Doğu Batı Arasında İslam

8,7/10  (18 Oy) · 
27 okunma  · 
15 beğeni  · 
1.194 gösterim
Birinci Kısım: Batı Düşüncesinin Temelleri

1. Bölüm: Tekâmül ve Yaratma


Darwin ve Michelangelo
Aslî İdealizm
Canlı Dünyanın Dualizmi
Hümanizmin Mânâsı2. Bölüm: Kültür ve Uygarlık


Alet ve Kült
Hayat Dualizminin Refleksi
Eğitim ve Meditasyon
Teknolojik ve Klasik Eğitim
"Kitle Kültürü" Denilen Şey
Köy ve Şehir
İşçi Sınıfı
Din ve İhtilâl
İnsana Karşı İlerleme
Tiyatronun Kötümserliği
Nihilizm3. Bölüm: Sanat Fenomeni


Sanat ve İlim
Sanat ve Din
Sanat ve Ateizm
Sanatın Somut Dünyası
Figür ve Şahsiyet
Sanatkâr ve Eseri
Üslup ve Fonksiyon
Sanat ve Tenkit4. Bölüm: Ahlâk


Vazife ve Menfaat
Niyet ve Fiil
Zorla Alıştırma ve Terbiye
Ahlâk ve İnsan Aklı
İlim ve İlim Adamı veya Kant'ın İki Tenkidi
Ahlâk ve Din
Sözüm Ona "Kamu Yararı" ve Ahlâk
Tanrısız Ahlâk5. Bölüm: Kültür ve Tarih


İptidai Hümanizm
Sanat ve Tarih
Ahlâk ve Tarih
Sanatkâr ve Tecrübe6. Bölüm: Dram ve Ütopya


İdeal Toplum
Ütopya ve Ahlâk
Tebaa ve İtizalciler
Toplum ve Topluluk
Şahsiyet ve "Sosyal Fert"
Ütopya ve Aileİkinci Kısım: İslâm - İki Kutuplu Birlik

7. Bölüm: Musa - İsa - Muhammed


Burada ve Şimdi
Saf Din
Hz. İsa'nın Kabulü ve Reddi8. Bölüm: İslâm ve Din


İslâm'ın Beş Şartının Dualizmi
Tabiata Dönük Din
İslâm ve Hayat9. Bölüm: Hukukun İslâmî Mahiyeti


Hukukun Dualizmi
Ceza ve Toplumsal Himaye10. Bölüm: Saf Dinin ve Saf Materyalizmin İmkânsızlığı


Fikirler ve Hakikat
Hz. İsa ve Hristiyanlık
Marks ve Marksizm
Evlilik
İki Türlü Hurafe11. Bölüm: İslâm'ın Dışında "Üçüncü Yol"


Anglo - Sakson Dünyası
"Tarihî Uzlaşma ve Sosyal Demokrasi"
Teslimiyet
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2012
 • Sayfa Sayısı:
  360
 • ISBN:
  9786054195855
 • Çeviri:
  Salih Şaban
 • Yayınevi:
  Yarın Yayınları
 • Kitabın Türü:
Ferman Mammadov 
06 Haz 2016 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi

Din, ilim, sanat, kültür, uygarlık, eğitim, felsefe vb. konuları ihtiva eder. Tam olarak felsefi mi, dini mi, sosyolojik mi yoksa araştırma-inceleme mi çözemedim. "Karma" olmuş diye bilirim. Ele aldığı konulardan olsa ki kolay anlaşılır ve akıcı olduğu da söylenemez. Okurken yazarın bilgi donanımı ve zekası apaçık belli oluyor. Kültür, uygarlık, eğitim ve ahlak konuları üzerine çok iyi tespitler yapmıştır.

Batılı yazarların eserlerinde din konusu genellikle bir manalı olmadığı için, din bahsi geçerken çelişkiye düşme olasılığı yüksektir.Bu noktada okurlar biraz zahmete düşerek satırlar üzerinde "kafa yorabilir."

Sıtkı Öztürk 
03 Nis 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sırplara karşı verilen zorlu mücadelenin sonunda başarıya ulaşan Boşnaklar; "Artık sıra bizde. Onların bize yaptıklarını biz de onlara yapmalıyız." dediğinde, Bilge Kral Aliya şu tarihi cevabı verir: "Onlar bizim öğretmenimiz değil. Bizde aynı şekilde davranırsak onlardan ne farkımız kalır."
İşte bu eser onun niçin "Bilge Kral" olduğunu izah ediyor

Kitaptan 58 Alıntı

Ferman Mammadov 
01 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Uslûp ile fonksiyon arasındaki münasebet, insan ile şey [obje] arasındaki münasebet gibidir. Uslûp şahsi, ferdi; fonksiyon ise gayri şahsi, objektifdir. Uslûp yaratılır; fonksiyon ise tahlil edilir, incelenir, kurulur.

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 155)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 155)
Ferman Mammadov 
01 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Hümanizm, insanın ve hürriyetinin afirmasyonudur. İnsanın insan olarak değerini teyiddir. O kadar...

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 79 - Yarın)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 79 - Yarın)
Ferman Mammadov 
01 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Din ruhtan, sanat ise karakterden bahseder.Fakat bunlar aynı fikri ifade etmek için sadece iki tarzıdır. Din ruha hitap ediyor, sanat ise ona ulaşmağa, onu gözler önüne "getirmeye" çalışıyor.

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 148 - Yarın)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 148 - Yarın)
Ferman Mammadov 
 07 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Ilkel bilinç düzeyinde İslâm'ı uygulamaya koymak imkansızdır. Namazı doğru dürüst eda etmek için zaman ve mekan bakımından doğru bir cihet tayini gerekiyor. Namazda insanlar Mekke'ye yönelirler, yani mekan bakımından cihet tayini yapılır. Namaz bazı astronomik gerçeklerle belirlenen muayyen bir vakit içinde kılınır. Oruç ayı yılın muayyen bir ayında tutulur. Zekât için istatistik, sayım ve hesap lazım. Hac'ca gelince o yolculukla alakalıdır ve ancak uzun bir yolculuğun yüklediği o kadar çok özelliği bilmek gereklidir. Yani, müslüman cemaatinin, bütün diğer hususları bir tarafa bırakarak, Islâm'ın dört temel şartını yerine getirebilmek için medeniyetin asgari derecesine ulaşması icab eder. Müslümanların aynı zamanda hem müslüman olmaları, hem de cahiliyye halinde bulunmaları mümkün değildir.

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 280 - Yarın)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 280 - Yarın)
Kadir Polat 
20 Nis 2015 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"İlim, astronominin çocuğu" (Bergson) olduğu gibi; sanat da dinin çocuğudur. Eğer yaşamak istiyorsa, sanat tekrar tekrar bu kaynağına dönmeye mecburdur; ve gördüğümüz gibi bunu yapıyor da.

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 147)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 147)
Kadir Polat 
20 Nis 2015 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Kültürün hamili insandır; uygarlığın hamili ise toplumdur. Kültürün gayesi terbiye sayesinde kendi kendine hakim olmak; uygarlığın gayesi ise ilim sayesinde tabiata hakim olmaktır.

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 94)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 94)
Kadir Polat 
21 Nis 2015 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Çocuk bakım evlerinde annebabasız çocuklar, huzur evlerinde ise çocuksuz annebabalar. Her ikisi uygarlığın "harikulade" ürünü ve her ütopyanın idealidir.

Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 272)Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 272)