Davet Muhasebesi

Eğri Ağacın Gölgesi

Kazım Sağlam
Kendisi ile barışık olmak; Allah tarafından kendisine bahşedilenlerle kendisinin kazandıkları arasında bir uyum sağlamak ve bir denge kurabilmektir.
Sayfa 26
Kendine ait işi olmayanın kendisi ne kadar var olur?
Sayfa 25
Hayatımızı anlamlı kılan, yapıp ettiklerimiz ve geriye bıraktığımız izlerdir.
Sayfa 25
Başkasının yanlışını söyleyerek ömür tüketmek, başkasının hayatını yaşamaktır.
Sayfa 122Kitabı okudu
Allah'ın rızası varılacak yer değildir. Mü'minin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin sonucunda kazanılacak bir haldir.
Sayfa 100Kitabı okudu
İnsan, kendisi ile, inandıkları arasında bir uyum sağlamalıdır, kendisi ile barışık olmayan, söylediklerine kendi kani olmayan insan çelişki yaşar. Çelişki zıtlığı doğurur zıtlık ilkeyi sarsar, sarsılan ilke ahlâkî zaaf oluşturur.
Putlar birbirini besler, biz eğer içimizdeki enaniyet putunu, kendine taparlık putunu yıkamamış, yıkmamış ve putumuzu yere sermemişsek meydanlardaki putları besliyoruz.
Kendimi evliliğe hazır hissettiğimde, doksanıma basmış olacağım ve iş işten geçmiş olacak. Kim gömecek beni? Ailenin en genciyim, işte insanlar bu yüzden çocuk doğuruyor.  
Resim