Geri Bildirim

Doğru Yolun Sapık KollarıNecip Fazıl Kısakürek

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.196
Gösterim
Adı:
Doğru Yolun Sapık Kolları
Baskı tarihi:
Nisan 2000
Sayfa sayısı:
176
ISBN:
9789758180226
Kitabın türü:
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal...

Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki: "O'nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık."

Sahabînin temsil ettiği vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya başlamasiyle, meydan yerini, gönül ateşi yerine tüten akıl dumanının kaplaması kaçınılmazdı; öyle de oldu ve ardından, ilk olarak siyasi bir ihtilâf halinde başgösteren ve daima yahudinin güttüğü ayrılık ve aykırılıklar itikadî sapıklıklara yol verdi. Kitapta, "Sünnet ve Cemaat Ehli" anlayışı dışında kalan batıl ve sapık kollar, ilk örneklerinden itibaren tarihî bir geliş halinde teşrih edilir ve günümüze bağlanırken, gaye şöylece ifadesini bulur: Dâva, İslâmı olduğu gibi bulmak, dinin ulvî ve mücerred hakikatini meydana çıkarmaktır; uydurmak ve kendi hakikat vehmine feda etmek değil...
(Tanıtım Yazısı'ndan)
Necip Fazıl, Arvasi Hazretlerinden aldığı feyzle yazdığı her biri birbirinden değerli eserlerinden olan Doğru Yolun Sapık Kolları kitabını okuyunca “neler varmış be!” diyeceğinize ve başınızı avuçlarınızın arasına alıp derince düşüneceğinize hiç şüphem  yok. Üçüncü halife Hz.Osman devrinden başlayıp, günümüze değin İslam dünyası içerisinde ayrılıkçı ve fesada uğratıcı fitne hareketlerini, günümüz İslam dünyasında oynanan oyunları..Bakış açısiyla anlamak için basucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz bir kitap.
İbn Sebe'den günümüze kadar gelen İslamiyete en büyük zarar olan içeriden dini yıpratma ve yıkmaya ya da değiştirmeye çalışan kişi ve grupların anlatıldığı güzel bir kitap olmuş. İkinci Asrın Sonuna Kadar, Orta Zamanlarda ve Yeni Zamanlarda olmak üzere üç bölüme ayrılmış kitap. Necip Fazıl'ın yine aykırı ve sert fikirleriyle karşılaşabilirsiniz. Hamidullah ve Seyyid Kutup ile ilgili yazdıklarına şaşırdım biraz.

Benzer kitaplar

Derin konularda cahil birisi olunca ve birde farsça ve arapça kelimelerin çokça olduğu bir kitabı şaşırarak okudum. Aldığım notlarda araştırılacak çok şey var. Bu kitabı kapatınca kitap bitmez orası net. İslam dinine sokulan nifak tohumları ve ayrılan/ayrıştırılan bir sürü kol ki bunların bazılarında gerçekten sapıklık had safhada. İkinci asır sonuna kadar, orta zamanlar boyunca ve yeni zamanlarda olmak üzere üç evrede inceleme yapan kitapta yeni zamanlarla ilgili kısımları daha taze bilgilere sahip olduğum için bir farklı gözle okudum.
"19. YY'da yaşamış Mirza Ali Muhammed daha önceden peygamberimiz (Hz. Muhammed) in gönderilmiş olduğu gibi şimdi de ben gönderildim" diyerek peygamberliğini ortaya atmış ve eseri el-beyan'ın, Kur'an-ı Kerim'den daha üstün olduğunu iddia etmiştir. Sahabeler zamanından başlayarak günümüze kadar İslam üzerine yapılan ya da yapılmaya çalışılan deformasyonları bulabileceğiniz bir kitap. Benim anladığım kadarıyla öyle diye de ekleyeyim. Lawrance Broson demiş ki: "Asıl tehlike, İslam düzeninde, onun genişleme kabiliyetinde, tesir gücünde, canlılığında gizlidir. Avrupa emperyalizmi önünde yegâne duvar budur!" Tavsiye ederim.
Bu kitap sadece önemli değil, çok hatta çok çok önemli. Bu kitapla Necip Fazıl’a neden ‘’üstad’’ dendiğini ve bu övgüyü neden hak ettiğini anladım. Resmen ilim fışkırıyor… Bu sakin bir kafayla birkaç kez üst üste okunması gereken bir kitap. Bu kitap oynanan oyunları anlayabilmenize vesile. Bu kitapla birlikte Allah Resulü'nün (S.A.V) hadislerinde "Benim ümmetimse 73 fırka olacak;biri nura, 72'si ateşe yönelecek." diye bildirdiği doğru yolun sapık kollarından türeyen terör örgütlerini (Fetö, işid ve adı ne olursa olsun) , sahte mezhepleri ve sapıklıklarını görerek bunların aslında yeni olmadığını tarihin tekerrürden ibaret olmasının bir göstergesi olarak çağlar boyunca yaşandığını görebilirsiniz. Bu kitab çok çok önemli dedim çünkü bunu anlarsanız gelecekte oynanacak oyunları da anlayabileceksiniz inşaAllah. Sapık kolların çıkışının kronolojisini ve bunların kurucularının düşünce yapısındaki bozuklukları görünce şok geçirebilirsiniz. Unutmadan bunları destekleyen hocaların(!) hala var olduğunu göreceksiniz. Çok ilimler edinebileceğiniz bu kitabı okumanızı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.
Alemlere rahmet olarak gelen Onun Saadet Devrinde her şey, feza çapında bir avizeyi tatlandırıcı, en dakik şekilde traş edilmiş billur parçaları… Avizenin saçağında ve kollarındaki her parça, dal dal birbirine düğümlü, kâinatı ışıldatan nur emrinde ve o nurun bedahet idraki içinde. Her şey vecd, aşk ve üstün sezişten ibaret ve kimsede akıl, akılla bulmak, akılla ölçmek diye bir kaygı ve zor mevcut değil.,.. Sonradan gelecek büyüklerin tabiriyle, bütün Sahabiler anlamıştır ki, “Peygamberlik lavn aklın ötesindedir… Ve insanda onu sezmeye memur vasıta akıl üstü bir şeydir, kalbtir; Peygamber

sohbeti ise insanı kalbinden tutup yerden ayağını kesici ve tepe noktasına erdiricidir.
Allah’ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz bir çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer bir takım kısa hatlar ekleyerek buyurdular;
-Şu dosdoğru çizgi kurtuluş yoludur; ondan kopma küçük hatlarsa felaket yönleri…<<

Hadisi ile başlayan kitap, o felaket ayaklarının nasıl ve neden ortaya çıktıklarını, sonrasında onların nasıl şekil alıp kendilerine yandaş bulduklarını mükemmel bir üslupla anlatıyor.

Necip Fazıl, üstad lafzının çöplükmüş gibi ona buna tutuşturulduğu günümüzde, bu sıfatın esas sahibi olduğunu bir kez daha haykırırcasına beynime kazıdığı bu kitabı ile gönlümde bir kat daha yer etti. Neden? Çünkü üstad; Hz Osman(as) devrinde baş gösteren ve “İslamda en büyük Yahudi ihanetinin heykeli” olarak nitelendirdiği İbn-i Sebe’yi ve onun çığırtkanlıklarını açıklıyor. Çünkü, Cemel vakasını şeriat ölçülerinde nasıl görmek gerektiğini, sahabi nedir ne demektir sorusunu Muaviye Meselesi’ni baz alarak nasıl cevaplamak gerektiğini, sapık kolları ve onların neyi nasıl gördüklerini nasıl incelenmesi gerektiğini ve daha bir çok konuyu DOĞRU YOL ile açıklıyor. Tabii, kitaba ismini veren SAPIK KOLLARIN bu konularda kendilerine nasıl gedikler bulduklarını da… Alevilik, Mutezile, Şia, Batınilik, Vehhabilik, Babilik gibi kolların itikadi yönden açıklamaları ise diğer detaylı konular…

Kitabın, Ehl-i Sünnet'in içten ve dıştan yapılan saldırılara maruz kaldığı şu günlerde herkes tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle, günümüzde dahi birçok taraftarı bulunan ve yine “üstad”, “imam” gibi sıfatlarla donatılan İbn-i Teymiyye, Mevdudi, Hamidullah, Muhammed Abduh, Cemaleddin Efgani… ve daha nice isimlere uyan, fikirlerini benimseyen ve onları İslam büyüğü(?) sayan kişilerin okumasını tavsiye ederim!

Sonuç olarak, Ehl-i Sünnet’in yıkılmaz kalesi Necip Fazıl, Arvasi Hazretlerinden aldığı feyzle yazdığı her biri birbirinden değerli eserlerinden olan Doğru Yolun Sapık Kolları kitabını okuyunca “neler varmış be!” diyeceğinize ve başınızı avuçlarınızın arasına alıp derince düşüneceğinize hiç şüphem yok.
Müthiş bir kitap. Sapık fıkraları güzel bir dille anlatmış necip fazıl. Ehli sünnet itikadını güzel bir şekilde tasvir etmiş. Kesinlikle okunmaya değer.
17.05.2018
* Eser, Doğru Yol başlığı ile iki hadisle, Peygamber (sav) ile sahabe arasındaki sağlam diyaloglar ile başlar. Bu diyaloglar: uyarı/silkeleniş manasındadır. Keza, o yollar "Doğru Yolun Sapık Kolları'"dir. Efendimiz, çubukla sahabesine yol çizer. İbretlik, hassas gerçekleri söyler. Hz. Musa'nin ümmeti 71, Hz. İsa'nın 72 ve benim ümmetim ise 73 fırka olacaktır. Gerçek manada bu üç büyük ümmetten sadece birer tane Hak/Doğru nurlu fırka olacaktır.

*Mezhep nedir? Sorusuyla başlayan yazısında, bu kavramın tanımı/açıklaması yapar. Sevgili Peygamberimiz (sav), dupduru berrak bir nehir gibi, bir tepenin noktasını aydınlatan güneş gibi hiç bir karışıklık/gölgelik bırakmamıştır. Doğru yolun, Doğru Yol acıcısıdır.
Necip Fazıl'ın söylemi ile Kuduz İslam düşmanı Leone Kayton, Hz. Muhammed'in o ne kuvvettir ki, çevrelediği insanlardan tek kişi bile gevşemedi, kopmadı, dönmedi!.. dediği ama " çünkü Resuldü!" diyemediği, tezatligin merkezine oturmuş bir adamdan bahseder. Keza, Kayton, İslam Tarihi 5 ciltlik bir eserin yazarı. Necip Fazıldan günümüze bir uyarı olarak: Doğru Yol'un sapık örneklerinden bir haberdir.

*Mısır, Basra ve Küfe her biri fitne çıkarmak için Hz. Osman'a karşı geldiler. Hz. Osman yerine Hz Ali'nin halife olmasını istediler. Neden Emevi soyununa karşı kin, Hz. Ali'yi tanrılaştırma ve İbni Sebe'nin fitnesi ile İslam ümmetini parçalama gayeleri birleşti. Bir siyasi ihtilaftan başlayarak, mezhep ayrılığına kadar gitti. Dahası modalaşan sapık kollar ilk örneği oldu.

*
Allah'ın Resulü buyurmuşlar:
Yakında öyle bir fitne kopacak ki, o fitnede insanların bedenleri ölürken kalpleri de ölecek... İnsan o fitneye mümin olarak girip sabaha kâfir çıkacak... Aksine kâfir olarak girip mümin de çıkacak...
-Şimdi ben ölmeye gidiyorum; sizse yaşamak sandığınız hayatta... Ama hangimiz gerçek hayata gidiyor, bunu ancak Allah bilir.

(Sokrates)
Orta yere bir çiçek vazosu koysalar, etrafındaki herkes onu başka başka noktalardan
göreceğine ve hiç kimsenin gözbebeği içinden bakılamayacağına göre, ihtilaf, insan yapısının
zaruri neticesi..
Necip Fazıl Kısakürek
Sayfa 11 - Büyük Doğu 18. Baskı 2014
-Ne Ebubekir dünyayı istedi, ne de dünya onu... Dünya Ömer 'e yöneldi ama, Ömer onu kovdu. Osman'a dünyadan bir parçacık bulaştı. Bizse büsbütün dünyaya bulaştık..
Ama ilahi kaderin öyle incelikleri var ki, birbirleriyle mücadele halindeki vücut ile adem, hak ile batıl, menfinin tecellisi yüzünden insana elinin altındaki hazineyi göstermez de mücevheri taş ocaklarında aratır.
Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz
biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer birtakım kısa hatlar ekleyerek
buyurdular:
− Şu dosdoğru çizgi kurtuluş yoludur; ondan kopma küçük hatlarsa felaket yönleri..
Necip Fazıl Kısakürek
Sayfa 7 - Büyük Doğu 18. Baskı 2014

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Doğru Yolun Sapık Kolları
Baskı tarihi:
Nisan 2000
Sayfa sayısı:
176
ISBN:
9789758180226
Kitabın türü:
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal...

Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki: "O'nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık."

Sahabînin temsil ettiği vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya başlamasiyle, meydan yerini, gönül ateşi yerine tüten akıl dumanının kaplaması kaçınılmazdı; öyle de oldu ve ardından, ilk olarak siyasi bir ihtilâf halinde başgösteren ve daima yahudinin güttüğü ayrılık ve aykırılıklar itikadî sapıklıklara yol verdi. Kitapta, "Sünnet ve Cemaat Ehli" anlayışı dışında kalan batıl ve sapık kollar, ilk örneklerinden itibaren tarihî bir geliş halinde teşrih edilir ve günümüze bağlanırken, gaye şöylece ifadesini bulur: Dâva, İslâmı olduğu gibi bulmak, dinin ulvî ve mücerred hakikatini meydana çıkarmaktır; uydurmak ve kendi hakikat vehmine feda etmek değil...
(Tanıtım Yazısı'ndan)

Kitabı okuyanlar 116 okur

  • Yücel Gökhan
  • Veli Altinkaya
  • Betül Kevser
  • Büşra Nur
  • orhan can
  • Emre kocak
  • Sefa Özdoğan
  • Yunus özdemir
  • Mehmet Furkan MUTLU
  • Şükran Muyan

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%3.3
14-17 Yaş
%4.9
18-24 Yaş
%18
25-34 Yaş
%26.2
35-44 Yaş
%31.1
45-54 Yaş
%11.5
55-64 Yaş
%3.3
65+ Yaş
%1.6

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%32.7
Erkek
%67.3

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%47.6 (20)
9
%19 (8)
8
%14.3 (6)
7
%0
6
%2.4 (1)
5
%7.1 (3)
4
%4.8 (2)
3
%0
2
%0
1
%4.8 (2)