Efendi Devletten Demokratik Topluma

·
Okunma
·
Beğeni
·
407
Gösterim
Adı:
Efendi Devletten Demokratik Topluma
Baskı tarihi:
Nisan 2000
Sayfa sayısı:
436
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944222563
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Aram Yayıncılık
Devlet bir sömürü aracıdır. İhtiyaç fazlası üretimin oluşmasıyla birlikte, kimi kesimlerin bir biçminde buna el koyma çabası da gelişir. Sömürü ile devletin doğuşu atbaşı gitmiştir. Doğal toplum adını verdiğimiz uygarlık öncesi toplumlarda, az miktarda da olsa ihtiyaç fazlası üretimin sağlanmış olması mümkündür.

Ancak o dönemdeki hiyerarşik ilişkilerin sınıfsallığa ve iktidar anlayışına dayanmaması, yine ürün fazlasının belirli ellerde toplanmasını ahlaki yapılanmanın hoş görmemesi gibi nedenlerden dolayı sömürü ortamı oluşmamıştır.
(Arka Kapak)
Devlet mefhumunu kronolojik olarak neolotik dönemden günümüze kadar evrimini ve birey-topluma etkisini güzel bir şekilde analiz ediyor. Tabir caizse iğdiş ediyor. Ve Bu güne kadar devletin erkinin daha az himaye edebildiği periferlerde ( köy ve kasabalarda) baskın güç olmasa da yerel olarak kendini idame ettirebilmiş demokratik yerel yönetimlerin, dünyanın gelecekteki sosyal yaşam biçimi olacağını da kaçınılmaz son olarak görüyor. Demokratik Konfederalizm... incelenmeye değer ve gözardı edilmemesi gereken bir kitap. Ama kitabı okurken önyargılarınızdan kendinizi azad etmeye çalışmanızı tavsiye ederim.
Demokrasi, insanların kendi geleceğini belirlemek için özgürce katılım gösterebilme ve bunun toplumsal örgütlenme modelini yaratma durumudur. Salt tüzükler ve yasalarla demokrasinin olmayacağı kesindir. Dahası, demokrasi nicelikten ziyade nitelik meselesidir. İktidar aygıtları dışında özgürce örgütlenme ve kendisini ifade etme tarzıdır.
Devlet insanın analitik zekasının bilimsel yaratımı değil, mitolojik-ideolojik yaratımıdır. Yani inançsal dogmanın refleksidir devlet.
Savaşlarda fethedilen topraklar, gasp edilen zenginlikler devletin dolayısyla hegomonik üst sınıfın mülkiyetine geçmektedir. Her başarılı savaş sonrası, devletçi toplum kesimi biraz daha palazlanmakta ve iktidar gücünü pekiştirmektedir. O nedenle savaş ile iktidar arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Savaş,iktidarın ikiz kardeşidir.
Milliyetçilik, iktidarın üzerine örtmek, daha görünmez kılmak içindir. Milliyetçilik, modern çağın dinidir. Daha doğrusu, dinin kutsal yasalarla çerçevesi çizilmiş eski etkisi büyük oranda kırılınca ve kelimenin gerçek anlamıyla yeni bir dinde ortaya çıkma koşulları olmadığından, adete bir din gibi kurgulanmıştır. Zaten bir dönemlerin üstün din yada hak din anlayışı, milliyetçilikle birlikte yerini üstün ulus anlayışına bırakır. Dindeki Tanrılar ve kutsallıklar yerine, modern Tanrılar olan çeşitli semboller kutsallaştırılır. Tapınma ritüelleri düzenlenir. Dil, byarak, marş vb. ulusal sembollerin etrafında, ikinci halka olarak vatan sınırlar, devlet kutsallaştırılır. Bu minvalde tam bir ideolojik operasyonla içte birlik sağlanır ve dışta da saldırgan bir pozisyon takınılır. Aslında bunula; genelde kapitalist devlet, özelde ulus-devlet ve burjuva üst sınıfın iktidarı kutsallaştırılır. İçte merkantalizmle ulusun sömürülmesi için koşullar oluşturulur, birlik-beraberlik gibi demagojilerle burjuva sınıfının muhalifleri engellenirken, dışarı dönükse ırkçılığa varan bir saldırganlık yaratılır. Düşman kurgulması üzerinden hazırlanan dışa yönelmenin amacı, egemen sınıfın ve ulus-devletin yeni sömürü alanları açılması içindir. Ulus-devletler, diğer ulus-devletler ve doğal dünya üzerinde tahakküm kurmaya yarayan araçlardır. Ulus-devletler dışa yönelik savaşları, milliyetçi ve ulusal argümanlarla kodlanır. İçte tüm ulus, bir saldırı karşısındaymışcasına refleksel bir devinim içerisinde tutulur. Ulusal onur, kahramanlık gibi soyut kavramlarla güzelleme yapılır. Uluusun en dinamik kesimleri savaşlarda birer birer toprağa düşerken, ana-babalar çocuklarını toprağa verirken, ya da sıkıntılı bir yaşama göğüs gererken;vatan ve ulusun 'selameti' için tüm bunlarla karşılaştıklarının hareket ederlerken: savaştan karlı ve güçlenmiş olarak sadece egemen üst sınıf ve devleti çıkar. Bu konuda yapılan en ciddi ve ahlaksız çarpıtma da, burjuva sınıfının tek hedefi vardır; iktidarı tahkim etmek ve sömürü imkanlarını derinleştirmektir. Bu amaçla ideolojik bir manipülasyonla tüm ulusun devleti sahiplenmesi sağlanılır. Sahiplenilen devlet, sahiplenilen burjuva sınıfıdır. Esasta sahipsiz kalansa tüm toplumdur.
Tavandan sevgili olurmuş adama. Bazen evlenirsin
onunla, "Evet!" diye haykırırısın içinden sessizce. En çok
sevilendir aslında tavan; rengi, şekli, boyu ne olursa
olsun herkes aynı görür onu. Hatta boydan boya çatlak
bile olsa. Ses kesilir, baş başa kalırsın onunla, en
romantik bakışmalar ona ait, en baskın, en huzursuz
kalp atışları ise onun eseridir
Milliyetçilik, kapitalist devletin ideolojik mayasıdır. Bununla bir ulus yüceltilirken, gerçek iktidarın ulusa ait olduğu çarpıtması geliştirilir. Seçim vs. gibi teatral gösteriler, çarpıtmayı inandırıcı kılmak içindir. Oysa ulus-devlet tüm ulusun olmadığı gibi, iktidarda ulusa ait değildir. Her zaman toplumun azınlık bir kesimi iktidarın gerçek sahibidir. Tüm ulus, ancak söz konusu iktidarın güçlenmesi, palazlanması için koşturulur. Bunun için de, 'ulusal çıkarlar' demogojisiyle toplumun beyni dumura uğratılır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Efendi Devletten Demokratik Topluma
Baskı tarihi:
Nisan 2000
Sayfa sayısı:
436
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944222563
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Aram Yayıncılık
Devlet bir sömürü aracıdır. İhtiyaç fazlası üretimin oluşmasıyla birlikte, kimi kesimlerin bir biçminde buna el koyma çabası da gelişir. Sömürü ile devletin doğuşu atbaşı gitmiştir. Doğal toplum adını verdiğimiz uygarlık öncesi toplumlarda, az miktarda da olsa ihtiyaç fazlası üretimin sağlanmış olması mümkündür.

Ancak o dönemdeki hiyerarşik ilişkilerin sınıfsallığa ve iktidar anlayışına dayanmaması, yine ürün fazlasının belirli ellerde toplanmasını ahlaki yapılanmanın hoş görmemesi gibi nedenlerden dolayı sömürü ortamı oluşmamıştır.
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Emre Esen
  • Şaban nazli
  • Çağdaş İncesu
  • daral_1988
  • Medeni Gür
  • Mehmet TOSUN
  • Gülizar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%33.3 (1)
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0