Ehli Sünnetin Müdafaası (Şia'ya Reddiye)

·
Okunma
·
Beğeni
·
9
Gösterim
Adı:
Ehli Sünnetin Müdafaası
Alt başlık:
Şia'ya Reddiye
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052370032
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siraç Yayınları
İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin "Redd-i Revâfız” şeklindeki Arapça ismiyle bilinen, ancak aslı Farsça olan eseri, ilk zaman Şâh Veliyyullâh Dehlevî tarafından Arapça’ya tercüme edildi. Zamân içinde çeşitli ticâri girişimlerde Türk okuyucularına sunulan eserin çevirileri çokça hatalar ve anlam kargaşaları içeriyordu. Özellikle zamanımız açısından ehemmiyet derecesi daha da yükselmiş olan bu eserin sunumundaki yetersizlik İsmailağa Telif Heyeti tarafından yapılan titiz çalışma ile giderilmiş oldu.
"İsmailağa Telif Heyeti Tarafından Türkçeye Çevrilen İmâmı Rabbâni Hazretlerinin Reddi Revâfız Olarak Bilinen Şî'âya Reddiye Kitabı
Okunduğunda anlaşılacağı üzere Redd-i Şî‘a (Revâfız) Risâlesi, belirli bir risaleye cevap ve reddiye olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bütün hatlarıyla değil, o risalede geçen meseleleri içine alan bir reddiyedir. Ancak bu fırka hakkında etraflı bilgisi olmayan ilme yeni başlayanlar için bir mukaddime olmaya gayet elverişlidir.
Bununla birlikte İmam-ı Rabbânî Kuddise Sirruhû’nun bu husustaki derin ilminden daha fazla istifade etmek için Mektûbât’ta geçen diğer reddiyeler de tercüme edilmiştir.
Böylece bu risale, ilave edilen mektuplarla teyit edilmiş,zikredilmeyen meseleler de etraflıca tamamlanmıştır. Şî‘a hakkında Telif heyetimiz tarafından daha genişbir reddiye ile başka cevaplar da hazırlanacaktır. Diğer Ehl-i Sünnet dışı cereyanlara karşı da cevap hazırlamaya devam edilmektedir. Bunlar -inşaallah- en kısa zamanda siz değerli kuyucularımıza ulaşacaktır. Rabbim bu hususta bizlere tevfîkıni yâr edip, bidat fırkaların şerlerinden bütün Ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyursun.
Âmin.

Aslı Farsça olan bu eserin iki Farsça nüshasından ve bir Arapça tercümesi olmak üzere üç nüshadan tercüme edildi. Bunlar:
1. Farsça nüshalarından biri 15 Aralık 1964 yılında Pakistan’ın Lahor şehrinde İdare-i Sa‘diyye-i Müceddidiyye Matbaası tarafından neşredilen ve Te’yidi Mezhebi Ehli Sünne diye isimlendirilen nüshadır. Metin olarak diğerine göre daha tam ve tahkik edilmiş olduğundan çalışmamızda bu nüshayı asıl olarak kabul ettik.
2. İkinci nüsha ise Prof. Gulam Mustafa Han tarafından neşre hazırlanıp, 2011 yılında İstanbul’da Hakikat Kitabevi’nin Te’yidi Ehl-i Sünnet ismiyle ofset yoluyla neşrettiğidir. Dipnotlarda bu nüshayı ‘F nüshası’ remziyle belirttik.
3. Arapça’ya çevrilmiş olan, yine Hakikat Kitabevi’nin, Risâletü Reddi’r-Revâfız Pakistan baskısından ofset şekliyle 1992 yılında İstanbul’da neşredilen nüshadır. Bu nüshayı ‘A nüshası’ remziyle belirttik.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ehli Sünnetin Müdafaası
Alt başlık:
Şia'ya Reddiye
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052370032
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siraç Yayınları
İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin "Redd-i Revâfız” şeklindeki Arapça ismiyle bilinen, ancak aslı Farsça olan eseri, ilk zaman Şâh Veliyyullâh Dehlevî tarafından Arapça’ya tercüme edildi. Zamân içinde çeşitli ticâri girişimlerde Türk okuyucularına sunulan eserin çevirileri çokça hatalar ve anlam kargaşaları içeriyordu. Özellikle zamanımız açısından ehemmiyet derecesi daha da yükselmiş olan bu eserin sunumundaki yetersizlik İsmailağa Telif Heyeti tarafından yapılan titiz çalışma ile giderilmiş oldu.
"İsmailağa Telif Heyeti Tarafından Türkçeye Çevrilen İmâmı Rabbâni Hazretlerinin Reddi Revâfız Olarak Bilinen Şî'âya Reddiye Kitabı
Okunduğunda anlaşılacağı üzere Redd-i Şî‘a (Revâfız) Risâlesi, belirli bir risaleye cevap ve reddiye olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bütün hatlarıyla değil, o risalede geçen meseleleri içine alan bir reddiyedir. Ancak bu fırka hakkında etraflı bilgisi olmayan ilme yeni başlayanlar için bir mukaddime olmaya gayet elverişlidir.
Bununla birlikte İmam-ı Rabbânî Kuddise Sirruhû’nun bu husustaki derin ilminden daha fazla istifade etmek için Mektûbât’ta geçen diğer reddiyeler de tercüme edilmiştir.
Böylece bu risale, ilave edilen mektuplarla teyit edilmiş,zikredilmeyen meseleler de etraflıca tamamlanmıştır. Şî‘a hakkında Telif heyetimiz tarafından daha genişbir reddiye ile başka cevaplar da hazırlanacaktır. Diğer Ehl-i Sünnet dışı cereyanlara karşı da cevap hazırlamaya devam edilmektedir. Bunlar -inşaallah- en kısa zamanda siz değerli kuyucularımıza ulaşacaktır. Rabbim bu hususta bizlere tevfîkıni yâr edip, bidat fırkaların şerlerinden bütün Ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyursun.
Âmin.

Aslı Farsça olan bu eserin iki Farsça nüshasından ve bir Arapça tercümesi olmak üzere üç nüshadan tercüme edildi. Bunlar:
1. Farsça nüshalarından biri 15 Aralık 1964 yılında Pakistan’ın Lahor şehrinde İdare-i Sa‘diyye-i Müceddidiyye Matbaası tarafından neşredilen ve Te’yidi Mezhebi Ehli Sünne diye isimlendirilen nüshadır. Metin olarak diğerine göre daha tam ve tahkik edilmiş olduğundan çalışmamızda bu nüshayı asıl olarak kabul ettik.
2. İkinci nüsha ise Prof. Gulam Mustafa Han tarafından neşre hazırlanıp, 2011 yılında İstanbul’da Hakikat Kitabevi’nin Te’yidi Ehl-i Sünnet ismiyle ofset yoluyla neşrettiğidir. Dipnotlarda bu nüshayı ‘F nüshası’ remziyle belirttik.
3. Arapça’ya çevrilmiş olan, yine Hakikat Kitabevi’nin, Risâletü Reddi’r-Revâfız Pakistan baskısından ofset şekliyle 1992 yılında İstanbul’da neşredilen nüshadır. Bu nüshayı ‘A nüshası’ remziyle belirttik.

Kitap istatistikleri