Dünya'nın Gizli Tarihi 1 (Antik Çağlardan 20. Y.Y. Başına Kadar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
572
Gösterim
Adı:
Dünya'nın Gizli Tarihi 1
Alt başlık:
Antik Çağlardan 20. Y.Y. Başına Kadar
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
490
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055943493
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pegasus Yayınları
İlluminati
• Mısır ve Yahudi Gizemleri
• Babil Kardeşliği
• Gül-Haç'ın Kuruluş Gayesi ve Faaliyetleri
• Tevrat ve İncil Mitleri, Eski Ahitteki Firavunlar
• Kabbala ve Kabbalaistler, Modern Yahudi Kabalası
• Yahova (Yahve'nin Gizli Kimliği)
• Zadok – Essenli'ler – Gnostikler – Haşişiler ve Haçlı Seferleri
• Din Savaşları'nın Perde Arkası
• Tarihte Dünya İhtilalleri ve Tek Dünya Hükümeti Projesi
• İlluminizimin Fransız İhtilali Üzerindeki Etkileri
• İhtilallerin Finansörleri
• Dünya'nın İlk Masonik Cumhuriyeti
• Siyonizmin İdeolojik Temelleri
• Okültizmin Öncü Akımları
• Altın Şafak Cemiyeti
• Jöntürk İhtilali ve Masonluk

Bu kitap bilinen Dünya Tarihi'nin aslında bilinmeyen tarihini anlatmaktadır. Tarih ve toplumun ortak bir sırrı vardır; küçük veya büyük bütün gizli örgütler yaşadıkları toplumları etkiler. Klasik tarih, gizli örgütlerin ve sırlarının tarihin karanlıkları içinde kalmasını tercih eder. Ama bu görmezlikten gelinen sırlar, tarihin akışı içinde dönüm noktaları ile ilgili olabilir. Çoğu zaman klasik tarihçiler belirli maksatlar ve hedefler uğruna, birçok sırrın açığa çıkmasına mani olurlar. Gerçekte gizli örgütlerin tarihi bugüne kadar yazılamamıştır ve onu yazmak her türlü insan gücünü aşmaktadır.

Benim bu kitapta yazmayı denediğim şey, tarihin bazı kesitlerindeki gizli örgütlerle ilgili konulara dikkatli yorumlarla değinmekle yetinmektir. İnalımaz global değişiklere tanık olduğumuz ve daha da olacağımız şu günlerde, günümüzdeki gizli örgütlerin, geçmişteki gizli örgütlerin mirasçısı olduğu gerçeğini unutmamamız gerekir diye düşünüyorum.
Kitap kapsamının genişliği nedeniyle araştırmacılar için tekrar tekrar okunup notlar alınacak cinsten. Dünya Tarihinin bilinmeyenlerini, gizli örgüt yapılanmalarının tarihi üzerinden anlatıyor. Hiç sıkılmadan keyifle ve merakla okunan bir kitap. O kadar çok yerin altını çizdim ki, hangi çarpıcı bilgiyi buraya alıntılayacağım bilemiyorum. siz en iyisi bu tip konulara meraklı iseniz, baskısı tükenmeden alın derim bu kitabı...
Şimdi sizlere Sadık Koçak’ı zorla etkileyen 3 kitaplık ilki 36 bölümden oluşan ve “Al La Sen Seversin” yorumlarının dolu olduğu bir kitapla tanıştıracağım. Antik Çağlardan Günümüze diye Mısırdan başlayarak gelen bu eserin her bölümünü tek tek inceleyelim şimdi (Şaka şaka size böyle bir kötülük yapar mıyım hiç?). Spoiler vardır, muhtemelen de olmaya devam edecektir.
Mısır Gizemleri, Babil Kardeşliği, Gurdjerf ve Sarmung (Sarman) Kardeşliği, Tevrat ve İncil Mitleri Eski Ahitteki Atalar ve Firavunlar, Essenliler veya Zadok’un Çocukları. Gnostikler, Haşişiler (İslamda Ezoterik Bir Örgüt Örneği) Nizari İsmaililerin Kökeni, Süleyman Tapınağının ve Hz. İsa’nın Fakir Askerleri Tarikatı: Tapınakçılar. Cizvit Tarikatı. Bahsedilen konularımızdan.
Bununla beraber, Gül Haç Kardeşliği, Masonluk, Okültizm ve Gnostizm, Hür Masonluğun Kökenleri, Büyük Loca Dönemi, Alman Tapınakçıları ve Fransız İlluminizmi, Yahudi Kabalistler, Sabataycı – Frankist Elit, Rothschild’lerin Sabataycı Mesih J. Frank ile İlişkisi konu ediliyor.
Bavyera Aydınlanmışları (İlluminati), İlluminizm’in Fransız İhtilali Üzerindeki Etkileri, Fransız İhtilalinin Finansörleri gibi giriş konularını işliyoruz. Ardından ABD’ye geçiyoruz. İlk Mason Cumhuriyeti. (ABD – Dünyanın İlk Mason Cumhuriyeti), İlluminati ve Kaos’tan Doğan Düzen Planları işlenen konular.
Etniki Eterya (Ulusal Kardeşlik) başlığı ile birlikte artık ne zamandır beklenen “Türkler Ne Zaman Dahil Olacak Yazar Bey” sorularının cevabını alıyoruz. İlk dönem tarihi göz önüne alındığında bizden daha çok bahsetmesini isterdik ama Hristiyanlık – Yahudilik – Masonluk üçgeninden kurtulup yazarımızın yavaş yavaş Türk Milletine yönelmesi için tam 350 sayfa beklemek gerekiyormuş demek ki.
Sonra Suikast’e kadar Türklere gene ara veriliyor ve Marx ve Engels’in Akıl Hocası; Haham Moses Hess, 1848 İhtilali – İlk Dalga, 1848-49 İhtilali | İkinci Dalga ile devam ediyoruz. 1870 Alman - Fransız Savaşı ve III. Napolyon’un Devrilmesi, Yahudi Masonluğu B’nai B’nai B’rith’in “İskoç Masonluğu” ile Birleşmesi ve son olarak da Anglo – İsrail veya İngiliz – Yahudi Medeniyeti, konusunu işleyerek asıl beklediğim konuya geliyoruz.
Burada bizden (Türkler) bahsedilen 3 bölüm daha görüyoruz. II. Abdülhamid’e Karşı Düzenlenen İhtilaldeki Yabancı Parmağı, 1908 Jön Türk İhtilali ve Masonluk ile son olarak Yahudiler ile oluşan Kırmızı Tezkere olayında Abdülhamid’in bakış açısının mükemmeliyeti ve İttihatçıların tekrardan zorunlu olarak onun sistemine dönüş yaptığı kitabımızın son konusu Siyonistler ve Jön Türkler!
Bunun yanında Siyonizm’in üzerinde durulan; Siyonizm’in İdeolojik Temelleri, Theodor Herzl ve Siyonizm, 19. Yüzyıl Sonunda Modern Okültizmin Öncü Akımları, Leon Troki ve 1905 Yılındaki Hükumet Darbesi Teşebbüsü.
Peki, bu kitapta tam olarak neyi okuyoruz? Bir hayli fazla içerik olduğu gözümüze çarpıyor çünkü. Başta Yahudiler olmak üzere dünya üzerindeki örgütlerin sadece Osmanlı veya Türkler değil; Dünya üzerinde de ne kadar etkili olduğunun altını çizme planı aslında. Özellikle belgelerle ortaya koyduğu Albert Pike’nin (33 derece mason, 1809-1891) Dünya Savaşı planı ortaya koyduğu kısım beni çok etkiledi. 3 planın 2si tuttu, 1i de oldu olacak. Gerçekten oldukça şaşırtıcı bir sistem olduğunu görüyoruz. Bilgilenmek ve kültür adına, biraz sıkıcı tarih olarak gelse de okunmasının çok da zor olmadığı kanaatindeyim.
Güzel bir hafta sonu sabahından günaydınlar ve keyifli okumalar dilerim..
İLLUMİNATİNİN ELE GEÇİRİLEN BELGELERİNDEN...

"Bütün düzeni yıkmalı ve bütün yasaları kaldırarak halk anarşi içinde bırakılmalıdır..."
Aryan kelimesi de Fenike kökenlidir. Arri=Şerefli Kişi anlamındadır. Buradan "Sum-Arian" (sümerliler) kelimesi türemiştir.
Bilinmelidir ki herşey enerjidir!.. Hayat, manyetik vibrasyonel (titreşimsel) alanların birbiriyle girişimidir. Manyetizmi değiştirirseniz, enerji alanının da doğasını değiştirmiş olursunuz. enerji alanını değiştirirseniz, her bir değişik enerji formları olan, zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel hayatı değiştirmiş olursunuz.

Diğer gezegenler bunu güneşin etrafında dönerek yaparlar ve Dünyanın manyetik alanını etkilerler. İşte buna "astroloji" deniyor.
FRANSIZ İHTİLALİNİN FİNANSÖRLERİ

25 maddelik bu planın 20. maddesinde son hedeflerinin "DÜNYA HÜKÜMETİ"ni kurmak olduğu belirtiliyordu. 23'ncü maddede ise 'Yeni Dünya Düzeni'nin nasıl kurulacağı anlatılıyor ve 'Tek Dünya Hükümeti'nin üyelerinden birinin 'diktatör' olarak atanacağı anlatılıyordu. Gerçekte bu bir 'İLLUMİNATİ' planıydı, ama 20'nci Yüzyıl başında bir çok yazar tarafından yanlışlıkla, 'Siyon Protokolleri' diye adlandırılacaktır.

Unutulmamalıdır ki 1773 yılında 'Siyonizm' resmen mevcut değildi...
Meksika Başkanı Miguel de La Madrid bir konuşmasında Mayalar'ın "sürüngenimsi ırk"la (İguana ırkı) karıştığını iddia etmişti.
New York'daki "Özgürlük Heykeli" Babil Kraliçesi Semiramis'i sembolize etmektedir ve Fransız Masonları tarafından yapılmıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dünya'nın Gizli Tarihi 1
Alt başlık:
Antik Çağlardan 20. Y.Y. Başına Kadar
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
490
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055943493
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pegasus Yayınları
İlluminati
• Mısır ve Yahudi Gizemleri
• Babil Kardeşliği
• Gül-Haç'ın Kuruluş Gayesi ve Faaliyetleri
• Tevrat ve İncil Mitleri, Eski Ahitteki Firavunlar
• Kabbala ve Kabbalaistler, Modern Yahudi Kabalası
• Yahova (Yahve'nin Gizli Kimliği)
• Zadok – Essenli'ler – Gnostikler – Haşişiler ve Haçlı Seferleri
• Din Savaşları'nın Perde Arkası
• Tarihte Dünya İhtilalleri ve Tek Dünya Hükümeti Projesi
• İlluminizimin Fransız İhtilali Üzerindeki Etkileri
• İhtilallerin Finansörleri
• Dünya'nın İlk Masonik Cumhuriyeti
• Siyonizmin İdeolojik Temelleri
• Okültizmin Öncü Akımları
• Altın Şafak Cemiyeti
• Jöntürk İhtilali ve Masonluk

Bu kitap bilinen Dünya Tarihi'nin aslında bilinmeyen tarihini anlatmaktadır. Tarih ve toplumun ortak bir sırrı vardır; küçük veya büyük bütün gizli örgütler yaşadıkları toplumları etkiler. Klasik tarih, gizli örgütlerin ve sırlarının tarihin karanlıkları içinde kalmasını tercih eder. Ama bu görmezlikten gelinen sırlar, tarihin akışı içinde dönüm noktaları ile ilgili olabilir. Çoğu zaman klasik tarihçiler belirli maksatlar ve hedefler uğruna, birçok sırrın açığa çıkmasına mani olurlar. Gerçekte gizli örgütlerin tarihi bugüne kadar yazılamamıştır ve onu yazmak her türlü insan gücünü aşmaktadır.

Benim bu kitapta yazmayı denediğim şey, tarihin bazı kesitlerindeki gizli örgütlerle ilgili konulara dikkatli yorumlarla değinmekle yetinmektir. İnalımaz global değişiklere tanık olduğumuz ve daha da olacağımız şu günlerde, günümüzdeki gizli örgütlerin, geçmişteki gizli örgütlerin mirasçısı olduğu gerçeğini unutmamamız gerekir diye düşünüyorum.

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Emre Can Başar
  • Duygusef
  • Sadık Kocak
  • Emre AKKAS
  • Çaykitap
  • Gaye Gür
  • Melis T.
  • İlayda
  • Seretse
  • Saliha Yavuz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.6 (2)
9
%42.9 (3)
8
%14.3 (1)
7
%0
6
%14.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0