El-İbane ve Usulü Ehli's-Sünnet

8,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
90 gösterim
Din, inanç ve ahlakın da içerisinde değerlendirildiği uygulama/amel olmak üzere iki temele dayanmaktadır. Dinin aslını oluşturan inanç konuları, İslam’ı diğer dinlerden ayıran temel prensipleri içermektedir. Bu alan, İslamî bilimlerde Kelam ve akaid şeklinde belirginleşmiştir. Bu sahanın iki öncüsünden birisi olan İmam Eş’arî’nin önderliğini yaptığı Eş’arîlik ekolünün inanç sisteminin temel kaynaklarından kabul edilen el-İbâne ve Usulü Ehli’s-sünnet adlı çalışmalar, İslam inancının ana konularını içermektedir.
İmam Eş’arî’nin kaleme aldığı eser, öncelikle bir Müslümanın neye nasıl inanması gerektiği hususuna açıklık getirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin sağlam hadisleri doğrultusunda Ehl-i sünnet itikadının sunumunun yapıldığı bu çalışma, aynı zamanda diğer din ve inançlara karşı, İslam dinini savunma görevini üstlenmektedir.
Kitabın birinci bölümünü oluşturan el-İbâne, İslam’ın inanç sistemini derli toplu sunmakta, İslam dışı görüş ve dinlere cevap vermekte, batıl olarak kabul edilen düşüncelerin de tashihine yönelik fikirler üretmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan ve dönemin Azerbaycan halkının inancını tashih etmek amacıyla kaleme alınan Usulü Ehli’s-sünnet ise, Ehl-i sünnet akidesinin derli toplu ve özlü bir sunumunu yapmaktadır.
Kitapta yer alan konular üslup bakımından o dönemin kültürünü yansıtmakla birlikte, günümüz inanç problemlerine de çözüm üretici bir niteliğe sahiptir.
 • Baskı Tarihi:
  Mart 2010
 • Sayfa Sayısı:
  159
 • ISBN:
  9756138458
 • Yayınevi:
  Gelenek Yayıncılık
 • Kitabın Türü: