kulûb; Muvazzihu ’l-mu ’addil hamişi, sh:4)
İbni Mes’ûd (Radıyallâhu Anh)a: “Amellerin hangisi daha üstündür?” diye sorulunca, o:

“Namazdır. Zaten namaz kılmayanın dini yoktur.” buyurdu.

(Taberânî, el-Mncemu'l- kebîr, no:9824; Suyûtî, ed-Dürrü’l mensûr, 3/53)
“Beş vakit namazı eda eden kişi yedi kat göklerin meleklerinin ibadetin(in ecrin)e kavuşmuş olur” buyurdu.” (Ravzatü’l-ulemâ, Osmân ibni Hasen el-Hobevî, Dürretii ’n-nâsihîn, sh:35)
“Sabah namazını ilk kılan Adem (Aleyhisselam)dır.

Öğleni ise, Allâh-u Te’âlâ kendisini Nemrud’un ateşinden kurtardığında İbrâhîm (Aleyhisselam) kılmıştır.

İkindiyi de, Cebrâîl (Aleyhisselam) oğlu Yûsuf'un selametini kendisine haber verince Ya’kûb (Aleyhimesselam) kılmıştır.

Akşama gelince; Allâh-u Te’âlâ tevbesini kabul ettiğinde Dâvûd (Aleyhisselam) kılmıştır.

Yatsı namazını ise Mettâ oğlu Yûnus (Aleyhisselam) kılmıştır.

Allâh-u Te’âlâ onu balığın karnından tüyleri olmayan bir yavru gibi çıkarınca Cibrîl (Aleyhisselam) gelerek:

‘Allâh-u Te’âlâ sana selam söylüyor ve sana: ‘Ben dünya yurdunda sana nasıl azap ettim diye senden haya ediciyim, acaba sen Benden razı mısın?’ diye soruyor’ dedi.

Bunun üzerine o kalkıp dört rekat namaz kıldı ve sonra:

‘Şüphesiz ben Rabbimden razıyım, gerçekten ben Rabbimden razıyım’ dedi.” (Abdülkadir-i Geylânî, el-Ğunye, 2/169)
Ali (Radıyallâhu Anh) dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur;

“Namaz dinin direğidir.”

(Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs: 2/404; Suyûtî, ed-Dürrii’l-mensûr, 3/48)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz
Baskı tarihi:
Şubat 2011
Sayfa sayısı:
406
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054215294
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Arifan Yayınları
Baskılar:
Dinin Direği Mü
Dinin Direği Müminin Miracı Namaz
Allâh-u Te’âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâ, Habîbi Muhammed Mustafâ’sına sınırsız salât-ü selâm, âl-i ashâbına ve kıyamet gününe kadar iyilikte kendilerine uyan etbâ’ına hayırla duadan sonra; ifade etmemiz gereken husus şudur:

Namaz gibi dinin direği konumunda olan bir sâlih amel hakkında birçok eser yazılmışsa da, biz de namazın şefaatine ermek ve siz okurlarımızdan kiminin namaza başlamasına, kiminin de bazı yanlışlarını düzelterek doğru kılmasına vesile olmak gayesiyle bu kitabı kaleme aldık.

Allâh-u Te’âlâ’dan niyazımız, haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesi, evlerimizde, ocaklarımızda bir tek namazsız bırakmaması ve hepimizi tüm sevdiklerimizle birlikte gerçek manada namaz ehli olan kullarına katmasıdır. Âmîn!

Sizlerden de ricamız, Rasûlüllâh (Sallal-lahu Aleyhi ve Sellem) in vefat ederken en son vasiyeti olan namaz konusunu ciddiye almanız, bu eseri dikkatle okuyup amel etmeniz ve peygamberinizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.

Zîra namazı terk eden birinin şerri komşularına hatta tüm dünya halkına ulaşacağı gibi, namaza başlayan birinin hayrı da her yere kavuşacaktır.

Allâh-u Te’âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili hesabı kolayca verebilmeye muvaffak eylesin. Âmîn!

12-Rabîülevvel-1428
31-Mart-2007

(Cübbeli Ahmet Hoca)
Ahmet Mahmut Ünlü

Kitabı okuyanlar 28 okur

 • Nüvit Yurtbaşı
 • Damla Yaman
 • İsmail
 • BT
 • bir hande
 • Sena daşgın
 • Hüma
 • Asel (-وردة الجنة-)
 • Ahmet Sinan
 • Murat Taskın

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%8.3 (1)
9
%16.7 (2)
8
%25 (3)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%16.7 (2)