Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz

9,2/10  (17 Oy) · 
31 okunma  · 
15 beğeni  · 
569 gösterim
"Diyalektiğimiz Estetiğimiz" kitabında, iki ana bölüm vardır. Birinci bölüm, İmam-ı Gazali hazretlerinin deyimi ile "tekellüm", günümüz moda deyimi ile "diyalektik" adı verilen konuyu incelemektedir. İkinci bölüm ise, "estetik" konusuna yer vermektedir. Kitap okunduğu zaman görülecektir ki, her iki konunun birbiri ile sandığımızdan çok daha fazla münasebeti vardır.

S. Ahmet Arvasi, bu çalışması ilgili olarak diyor ki: "Hiç şüphesiz, bizim bu incelemelerimiz, genç nesiller için sadece bir başlangıç olmak şerefini taşımaktadır ve esas vazife bizden sonrakilere düşmektedir."
(Arka Kapak)

Kitaptan 12 Alıntı

Ferman Mamedov 
05 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yokluğa varlık izafe edilemez, çünkü o yoktur. Öte yandan "madde", asla mutlak ve sonsuz varlık olamaz, çünkü; o, "sıfır" ile "sonsuz" arasında duran ve "üç boyutlu" varlık tezahürüdür. Madde, tabiatı itibarı ile üç boyutlu olduğundan daima "sınırlı" bir varlık tezahürü olarak düşünülmelidir. Onu istediğiniz kadar ķüçültün "sıfır", istediğiniz kadar büyütün "sonsuz" olamaz. Görülüyor ki madde "sıfır" da, "sonsuz" da değildir.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 24 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 24 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
Ferman Mamedov 
08 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sanat
Bir sanat eserine bakarak sanatkarın şahsiyeti, zekası, mizacı, özlemleri, inançları, dünya görüşü ve kompleksleri hakkında malumat edinebiliriz. Zaten psikanalistlere göre, sanat bir bakıma bir projeksiyon ( kendi iç dünyasını dışa yansıtma ) hadisesidir.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 92 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 92 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
Ferman Mamedov 
 05 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İslam mutefekkirleri "varlık alemini", üç bölümde incelemişlerdir. Bunlar "halk", "emr" ve "Zat" alemleridir. "Alem-ı halk" yaratılmış üç boyutlu kemiyet alemini, "alem-i emr" , tamamen keyfiyet halinde bulunan, ölçüye ve tartıya gelmeyen "ruh alemini" ifade ettiği halde, "Alem-ı Zat" ezeli ve ebedi olan yüce Allah'ın zat ve sıfatlarını ifade eden "Mutlak Varlık alemidir."

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 20 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 20 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
cnmuhammedkc 
25 Mar 19:38 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Bize göre, 'ilim' objektif gerçeği, 'sanat' subjektif gerçeği, 'din' mutlak gerçeği aramak demektir.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 41 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 41 - Bilge Oğuz)
cnmuhammedkc 
25 Mar 19:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kimbilir belki de 'akıl', insan müdrikesinin ve zekâsının eşyanın kalıpları ve münasebetleri içinde 'dizginlenmesi' ve 'kösteklenmesi'dir.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 17 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 17 - Bilge Oğuz)
cnmuhammedkc 
25 Mar 19:40 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İnsan, 'Yaradan' ile 'yaratık' arasında vücuda getirilen bir 'şuur'dur.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 43 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 43 - Bilge Oğuz)
cnmuhammedkc 
25 Mar 20:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Allah, insanı, 'hayır ve şerrin' tam orta noktasında yaratmış bulunuyor. İnsan, ya içgüdülerine ve nefsaniyetine boyun bükerek 'süfli' olanı, yahut yaradılış gayesine uygun olarak 'ulvî' olanı tercih eder.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 122 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 122 - Bilge Oğuz)
cnmuhammedkc 
25 Mar 19:43 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Canlılar içinde insan kadar subjektifleşeni yoktur ve insan subjektifleşebildiği için sanatkârdır, mütefekkirdir, ahlâk adamıdır, kültür ve medeniyet kurucusudur.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 49 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 49 - Bilge Oğuz)
cnmuhammedkc 
24 Mar 19:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Akıl, İslam'ı anlamak için 'vahyin aydınlığına', 'mutasavvıfın aşkına', kısaca 'mistik tecrübeye' muhtaçtır.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 14 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 14 - Bilge Oğuz)
cnmuhammedkc 
25 Mar 19:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Mutasavvıflara göre insan 'kendi benini' yaratıcı iradenin Sahibi'nde 'tüketmedikçe' hürleşmenin yolunu bulamaz.

Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 69 - Bilge Oğuz)Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz, Seyyid Ahmet Arvâsî (Sayfa 69 - Bilge Oğuz)
2 /