1000Kitap Logosu
Dünden Bugüne Girit'te Türk Tasavvuf Kültürü

Dünden Bugüne Girit'te Türk Tasavvuf Kültürü

Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
8.0
1 Kişi
2
Okunma
2
Beğeni
147
Gösterim
180 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 5 sa. 6 dk.
Adı
Dünden Bugüne Girit'te Türk Tasavvuf Kültürü
Basım
Türkçe · Türkiye · Doğu Kitabevi · Haziran 2014 · Karton kapak · 9786055296704
Bu eser, Doğu Akdeniz'in ikinci büyük adası olan Girit'in, Osmanlı döneminde Türkleşmesi ve İslâmlaşmasına, farklı din, inanç kesimlerinin birbirleriyle kaynaşıp dostça, kardeşçe yaşamasına, kültür, edebiyat ve sanat dünyasının zenginleşmesine önemli katkılar sağlayan, ancak 1897 yılındaki "Muhtariyet İlanı" ile başlayıp 30 Ocak 1923'teki "Mübâdele Protokolü" ile sonlanan tahrip, yıkım, işkence, kıyım ve göçlerle büyük bir çoğunlukla izlerini silinen Bedreddînîlik, Bektâşîlik, Kâdirîlik, Halvetîlik, Bayrâmîlik, Celvetîlik, Nakşbendîlik, Rifâîlik, Üveysîlik ve Arûsîlik gibi tasavvuf yolları ile bunlara mensup şeyh, derviş, şâir, sanat adamı, tekke ve zâviyeleri konu edinmektedir. Eserin, Girit'in kültür, sanat ve edebiyat dünyasının yanında özellikle bugüne kadar üzerinde pek durulmamış olan tasavvufî dünyası sahasında büyük bir boşluğu dolduracağı inancını taşımaktayız.
Kaynakların verdiği bilgiye göre Genç Türkler'in istek ve yönlendirmesi üzerine Girit'ten Anadolu'ya yapılan göçe engel olmaya ve göçü geciktirmeye çalışan Muhammed Şemseddin Efendi'nin hürmetle anılması gereken bir önemli başka hizmeti de 30 Ağustos hezimeti ile geri çekilen Yunan ordusunun beraberinde getirdikleri Türk esirlere yapılmakta olan kötü muameleyi önlemek için şahsi itibarını kullanarak bu esirleri Rumların elinden alması, tekkede misafir edip "Mübadele"ye kadar koruma altında bulundurmasıdır.
Selami Şimşek
Sayfa 130 - Doğu Kitabevi, Tarih ve Uygarlık Dizisi
14
Bektâşiliğin, Girit Müslüman toplumunun din, kültür ve edebiyatında önemli bir yeri vardır. Suraiya Faroghi ve Süreyya Su'ya göre, Bektâşiliğin bir çok öğretisinin Hristiyanlık'la benzer olması da Girit yerli halkının Bektâşi dergâhlarına yakınlık duyma sebebi olabilir. Günümüzde dahi Girit'te hâlâ bazı yatırlar adanın Hristiyan ahalisi tarafından ziyaret edilmektedir.
11
50 öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.