Edebiyat Mahkemeleri

8,6/10  (10 Oy) · 
33 okunma  · 
7 beğeni  · 
352 gösterim
Kitap, üç eserden oluşuyor...

1- EDEBİYAT MAHKEMELERİ: Bu başlık altında, 1945 Büyük Doğu dergilerinde neşredilmiş yazılarda, edebiyat dünyamızın ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla bir mahkeme mizanseni içinde kritik ediliyor. Ayrıca farklı zaman ve mekanlarda Necip Fazıl nezaretinde yapılan sohbet toplantılarında «Tevfik Fikret» ve ayrı bir bahis olarak «şiir» ele alınıyor.

2 - DOĞU EDEBİYATI: Doğu edebiyatına kısa ve genel bir girişten sonra, Arap Edebiyatı bölümünde «Muallakat-ı Seb’a» şairleri; Fars edebiyatı bölümünde ise Baba Tahirden başlayarak ilk şehnameciler ve Firdevsi, hayatı, edebi kıymeti ve eserlerinden örneklerle anlatılıyor, Mısır Edebiyatı bölümünde Papiruslar üzerine yazılmış Annana isimli bir kâhine ait en eski bir hikayenin tercümesi bulunuyor. Eserin son bölümünde ise Doğunun Büyükleri başlığı altında, Nizami, El-Maarri, Ömer Hayyam, İbn-i Fariz ve Sadi ele alınmış ve eserlerinden oldukça hacimli tercümeler yapılmıştır.

3 - DİL RAPORLARI: «Zavallı Türkçe» ve «Dil Laboratuarından» ana başlıkları altında bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, diğer taraftan, «teşhis»le birlikte, Türk dilinin içine sürüklendiği kaostan çıkması için çarelerin neler olabileceği üstünde duruluyor.
 • Baskı Tarihi:
  Ekim 1998
 • Sayfa Sayısı:
  240
 • ISBN:
  9789758180356
 • Yayınevi:
  Büyük Doğu Yayınları
 • Kitabın Türü:
salih 
 07 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 20 günde

Necip Fazıl Kısakürek'in farklı kitaplarından birisi daha. Kitap üç bölümden oluşuyor.

1-Edebiyat Mahkemeleri
Edebiyat dünyasının ünlü simalarından Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Nurullah Ataç gibi isimlerin bir mahkeme mizanseni içinde eleştiriliyor yargılanıyor. Tabiki burda yargılanan edebi kimlikleri. Bu kişiler sorgulama ve yargılamaya tabi tutulmakta ve haklarında gereken hükümler verilmektedir. Tabi bu mahkemenin hakimi, savcısı yeri geldiğinde tanığı da Necip Fazıl Kısakürek! Genelde de olumsuz hükümler veriliyor. Nazım Hikmet ile alakalı olaraksa bir mahkeme söz konusu olmayıp Necip Fazıl'ın bir röportajında onun hakkında söyledikleri yazılmış. Sağdan soldan görüp, kulaktan duyma efsanelerle sosyal medyada Necip Fazıl-Nazım geyiği yapmak yerine bu kitaptan kaynağından okumak gerek.
Mehmet Akif kısmı beni şaşırtmadı (!) yine O'nun hakkında da olumsuz bir sonuca varlıyor yalnız, “doğru yolun kifayetsiz mütefekkiri, küçük şairi” seklinde şerh konularak fakat bu değerlendirmelerde hangi ölçüleri kullandığını doğrusu anlayabilmiş değilim. Mehmet Akif ve Yahya Kemal gibi isimlerin Necip Fazıl tarafından böyle eleştirilmesinin sosyolojik bakımdan acı sonuçları da var muhakkak. Ben geçen haftalarda oğlu Osman Kısakürek ile görüştüğümde özellikle Mehmet Akif ve bu meselerde sorular sordum fakat üstü kapalı cevaplar aldım açıkçası. Edebi anlamda eleştiriyi de bir nevi kabul edilebilir ama fikir anlamındaki muhalefeti hala anlayabilmiş değilim. Mehmet Akif Ersoy'un Abdülhamit zamanı ağır muhalefeti -ki Necip Fazıl Kısakürek'in Abdülhamit'e muhabbeti malum- ve Mehmet Akif'in Cemaleddin Afgani Muhammed Abduh'un reformist görüşlerinden etkilenmiş olması (en azından çizgi olarak) Necip Fazıl'ın içtihata karşı sert bakışı nedeniyle Mehmet Akif eleştirilerini izah ediyor belki. Yine de Mehmet Akif'in bu ülkenin ve islamın en zor zamanlarındaki misyonunu durduğu yeri nazara alırsak bu eleştirinin dozunun doğru olmadığı kanaatindeyim.

2- Doğu Edebiyatı
Doğu edebiyatına kısa ve genel bir girişten sonra, Arap, Mısır, Fars edebiyatında zirve yapmış, şair ve yazarların eserlerinden örnekler vererek bize sunuyor, Doğu’nun büyükleri olarak da Nizami, El- Maarri, Hayyam, Ibn-i Fariz ve Sadi gibi isimleri gösterip bunlardan birçok alıntı yapmış.

3- Dil Raporları
Zavallı Türkçe ve Dil Laboratuarından adlı iki ana başlıkları altında dilimizin nasıl ve niçin bozulduğu üzerinde tahliller yapılmakta ve çözüm yollarının neler olabileceği göstermektedir. Dil Laboratuvari’nda ise daha çok dilimizin imla kuralları ve uydurmalar üzerinde durmuştur.

Yazarın 1940' larda yazdığı yazılarından oluşuyor. Bazı edebiyatçılarımız hakkındaki görüşleri. Çoğu değerlendirmesine katılmıyorum. Ayrıca dil üzerine düşünceleri de var. Bunlar tabiî yazıldığı yıllardaki bilgiye dayanıyor. Burada söyledikleri de günümüzdeki bilgiye göre yarı yarıya yanlış. Bu konulardaki görüşlerine de çok katılmıyorum. Kitap sadeleştirilmemiş. O günün Türkçesiyle yazılmış olduğu için çok eski sözcük ve kalıp ifade var. Anlamak güç. Çaba gerektiriyor; sözlüğe bakmak gibi.

Edebiyat Mahkemeleri benzeri kitaplar

Kitaptan 42 Alıntı

salih 
 18 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Tevfik Fikret daima fikirleriyle hayatının tenakuzu içinde yaşadı.

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 12 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 12 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
20 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

İslamiyetin asılda ıslaha ihtiyacı yoktur; bizim asılda idrake ihtiyacımız vardır.

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 61 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 61 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
 05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Allah'ın kelamını gördükten sonra artık bir daha şiir söyliyemem!
Lebid

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 112 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 112 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
19 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Yeni şairler, rastgele, duvara ok atıyorlar; ve okun değdiği noktanın etrafına bir takım daireler çizip, kendilerini, hedefi ta merkezinden vurmuş farzediyorlar.

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 35 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 35 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Bir insanın dili, onun yarısı; kalbi de öbür yarısıdır. Gerisi et ve kan..
Züheyr

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 104 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 104 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Bilgi bir ağaç gibidir. Onun bir dalını görsen, kolay kolay köküne varılamayacağını anlarsın.
Firdevsi

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 136 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 136 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Bu zamanda kendine az dost edin; zamane adamlarıyla uzaktan görüşmek evladır.
Hayyam

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 181 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 181 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Madem ki, akıl ve canı yaratan O'dur; sırf akla dayanan düşünce onu nasıl kavrayabilir?
Firdevsi-Şehname

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 134 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 134 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Varsın, benim kadrimi, nadan olanlar bilmesin...
El-Muarri

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 162 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 162 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
salih 
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Ey İnsanlar!... Denizin dibinde yüzenleri korkutuyorsunuz; havada uçanları da ürkütüyorsunuz. Siz ki fanilersiniz, bunları yapabiliyorsunuz! .. Ya ölmezlerden olsaydınız, acaba neler yapardınız?
El-Maarri

Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 145 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)Edebiyat Mahkemeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 145 - Büyük Doğu 6. Basım 2015)
5 /