Eğitim - Gençlik - Üniversite Objektif 7

7,0/10  (5 Oy) · 
18 okunma  · 
9 beğeni  · 
1.685 gösterim
Gençlik ve üniversite, dünyanın her yanında, cemiyetin en canlı ve canalıcı kesimidir. Vazifelerini bihakkın yerine getirebilen üniversiteler milletin güçlenme ve yükselmesinin ana kaynağı olur. İyi eğitilmiş bir gençlik ise, milletin bugününün de, istikbalinin de temitanı ve en büyük imkanıdır.

Gençliğin meseleleri nelerdir, nasıl eğitilmelidir; gençliğin milli meselelere bakışı ne olmalıdır, meseleler karşısında tavrı ne olmalıdır; gençlikten beklenen ve ona verilmesi gereken nedir? Sunduğumuz bu ciltte, bunlar ve benzeri soruların ihtiva ettiği meseleleri Üstad'ın kaleminden okuyacaksınız. Peyami Safa'nın bütün ömrünce en yakın ilgi sahalarını teşkil eden bu konularda, gençliğimiz milli, ülkücü ve ciddi bir rehber bulacak, eğitimciler ve yöneticilerimizin de alacakları çok şey olacaktır.
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  1999
 • Sayfa Sayısı:
  300
 • ISBN:
  978-975-437-034-8
 • Yayınevi:
  Ötüken Neşriyat
 • Kitabın Türü:
Mehtappp 
16 Mar 22:20 · Kitabı okudu · 27 günde · 7/10 puan

Aday öğretmenlerin okuması gereken kitaplar listesinde görüp de aldığım ve okumaya karar verdiğim kitaptı. İsminden de anlaşılacağı üzere kitap, üç bölümden oluşmaktadır. En uzun kısım, eğitim bölümüydü. Her bölüm, yazarımızın çeşitli gazete ve dergilere yazdığı çeşitli konulardaki kısa yazılardan oluşuyor. Eğitimden gençliğe, dinden felsefeye, hayattan aileye, spordan terbiyeye, okumaktan eski dil öğrenimine kadar bir sürü konu içeriyor. Yer yer katıldığınız yerler de olacak katılmadığınız yerlerde... Yazarın dili biraz ağır, anlamını bilmediğim kelimeler mevcuttu. Okurken sıkıldığımı ve bitirmek için kendimi zorladığımı itiraf etmeliyim. Çünkü bir sürükleyiciliği yok o yüzden ara ara okumak en iyisi.
Yazarı seven ve onun hayata dair görüşlerini ve duygularını merak edenlere okumasını tavsiye ederim.

Kitaptan 9 Alıntı

Acaba?
Kitabın zararsız ve sadık bir dost olduğu çok söylenmiştir.

Kitaplar dost mudurlar? Elbette.

Sadık mıdırlar? Belki.

Zararsız mıdırlar? Asla.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 29 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 29 - Ötüken)
Mehtappp 
14 Mar 18:20 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

İdeal
...;genç nesillere şimdiden anlatmak lazımdır ki, ideal için ıstırap çekmek zevktir; ideal için düşmek yükselmektir; ideal için ölmek yaşamaktır.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 72 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 72 - Ötüken)
Mehtappp 
14 Mar 18:15 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Ümit
Ümidi olmadığı için cesaretini kaybedenlerden çok fazla, cesareti olmadığı için ümidini kaybedenler vardır. Cesaret çok defa bir anlık hamleden ibarettir. Ondan sonra ümit, enerji ve zafer birbirinin peşinden gelir. Ümitsizlerin çoğu ümitlerini değil, cesaretlerini kaybetmişlerdir. Onu bulmaları çok mümkündür. Bir adım ileriye fırlasınlar, yeter, oradadır.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 60 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 60 - Ötüken)
Mehtappp 
14 Mar 18:26 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Başarı
Okullarda ve üniversitelerde başarının sırlarını öğreten bir ders yoktur. Çünkü bu sırların okulu hayat, öğretmeni tecrübedir. Hayatta başarı kazanmanın yolları, gerçeği dışardan kavramaya çalışan akıl yoluyla elde edilmiş ilim ve felsefe bilgileri ile değil, hayatı içinde yaşayan duygu ve heyecan yoluyla elde edilmiş tecrübe ile aydınlanır. Bu tecrübeyi kendimiz yaşamadan evvel, yaşamış ve başarı kazanmış insanların hayat hikayelerinden öğrenirsek, kendimize güvenimiz ve cesaretimiz artar.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 127 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 127 - Ötüken)

Peyami Safa‘nın “Eğitim-Gençlik-Üniversite“ adlı kitabında kitap okumanın kurallarını maddelemiştir. İlk beş maddeyi Fransız yazar André Maurois‘ten alıntıladıktan sonra on maddeyi de kendisi sıralamıştır:

-Birçok muharrirlerin (yazarların) eserlerini rastgele ve üstünkörü okumaktansa içlerinden birkaçının kitabını iyi anlamaya çalışmak..
-Yalnız yeni değil eski eserleri de okumak.
-Gıdamızı iyi seçmek. Her zekanın muhtaç olduğu ve sevdiği gıda ayrıdır. -Hangi muharriri seviyorsak ona sadık kalalım ve onu iyi anlamaya çalışalım.
-Bir kitap okurken etrafımızda sessizlik ve sükun temin etmek, dikkatimize hiç fasıla (ara) vermemek. Bütün dikkatimizi mevzu üstünde koyulaştıralım.
-Hayatımızla ve mesleğimizle alakalı eserleri tercih etmek. Okumaktan zevk almayanlar, çok defa kendilerine yakın eserler bulmaktan aciz kalmış olanlardır.
-Öğüterek okumak. Kitabın anafikirlerini taşıyan cümleleri ağır ağır hatta birkaç defa okuduktan sonra onu kendi kendimizle münakaşa etmeliyiz.
-Bir mevzu etrafında, fikirleri birbirinden farklı birkaç muharririn eserlerini okumak.
-Hoşlandığımız eserleri mutlaka tekrar okumak, ikinci, hatta üçüncü okuyuşumuzda evvelce dikkat etmediğimiz güzellikleri bulacağız.
-Okumamızı bitirdikten sonra hemen başka bir işe başlamamak.
-Kitapta hoşlandığımız, kabul veya reddettiğimiz parçaların kenarını çizmek.
-Gazetelerden ve hafif mecmualardan başka trende, tramvayda ve yolculuğu kısa süren vapursa hiçbir şey okumama.
-Yemekten biraz evvel ve biraz sonra okumamak.
-Yatağa girdikten sonra ve yataktan kalkar kalkmaz gazeteden başka bir şey okumamak. Çünkü yatakta okunan kitap ya uyku getirir ya uyku kaçırır. Kitap okumaktan maksat uyumak değil kelimenin hakiki ve mecazi manasıyla uyanmaktır.
-Okumaya başlamak için okuma arzusunun doğmasını beklememek.
-Okuma arzusu çok defa birkaç satır veya birkaç sayfa okuduktan sonra başlar.
-Birini beklerken gazeteden başka hiçbir şey okumamak. Çünkü böyle anlarda şuurumuzun altını beklediğimiz insana dair canlı bir merak doldurur ve okuma zevkine de idrakine de engel olur.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami SafaEğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa
Mehtappp 
03 Mar 20:09 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Devlet
İdealci devlet koyun sürülerinden kahramanlar yaratır.
İdealsiz devlet, kahramanları koyun sürüleri haline getirir.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 23 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 23 - Ötüken)
Mehtappp 
03 Mar 20:11 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Yaşadıkça anlarız ki ne yapmak istiyorsak, ne yapabileceksek şimdiden başlamalıyız. Ancak şimdiye hakimiz. Hayat birbirinin peşi sıra geçen şimdilerin yekunudur. Her kaybolan şimdi bir daha gelmemek üzere geçip gitmiştir ve şimdiyi anlamayan hayatı anlamaz. "Şimdilik durmak" değil, "şimdiden başlamak".

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 34 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 34 - Ötüken)
Mehtappp 
14 Mar 18:33 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Terbiye
Terbiye tek adam işi değildir:Ana, baba, kardeş, akraba, öğretmen, arkadaşlar, sokaklar, yoldan gelip geçenler, sinemalar, kitaplar, binalar, duvarlar, velhasıl çocuğu çeviren bütün eşya, bütün insanlar ve bütün hadiseler terbiyevi birer tesire sahiptirler. Çocuğu doğduğu andan itibaren, bu tesirlerin hepsi, ideal bir ahenk içinde, serbest bir diisiplini kolaylaştıran ahlak ve kafa şuurunu verebilirlerse otorite disiplinine lüzum kalmaz. Fakat bu, nazari ve ideal bir terbiye nizamıdır ki dünyanın hiçbir medeni memleketinde kemalini bulamamıştır.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 131 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 131 - Ötüken)
Mehtappp 
03 Mar 20:14 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Kitaplar
Kitap adamı beslemezse şişirir, bilgilerin yağıyla şişmanlatır. Ayaklı kütüphane denilen adamlar, manevi bünyelerinden ziyade semen bulunan mahluklardır: İlmin şişkolarıdır. Bunun için sağlam yapılı bir kafa, dolu bir kafadan üstündür ve düşünmek bir fikre gebe kalmaktan başka bir şey olmadığı için, kitapların en güzelleri, düşündürücü ve doğurucu eserlerdir.

Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 39 - Ötüken)Eğitim - Gençlik - Üniversite, Peyami Safa (Sayfa 39 - Ötüken)