Diyalektik Materyalizme Giriş

8,3/10  (7 Oy) · 
11 okunma  · 
6 beğeni  · 
477 gösterim
Ünlü Marksist siyasetçi ve kuramcı August Thalheimer'in 1927 yılında Moskova'daki Sun Yat-sen Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencilerine verdiği "Modern Dünya Görüşü" dersinin notları. Thalheimer çoğunluğu Çinli, bir bölümü Avrupa ülkelerinden gelme, hemen hiçbiri biçimsel felsefe eğitiminden geçmemiş, ama hepsi devrimci siyasi mücadelenin birer parçası olan bir izleyici kitlesine seslenmenin didaktik zorluklarını örnek bir başarıyla aşıyor. Bu arada kadim Çin ve Hint felsefesinin Marksist bir bakışla ele alınması gibi bir işi, o tarihte ilk olarak, başarıyor. Kitap devrimci militanları eğitmenin yanı sıra doğa bilimcilerinin "içgüdüsel" maddeciliği ile Marksizm arasında köprü kurmayı amaçlıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2011
 • Sayfa Sayısı:
  192
 • ISBN:
  97899441228900
 • Çeviri:
  Sevinç Altınçekiç
 • Yayınevi:
  Yordam Kitap
 • Kitabın Türü:
Arda Çolakoğlu 
11 Ağu 2016 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 9/10 puan

Bu kitapta ilk başta diyalektiğin felsefe tarihindeki çıkış noktasını,doğuşunu,büyümesini anlatıyor sonra materyalizmin aynı şekilde.Bunu anlatırken felsefesini de katarak anlatıyor salt tarih anlatmıyor.Son bölümlere doğru ise diyalektik materyalizm felsefesini genel çizgileriyle anlatmıştır.

Tarihsel Maddeci 
21 Kas 2016 · Kitabı okudu · 8 günde · 8/10 puan

Kitabın başında yazdığı gibi, kitap kısa bilgiler vermek için ve araştırmaya sevk etmek için yazılmış. Bu konuda başarılı, kısa bilgiler ve sorular yaratmayı başarıyor. Lakin bir iki konuda farklı düşündüğüm noktalar var, örneğin tabakaları bir "sınıf" olarak belirtiyor. Bu gibi farklar da tartışmaya açıktır her zaman.

Kitaptan 3 Alıntı

Tarihsel Maddeci 
21 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Çelişkiler ve diyalektik bağlantısı
...çelişkilerin şeylerde var olduğunu söylediğimde tersi bir sonuç çıkarmamalısınız, yani kendimle çeliştiğimde her zaman doğru bir şey söylediğimi düşünmeyin. Konu bu kadar da basit değil, çünkü kavramlarda görünen bu çelişkiler ancak şeylerin gerçek değişimini yansıttıklarında yerinde ve doğrudur.
Demek ki anlamlı çelişkiler ve anlamsız çelişkiler vardır, diyalektik de ANLAMSIZ ÇELİŞKİLERİN değil ANLAMLI ÇELİŞKİLERİN SANATIDIR.

Diyalektik Materyalizme Giriş, August Thalheimer (Sayfa 68 - Yordam Yayınları)Diyalektik Materyalizme Giriş, August Thalheimer (Sayfa 68 - Yordam Yayınları)
Tarihsel Maddeci 
21 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Sınıflararası geçişler
Sınıf bilincini sınıfsal konumun belirlemesi bir sınıfın üyelerinin ortalaması için, bir kolektivite olarak sınıf için geçerlidir. Bu durum bir sınıfın tek tek üyelerinin -aşağıya ya da yukarıya doğru- bir başka sınıfa geçmesini ya da bir başka sınıfın bilincini almasını önlemez. Diyalektik materyalist dünya görüşünün kurucuları olan Marx ve Engels'i örnek olarak verebiliriz. Marx ile Engels burjuva sınıfındandı ve işçi sınıfının temsilcileri oldular. Sınıf bilinçlerini değiştirdiler, bilimsel sosyalizmi geliştirdiler ve yıllar boyunca işçi sınıfı mücadelesine önderlik ettiler, yani bir sınıftan diğerine geçtiler. Tersi de olabilir, işçiler burjuvazi safına geçerler, yani proleter değil burjuva sınıf bilinci geliştirirler ve bu sınıf bilincinin propagandacıları haline gelirler. Ama bu tekil vakalar genel kanunu ortadan kaldırmaz. Aksine, nasıl ki rastlantılar ya da tekil sapmalar genel düzenliliğin bir parçasıysa, bu vakalar da genel kanunun parçasıdır. Bireylerin bir sınıftan diğerine geçmesi çoğu zaman devrimin DÖNÜM noktalarında, örneğin burjuva devriminin proletarya devrimine dönüştüğü kriz anlarında gerçekleşir. Marx ve Engels için bu durum geçerlidir. Rus devrimi tarihi için de geçerlidir, en nihayetinde savaştan sonraki devrimci hareketler için de geçerli olacaktır.

Diyalektik Materyalizme Giriş, August Thalheimer (Sayfa 152 - Yordam Yayınları)Diyalektik Materyalizme Giriş, August Thalheimer (Sayfa 152 - Yordam Yayınları)
Tarihsel Maddeci 
21 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Emeğin Bereketi...
Üretim tarzındaki değişikliklere hükmeden kanun emeğin üretkenliğinin gelişmesidir. Emeğin üretkenliğine, emeğin verimliliği ya da BEREKETİ de diyebiliriz. İnsanoğlunun gördüğü tüm üretim biçimlerine bakıldığında bir üretim tarzından diğerine geçişi belirleyen genel kanun anlaşılır: üretken güçlerin artışı. Her bir üretim tarzının temeli ve önkoşulu, üretken güçlerin ve teknolojinin belli bir seviyede olmasıdır. Bir üretim tarzından diğerine geçişe yol açan ve gelişmeyi ilerleten dinamik neden, belli bir üretim tarzı içinde karşıtlıktır, üretim tarzı ile üretken güçler arasındaki çelişkidir. Bu noktada üretken güçlerle neyi kast ettiğimizi şöyle ifade edebiliriz: Belli bir miktarda üretime katkıda bulunan güçler.

Diyalektik Materyalizme Giriş, August Thalheimer (Sayfa 140 - Yordam Yayınları)Diyalektik Materyalizme Giriş, August Thalheimer (Sayfa 140 - Yordam Yayınları)