Adı:
Ege ve Yunan Tarihi
Baskı tarihi:
Ocak 2014
Sayfa sayısı:
707
Format:
Karton kapak
ISBN:
9761628510
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
TÜRK TARİH KURUMU'NUN NOTU
İÇİNDEKİLER
RESİM, HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
EGE BÖLGESİ VE YUNANİSTAN'IN COĞRAFYA DURUMU
EN ESKİ ÇAĞLARDAN ÜÇÜNCÜ BİNYIL SONUNA KADAR EGE DÜNYASI
GİRİT
YUNANİSTAN, EGE ADALARI VE ANADOLU
İKİNCİ BİNYILDA EGE BÖLGESİ
GİRİT
YUNANİSTAN VE AKA'LAR
YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI
DOR GÖÇLERİ VE SONUÇLARI
YUNAN ORTA ÇAĞİNİN SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİ
DOR GÖÇÜNDEN SONRA YUNANİSTAN
YUNAN ORTA ÇAĞİNİN EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞÎMİ
YUNAN ORTA ÇAĞİNİN SONU : KOLONİLER KURULMASİ
YUNAN TARİHÎNİN ARKAYİK ÇAĞI
(M. ö. 7 nci - 6 ncı yüzyıllar)
SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER
ARKAYİK ÇAĞDA YUNANİSTAN
7 NCİ VE 6 NCI YÜZYILLAR UYGARLIĞI
YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI. (M. ö. 5 inci yüzyıl)
PERS KİRALLİĞİ
İYONYA İHTİLÂLİ VE ONU İZLEYEN OLAYLAR
PERS HARPLERİ
BEŞİNCİ YÜZYILDA SİCİLYA
ATİNA'NİN ÜSTÜNLÜK DÖNEMİ (PENTEKONTAETİ)
PELOPONNES HARBİ
BEŞİNCİ YÜZYIL UYGARLIĞI
YUNAN TARİHİNİN İKİNCİ KLÂSİKTÇAĞI (M. ö. 4 üncü yüzyıl)
SPARTALl'LAR VE TEBAİLi'LARIN HEGEMONYASI
MAKEDONYALILARIN HEGEMONYASI
DÖRDÜNCÜ YÜZYİL UYGARLİĞİ
HELLENİZM ÇAĞI
(M. ö. 330 - 30)
BÜYÜK İSKENDER DEVLETÎ
HELLENİZM ÇAĞİ KİRALLİKLARİNİN TARİHİ
HELLENİZM DEVLETLERİNİN TEŞKİLÂTİ, SİYASETİ, EKONOMİSİ VE
SOSYAL DURUMU
HELLENİZM KÜLTÜRÜ
KRONOLOJİ CETVELİ
KIRAL LİSTELERİ
BİBLİYOGRAFYA
Sayın Mansel'in Ege ve Yunan Tarihi'ni ikinci defa okuma gereği duydum. 1940'ların koşullarına göre üst düzey bir eser ortaya koymuş ve bize yalnız Yunan Uygarlığını değil, uygarlık denen şeyin içeriğini, esprisini de satır aralarına gizlemiş.

Yunanistan'da neolitik çağ sonrası GİRİT adası merkezli AKALAR dönemi başlıyor. Anadolu estetik ve teolojisinden etkilenmiş bu kavim DORLAR tarafından istila ediliyor. Pers savaşları birkaç bölgede otonom yaşayan Yunanlıları birlikte harekete zorluyor. Burada biraz duralım.

Her uygarlık bir KİTAP çevresinde toplanır. Yunanlar "İlyada ve Odysseia" etrafında toplanmıştır. Batı'nın İncil, Doğu'nun Kuran eksenli oluşuna örnek desenler buradan gelir. İlerleyen yıllarda teolojik kuram ve inanç birliği bu kitaptan alınıyor. Dünyanın değişiminde geride kalan "ilyada ve odysseia" üzerinde REFORM yapmak da ilk defa bu medeniyetin buluşudur. Batı'nın reform hareketi de kökünü buradan alır.

ATİNA merkezli site etrafında kültür ve inanç birliği; medeniyet başkenti yaratımı da Yunanlıların insanlığa armağanı. Bunu biz sonradan Batı'da ROMA; Doğu'da BAĞDAT'ta buluyoruz.

Ardından Makedonya önderliğinde HELLEN adında toplanan Yunanlar, Kral Filip'in oğlu Büyük İskender ile istila hareketlerine kalkışıyor. İskender'in erken ölmesi ve toprakların generaller arasında paylaşımı bu uygarlığı bitiriyor. ROMA imparatorluğuna yerini bırakıyor. (Bugün Avrupa eşittir = Yunan Bilimi - Roma Hukuku - Hristiyan motifli Ahlâk)

Fakat medeniyette en önemli örnekleri içinde barındıran bu uygarlığın yankısı felsefe, teoloji, dil ve bilim alanında asla ölmedi. Bu alana eğilen araştırmacılara Mansel'i okumalarını öneririm...
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ege ve Yunan Tarihi
Baskı tarihi:
Ocak 2014
Sayfa sayısı:
707
Format:
Karton kapak
ISBN:
9761628510
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
TÜRK TARİH KURUMU'NUN NOTU
İÇİNDEKİLER
RESİM, HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
EGE BÖLGESİ VE YUNANİSTAN'IN COĞRAFYA DURUMU
EN ESKİ ÇAĞLARDAN ÜÇÜNCÜ BİNYIL SONUNA KADAR EGE DÜNYASI
GİRİT
YUNANİSTAN, EGE ADALARI VE ANADOLU
İKİNCİ BİNYILDA EGE BÖLGESİ
GİRİT
YUNANİSTAN VE AKA'LAR
YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI
DOR GÖÇLERİ VE SONUÇLARI
YUNAN ORTA ÇAĞİNİN SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİ
DOR GÖÇÜNDEN SONRA YUNANİSTAN
YUNAN ORTA ÇAĞİNİN EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞÎMİ
YUNAN ORTA ÇAĞİNİN SONU : KOLONİLER KURULMASİ
YUNAN TARİHÎNİN ARKAYİK ÇAĞI
(M. ö. 7 nci - 6 ncı yüzyıllar)
SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER
ARKAYİK ÇAĞDA YUNANİSTAN
7 NCİ VE 6 NCI YÜZYILLAR UYGARLIĞI
YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI. (M. ö. 5 inci yüzyıl)
PERS KİRALLİĞİ
İYONYA İHTİLÂLİ VE ONU İZLEYEN OLAYLAR
PERS HARPLERİ
BEŞİNCİ YÜZYILDA SİCİLYA
ATİNA'NİN ÜSTÜNLÜK DÖNEMİ (PENTEKONTAETİ)
PELOPONNES HARBİ
BEŞİNCİ YÜZYIL UYGARLIĞI
YUNAN TARİHİNİN İKİNCİ KLÂSİKTÇAĞI (M. ö. 4 üncü yüzyıl)
SPARTALl'LAR VE TEBAİLi'LARIN HEGEMONYASI
MAKEDONYALILARIN HEGEMONYASI
DÖRDÜNCÜ YÜZYİL UYGARLİĞİ
HELLENİZM ÇAĞI
(M. ö. 330 - 30)
BÜYÜK İSKENDER DEVLETÎ
HELLENİZM ÇAĞİ KİRALLİKLARİNİN TARİHİ
HELLENİZM DEVLETLERİNİN TEŞKİLÂTİ, SİYASETİ, EKONOMİSİ VE
SOSYAL DURUMU
HELLENİZM KÜLTÜRÜ
KRONOLOJİ CETVELİ
KIRAL LİSTELERİ
BİBLİYOGRAFYA

Kitabı okuyanlar 11 okur

  • Tufan D.
  • Mücahit Ahmet Ok
  • Gzdk
  • Emir Taner
  • Tahsin Alp
  • Yasemin
  • İlkay Şal
  • Cem HIZAR
  • Biri
  • A.Yasiiiin Altun

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%50 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0