Dünya Bir İnkılap Bekliyor

·
Okunma
·
Beğeni
·
2581
Gösterim
Adı:
Dünya Bir İnkılap Bekliyor
Baskı tarihi:
1985
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758180172
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Evet, İslâm, 16. Asır sonlarına doğru temsil kadrosunda zaafa uğramıştır. Ama daha sözünü söylemiş değil. Son sözünü temsil kadrosunda ve yeni telakkiler önünde henüz söylememiştir. Bu son sözü söyletecek nesli yoğurmaya çalışıyoruz.» N.F.K.

Her konferans, bu çabanın eseri halinde, konu başlığının işaret ettiği meselelerde sosyal bir şuur zemini oluşturma teşebbüsüdür.
136 syf.
·3 günde
Dünya Bir İnkılap Bekliyor, Yolumuz Halimiz Çaremiz, Ruh Muvazenesi ve Her Cephesiyle Komünizma adlı 4 konferasından oluşuyor kitap. Necip Fazıl bu konferanslarında ülkenin ve müslümanlığın geldiği noktada, tespit, teşhis ve tedaviye yönelik öneriler sunmaktadır.
Bu kitapta kafamı kurcalayan ve katılmadığım bir hususu belirtmek istiyorum Mehmet Akif'in "Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" dizelerinin geçtiği şiiri Necip Fazıl Dinde içtihat olarak yorumlayıp sert muhalefet etmektedir. Bu beytin içinde geçtiği şiirde görülecektir ki, maksat ictihaddır. Ama bazı tenkitçiler sözü maksadının dışına çekmişler ve “Akif’in maksadı, dini çağa uydurarak bozmaktır” demeye getirmişlerdir ve bu haksızlıktır. Ki Mehmet Akif'in kastı İslâmî ictihaddır ve ictihad, ilhamı Kur’an’dan alıp İslam’ı çağın insanlarına açıklamakla gerçekleşir.
Necip Fazıl yine Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine şiirindeki "Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi." dizesine muhalefet edip Bedirle kıyaslanmasına itiraz etmiştir. Bu şerhlerin sebebi zannımca birazda Mehmet Akif'in Abdulhamit Han'a muhalif olmasından gelen bir durumdur. Zira Necip Fazıl'ın Abdulhamit'e büyük bir muhabbeti vardır. Bunu Ulu Hakan Abdulhamit ve Abdulhamit Han kitaplarından ve konferanslarından biliyoruz. Sonuç olarak Necip Fazıl'ın bu kitaptaki Mehmet Akif eleştirilerinde haksız olduğunu düşünüyorum ben.

Mehmet Akif'in Şiiirin tamamı;

Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r-Rüşd’ü?

İbn-i Sînâ niye yok? Nerde Gazâlî görelim?
Hani Seyyid gibi, Râzî gibi üç beş âlim?

En büyük fâzılınız: Bunların âsârından,
Belki on şerhe bakıp, bir kuru ma’nâ çıkaran,

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dînin hâlâ,
İhtiyâcâtını kâbil mi telâfı?Aslâ.

Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.

Kuru da’vâ ile olmaz bu, fakat ilm ister;
Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster?

Koca ilmiyyeyi aktar da, bul üç tâne fakîh:
Zevk-ı fıkhîsi bütün, fıkri açık rûhu nezîh?

Sayısız hâdise var ortada tatbîk edecek;
Hani bir tane “usûl” âlimi, yâhu, bir tek?
136 syf.
·8 günde·7/10
Laiklik bize göre samimi ve hakiki bir kelime değildir. İnanmayan topyekún inanmaz; fakat barışmaz nesneler arasında muvazaa aramaz. İslam bunun hükmünü koymuştur. Sen ancak,İslami nasipsiz bir tipsen, reddedebilirsin; ama İslam ile laikliği bir araya getiremezsin..! Kutup ayısını, hurma ağıcının ikliminde besleyemezsin!..
.
Necip Fazıl Kısakürek şair ve yazar olmaktan öte bir dava adamıdır da. Bu kitap ise Necip Fazıl'ın yaşadığı dönemlerde verdiği konferanslardaki konuşmalarının derlemesidir. Çoğunlukla eserde ön plana çıkan modernizm ve komunizmin etrafında dolaşan felsefileri eleştiri olarak da görülebilir. İnkılabın yalnız başına değil dini inkılabın yapılması taraftarı ve bunu yapacak ülkenin Türkiye olmasını ümid ediyor Necip Fazıl. Nasıl bir kitap diye sorarsanız bir fikir kitabı olarak görebilirsiniz. Necip Fazıl gerçek manada hakikatli bir şair ve dava adamı!..
136 syf.
·Beğendi·10/10
Müslüman Anadolu gençliği! Birleşiniz! Gerçek islamlığın bu sahada ruhu kurtarıcı ve muvazeneyi kurucu hakikatini bütün insanlığa arzederek, her haliyle yeni ve güzel örneği nefsinizde çizgileştiriniz, renklendiriniz, maddeleştiriniz! Ve dünyaya haykırınız: "Ben İslamın gerçeğindeyim ;ve gerçek islam bende!" 20.Asır tufanından kurtulmak isteyen, Nuh'un yeni gemisine buyursun! Evet, ey yeni gençlik! Sana düşen, bu tayfun ve kasırga arasında Nuh'un yeni gemisini kazığa koymaktır!
Hak yardımcın olsun!
Kitabın içerisindeki Ruh Muvazenesi konferanstan alıntıdır.
136 syf.
·Beğendi·10/10
EVET, KANUNİ' DEN BERİ BU İNKİLABI GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN KAHRAMANI YETİŞTİREMEDİK , BEKLİYORUZ. O KAHRAMANI HEP RUHTA YAŞADIK. ASLINDA GEDİK AÇILMIŞTI, HER GELEN BİRAZ DAHA GENİŞLETECEĞİ YERDE MAALESEF KAPATMA YOLUNA GİTTİ...KANLI ŞAFAK ŞİİRİNDEKİ HAYAL MUHTEŞEM. KURTARICI BİRDEN DAĞIN SIRTINDA BELİRECEK VE ŞEHRİ FETH EDİP GERÇEK NİZAMI YERLEŞTİRECEKTİR...SELAM OLSUN O KUTLU KAHRAMANA
#28573527
136 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Kitap yazarın daha önceki yazdığı kitaplarının tekrarı gibi.Kitap şunu anlatıyor: Batının çeşitli akımlarının (rönesans,reform,kapitalizm,sosyalizm) çelişkilerini,olumsuzluklarını bu akımlarla türkiyenin ilerleyemeyeceğini.Dünyanın sosyal bakımdan feraha ermesi için önce türkiyenin kendi olumsuzluklarından kurtulması ve diger uluslara örnek olması...
136 syf.
·4 günde·Beğendi
Üstad'ın konferanslarından derlenmiş, konu akışı uygunca sağlanmış 5 ciltlik serinin 3. kitabı, ilk olarak bunu okudum, illa ilkinden başlamanız şart değil. Mühim olan içindeki derin anlamları kavrayabilmek. Üstad yine döktürmüş :)

Modern çağın en büyük hastalığı değil midir ? Geçmişten, bağlarımızdan, değerlerimizden .......kopmak.Geçmişten günümüze zihinlerimiz silinmişti.Bir şekilde nerden geldimiz, nereye gideciğimiz unutturulmuştu.İşte tamda bu kitap ziihinlerimizin uyanışı adına bize eşlik edebilecek bir kaynak.Evet dünya bir inkilap bekliyor.Bu kitapla dünya inkalıbın yapamazsakta içimizde varolan o küçük dünyanın inkilabını yapabiliriz.
136 syf.
·3 günde
“Yalnız iman ve fikir; ne sevgili ne kardeş;
Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek.
Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek.
Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş.”
….
Fertle toplum arası kalkacak artık güreş;
Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek.
Gökler iki şakkolmuş haberi bildirecek.
Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!

Üstad Necip fazıl Kısakürek, batmayan güneşin doğuşu için gerekli gördüğü unsurları kaleme aldığı kitabıdır. Kitap üstadın yaşadığı dönemlerde vermiş olduğu konferanslardaki konuşmalarından oluşmaktadır.

Batının öne sürdüğü Rönesans, reform, kapitalizm gibi akımların Türkiye’ ye uygun olmadığını, çünkü Türkiye’nin bedeninin sahip oldukları değerlerin batının biçtiği gömleğe uygun olmadığını, batının bizlere biçtiği gömleğe göre bedenimizi sahip olduğumuzun önemli uzuvlarımızı kesersek hem o gömlek olmaz hemde uzuvsuz kalır mağdur oluruz demektir.

Bizim toplumsal kalkınma, reform için öncelikle sahip olduğumuz samimi inancımıza uygun, dini kavramların ve inanç ekseninde, kendi kültürümüze uygun bir şekilde olması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak tarihsel sürece baktığımızda, maalesef ki temel değerlerimizi gelişmek ilerlemek adına tek tek geride bırakmış, gelişme beklerken gerileyen yozlaşan ve kültürel bozulmaya uğrayan bir toplum haline gelmişizdir. Yazar bu konuda Osmanlı'nın ilk kuruluşundan kanuni dönemine kara temel değerlere bağlı inkılapların gelişimi sağladığını ancak Kanuni’den sonra temel değerlerimize inançlarımıza sıkı sıkıya bağlı inkılapları geliştirecek kahramanı yetiştiremediğini söylemiş ve dolayısıyla Osmanlı’ devletinin yıkıldığını söylemiştir.
Bunlar yalnız Resullerin getirdikleri inkılâplardır. Eğer beni edeb dışı çıkmış kabul etmezseniz, şunu da ilâve edeyim:

Onların hepsi son Peygamberde toplanmış, bitmiştir. O halde inkılâp bir tanedir: İslâm.
Hani "işimiz Allah'a kaldı" derler ya... Bilmezler ki hiçbir iş Allah'a kalmaz; her iş, başında ve sonunda Allah'ın mutlak tasarrufu altındadır ve her iş, başında ve sonunda zaten Allah'a kalmıştır.
Çok defa içimden şu his geçmiştir: Bu memlekette çektiğim çilelere karşılık, dâvayı herhangi bir Batı ülkesinde müdafaa etseydim çok daha büyük alâka görürdüm. Durup bakarlardı "bu adam ne söylüyor?" diye...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dünya Bir İnkılap Bekliyor
Baskı tarihi:
1985
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758180172
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Evet, İslâm, 16. Asır sonlarına doğru temsil kadrosunda zaafa uğramıştır. Ama daha sözünü söylemiş değil. Son sözünü temsil kadrosunda ve yeni telakkiler önünde henüz söylememiştir. Bu son sözü söyletecek nesli yoğurmaya çalışıyoruz.» N.F.K.

Her konferans, bu çabanın eseri halinde, konu başlığının işaret ettiği meselelerde sosyal bir şuur zemini oluşturma teşebbüsüdür.

Kitabı okuyanlar 255 okur

  • الفقيرة إلى ربها. F.
  • Ahsen Pınar Sarıdoğan
  • Eren Salih Aksu
  • Şeddeli Mükerrer
  • Çehovların Elif
  • Ecmel
  • Tuğçe özer
  • Kübra bozbağ
  • Nursena
  • Mutlu

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%11.4
14-17 Yaş
%4.5
18-24 Yaş
%27.3
25-34 Yaş
%29.5
35-44 Yaş
%18.2
45-54 Yaş
%6.8
55-64 Yaş
%2.3
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%35.4
Erkek
%64.6

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%43.9 (36)
9
%20.7 (17)
8
%18.3 (15)
7
%8.5 (7)
6
%2.4 (2)
5
%1.2 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%4.9 (4)