El-Fasl (Dinler ve Mezhepler Tarihi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
493
Gösterim
Adı:
El-Fasl
Alt başlık:
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Baskı tarihi:
Nisan 2017
Sayfa sayısı:
3384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751739063
Orijinal adı:
el-Fasl fî'l-Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihal
Çeviri:
Halil İbrahim Bulut
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Sâid b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (ö. 456/1064), hadis imâmı ve hafızı, tarihçi, ansiklopedist, hukukçu, edip ve şair olma vasıfları ile meşhur olmuş bir âlimdir. İbn Hazm, İslam âlimleri içerisinde çok sayıda eser veren ilim adamlarından biri olarak bilinir. Endülüs Emevîleri yönetiminde, babası gibi kendisi de vezirlik görevinde bulunmuştur.

el-Fasl, dinler tarihi alanında yazılan milel (hak dinler) ve nihal, (batıl dinler) türü eserler arasında kapsamlı bir çalışma olarak bilinmektedir. Ayrıca el-Fasl’ın İslam tarihi açısından 10. ve 11. yüzyıl gibi erken sayılabilecek bir dönemde Endülüs’te, müslümanların yanında yahudilerin ve hıristiyanların da yoğun olarak yaşadığı bir yerde kaleme alınmış olması; İslam dışındaki dinler ve mezheplere dair verdiği bilgiler açısından onu tarihi değere sahip bir çalışma kılmıştır. el-Fasl, Allah’ın varlığının ispatı, yahudiler ve Tevrat, hıristiyanlar ve İncil, İslamî fırkalar ve bunların temel itikadî meselelere dair görüşlerinin tenkidi konularını ihtiva etmektedir.

İbn Hazm el-Fasl’da gerek ele aldığı konular gerekse izlediği metot açısından objektif ve orijinal bir çalışma ile dinler, mezhepler ve felsefî ekolleri incelemiştir. Gerçeğin bilinmesine katkıda bulunacağı düşüncesiyle dinleri ve mezhepleri incelemeden önce bilgi nazariyesi ve varlık hakkındaki konulara yer veren İbn Hazm’ın, daha önceki benzer kitaplarda bulunmayan İslam dışı din ve mezhepleri mukayeseli olarak incelemesi, ayrıca her dinin kendi müntesipleri tarafından yazılan ana kaynaklarına başvurması, nihayet Kitâb-ı Mukaddes metinlerini karşılaştırmada modern bilim adamlarının dikkatini çekerek onlara öncülük yapması; el-Fasl’ın kayda değer özellikleri arasında sayılmaktadır. el-Fasl, Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut tarafından tercüme edilerek, Arapça metniyle beraber yayına hazırlanmıştır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
..çocuk, bir varlık gördüğünde “Bunu kim yaptı?” diye sorar. Elbette o, söz konusu varlığın bir fail olmaksızın meydana gelebileceğini kabul etmez. Yine birisinin elinde bir şey gördüğü zaman "Bunu sana kim verdi?" diye sorar.
İbn Hazm El-Endelüsi
Sayfa 142 - Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Kesin delilin (burhan) varlığını ispat için kesin bir delil (burhan) talep eden kimse, ancak imkansızı dile getiren kimsedir.
İbn Hazm El-Endelüsi
Sayfa 148 - Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Misyonerlerin nihai hedefi, bütün dünyanın hristiyanlaşmasıdır. Hristiyan olan ve olmayanlara karşı ayrı ayrı hedefleri mevcuttur. Hristiyan olmayan toplumlar için gayeleri ise onları Hristiyanlaştırmaktır. Şayet bu mümkün olmazsa onları KENDİ DİNLERİNDEN SOĞUTMAK, ŞÜPHEYE DÜŞÜRMEK ve sonraki nesiller yoluyla da tamamen dinlerinden döndürmektir.
Bu inanışa göre bir Cayna, bir an önce ruhunu kurtuluşa ulaştırmayı istiyorsa kendini aç bırakarak gönül rızasıyla ölmelidir. Caynizm'de bu nedenle aç kalarak ölmek yaygındır.
İslam'ın ilk yıllarında Hristiyanların İslam'a bakış açıları ılımlı idi. Ne zaman ki İslamiyet hızla yayılmaya ve Hristiyanların nüfuz bölgelerinde tesirli olmaya başladı, o zaman Hristiyanlar da İslam'a karşı kin ve öfke ile dolmaya başladılar, düşman oldular. Ortaçağ dönemi bu düşmanlığın savaşlara dönüştüğü ve Hristiyanların İslam'ı kılıçla yok etmeye düşündükleri dönemdir. Bu yüzden pek çok Haçlı Seferleri düzenlemişler fakat başarılı olamamışlardır. Türklerin Müslüman olması da Haçlı Seferlerinin akim kalmasını sağlamıştır. Zaten Muharip bir mizacı olan Türklerin şecaati İslam'ın cihad ruhu ile perçinlenmiş ve manevi bir boyut kazanmıştır. Artık Türkler İslam adına Hristiyanların korkulu rüyası olmuştu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
El-Fasl
Alt başlık:
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Baskı tarihi:
Nisan 2017
Sayfa sayısı:
3384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751739063
Orijinal adı:
el-Fasl fî'l-Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihal
Çeviri:
Halil İbrahim Bulut
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Sâid b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (ö. 456/1064), hadis imâmı ve hafızı, tarihçi, ansiklopedist, hukukçu, edip ve şair olma vasıfları ile meşhur olmuş bir âlimdir. İbn Hazm, İslam âlimleri içerisinde çok sayıda eser veren ilim adamlarından biri olarak bilinir. Endülüs Emevîleri yönetiminde, babası gibi kendisi de vezirlik görevinde bulunmuştur.

el-Fasl, dinler tarihi alanında yazılan milel (hak dinler) ve nihal, (batıl dinler) türü eserler arasında kapsamlı bir çalışma olarak bilinmektedir. Ayrıca el-Fasl’ın İslam tarihi açısından 10. ve 11. yüzyıl gibi erken sayılabilecek bir dönemde Endülüs’te, müslümanların yanında yahudilerin ve hıristiyanların da yoğun olarak yaşadığı bir yerde kaleme alınmış olması; İslam dışındaki dinler ve mezheplere dair verdiği bilgiler açısından onu tarihi değere sahip bir çalışma kılmıştır. el-Fasl, Allah’ın varlığının ispatı, yahudiler ve Tevrat, hıristiyanlar ve İncil, İslamî fırkalar ve bunların temel itikadî meselelere dair görüşlerinin tenkidi konularını ihtiva etmektedir.

İbn Hazm el-Fasl’da gerek ele aldığı konular gerekse izlediği metot açısından objektif ve orijinal bir çalışma ile dinler, mezhepler ve felsefî ekolleri incelemiştir. Gerçeğin bilinmesine katkıda bulunacağı düşüncesiyle dinleri ve mezhepleri incelemeden önce bilgi nazariyesi ve varlık hakkındaki konulara yer veren İbn Hazm’ın, daha önceki benzer kitaplarda bulunmayan İslam dışı din ve mezhepleri mukayeseli olarak incelemesi, ayrıca her dinin kendi müntesipleri tarafından yazılan ana kaynaklarına başvurması, nihayet Kitâb-ı Mukaddes metinlerini karşılaştırmada modern bilim adamlarının dikkatini çekerek onlara öncülük yapması; el-Fasl’ın kayda değer özellikleri arasında sayılmaktadır. el-Fasl, Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut tarafından tercüme edilerek, Arapça metniyle beraber yayına hazırlanmıştır.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Murat İslam
  • Fahrettin
  • M҉îz҉g҉în҉e҉_İs҉l҉âm҉
  • Hüseyin HAKAN

Kitap istatistikleri