El-Keşşaf (1. Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
396
Gösterim
Adı:
El-Keşşaf (1. Cilt)
Baskı tarihi:
Nisan 2016
Sayfa sayısı:
680
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055146320
Kitabın türü:
Çeviri:
Harun Ünal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Yayınları
Dil üstadı, edebiyatçı, kelamcı ve aynı zamanda müfessir olan Zemahşeri’nin dev eseri el-Keşşaf, tefsir tarihinde önemli bir yer tutan, hakkında yüzlerce şerh yazılan kaynak bir eser.
Zemahşeri’nin Mekke’de 2 yılda kaleme aldığı temel bilgi kaynaklarımızın vazgeçilmez tefsir kitaplarından olan el-Keşşaf; Kur’an’ı Kerim’in mucizeviliğini, dilindeki üstünlük ve inceliği gözler önüne seren muhteşem bir eser. Belagat ve gramer açısından kendisinden sonraki müfessirlere örneklik teşkil eden el-Keşşaf, ayetlerin belagat inceliklerini en güzel şekilde izah eder.
Zemahşeri el-Keşşaf tefsirinde kendinden önceki müfessirlerden büyük ölçüde istifade etmiş, tabiûn devri alimlerinin yanı sıra yüzlerce kur’a, dilci, fakih ve sahabe devri çalışmalarından yararlanmıştır.
“Ummu Et-Tefasir” yani “Tefsirlerin Anası” olarak kabul edilen Keşşaf tefsiri kendisinden sonra gelen bütün müfessirlerin ilk başvuru kaynağı olmuştur.
Zemahşeri’nin bütün İslam dünyasında tanınmasına yol açan “El Keşşaf an Hakaiki't Tenzil ve Uyunu'l Ekavil fi Vucuhi't Te'vil” eseri, Arap Dili ve Edebiyatı açısından da zirve örneklerdendir. Carullah Zemahşeri’nin eseri Lügat, Nahiv ve Belagat ilkelerini önceleyen Dirayet Tefsiri mahiyetindedir.
Ayrıca müellifimiz Kur’an’da geçen kelimeler üzerinde büyük bir hassasiyetle durmuş ve tefsirine adeta kelime mealli bir tefsir hüviyeti kazandırmıştır. Keşşaf Tefsiri tercümesi okura bu açıdan da önemli bir katkı sağlayacaktır.
680 syf.
·8/10
Es-Selam!
Zemahşeri..Arap belağatı açısından zirve isim...
Fars veya diğer bir görüşe göre Türk kökenli çok yönlü Mutezile alimi...
Mekke'de araplar kendisiyle arapça bilmediği noktasında eleştirince yıllarca bedevilerle arapça eğitimine önem veriyor, tekrar Mekke 'ye dönüyor ,Ebukubeys dağına çıkıyor ve araplara meydan okuyor;
--Gelin hadi “Atalarınızın dilini gelin benden öğrenin..
Ve devrin arapları bu meydan okuma neticesinde anlıyorlar ki Zemahşeri artık“şeyhü’l-Arabiyye” ve kabulleniyorlar üstadlığını...
İtikadi olarak Mutezile Mezhebine bağlıdır.
Eseri Keşşaf, Arap Dili ve Edebiyatı açısından zirve olup lügat, nahiv ve belagat ilkelerini en güzel şekilde inceleyen dirayet tefsiridir.
Bu nedenle;
arapça öğrenmek isteyen , arapçasını pekiştirmek isteyen veya Kur'an arapçasına vakıf olmak istiyorum diyenler için tefsir olmanın yanında SARF ve NAHİV eseridir diyebiliriz rahatlıkla.
Ayrıca bir tefsirin nasıl bir yöntemle ele alındığı, kelimelerin nasıl değerlendirildiği güzel bir şeklide ele alınmış.Böylelikle kelimelerin cümledeki konuları ve ayrıca kök olarak asılları da tespit edilmiş.
Eserimizde; önce ayetlerin meali verilmiş ve meallerde Elmalı,Piriş,Diyanet Komisyonu ve Esed in eserlerinden faydalanılmış, verilen hadislerin de kaynakları dipnot şeklinde yazılmış.
Zemahşeri'nin tefsirinde Dirayet tefsirlerinin özelliklerine binaen İsrailiyat ile ilgili hususlara yer verilse de Zemahşeri, '' Bu rivayetin sahih olup olmadığını ancak ALLAH bilir'' veya ''gerçeği en bilen değerli islam bilginleri , bu rivayeti kabulden sakındılar'' gibi ifadeler kullanarak konulara açıklık getirmeye çalışmış.
Eserde en çok geçen ibareler ise; Arap Dili ve Belağat açısından dil bilimsel bir eser olduğu için );
''Mazmum, Mansup,Nekra,Mecrur,Merfu, Muzaf,Muzafun ileyh ve benzerleri...
Ancak tefsire yoğunlaştığımız zaman bu ifadelere takılmamamız gereğini anlıyorsunuz.
Diğer bir husus ise;
özellikle şiirle aram iyi diyenler için Zemahşeri bol bol şiirlerden örnekler vermiştir:)))
Bizim için önemli olan ve öğrencilerime mutlaka anlattığım hatıratı var bahsetmek istediğim BEDDUA ile ilgili..
''Bir gün bir kuşun ayağına ip bağlıyor ve ipi asılırken kuşun ayağı kopuyor.Annesi de;
-Oğlum ! ALLAH da bu yaptığının karşılığını misliyle versin diye beddua ediyor.
Neticede Zemahşeri bir ilim yolculuğu esnasında atından düşüyor,bacağı kangren oluyor ve kesiliyor.
İşte anne ve babanın duası kadar bedduası da çok önemli,delili de benim diyerek ısrarla bedduadan uzak durmamızı nasihat ediyor.
Kısaca;
Zemahşerinin Tefsiri bahsettiğimiz özellikler bağlamında genel olarak ( Ehli Sünnete ters görüşleri olsa da ) tüm tefsirlerin kaynağını teşkil etmektedir diyebiliriz.
Keyifli okumalar...
Şair Şöyle der;
''İyiliklerinize üç şeyle karşılık veririm ben;
-Elimle
-Dilimle
-Bir de sevgi dolu gönlümle...''
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
'' Ey İman Edenler!
Allah'a kesin ( nasuh ) bir tevbe ile tevbe edin.''

Tahrim-8

Kitabın basım bilgileri

Adı:
El-Keşşaf (1. Cilt)
Baskı tarihi:
Nisan 2016
Sayfa sayısı:
680
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055146320
Kitabın türü:
Çeviri:
Harun Ünal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Yayınları
Dil üstadı, edebiyatçı, kelamcı ve aynı zamanda müfessir olan Zemahşeri’nin dev eseri el-Keşşaf, tefsir tarihinde önemli bir yer tutan, hakkında yüzlerce şerh yazılan kaynak bir eser.
Zemahşeri’nin Mekke’de 2 yılda kaleme aldığı temel bilgi kaynaklarımızın vazgeçilmez tefsir kitaplarından olan el-Keşşaf; Kur’an’ı Kerim’in mucizeviliğini, dilindeki üstünlük ve inceliği gözler önüne seren muhteşem bir eser. Belagat ve gramer açısından kendisinden sonraki müfessirlere örneklik teşkil eden el-Keşşaf, ayetlerin belagat inceliklerini en güzel şekilde izah eder.
Zemahşeri el-Keşşaf tefsirinde kendinden önceki müfessirlerden büyük ölçüde istifade etmiş, tabiûn devri alimlerinin yanı sıra yüzlerce kur’a, dilci, fakih ve sahabe devri çalışmalarından yararlanmıştır.
“Ummu Et-Tefasir” yani “Tefsirlerin Anası” olarak kabul edilen Keşşaf tefsiri kendisinden sonra gelen bütün müfessirlerin ilk başvuru kaynağı olmuştur.
Zemahşeri’nin bütün İslam dünyasında tanınmasına yol açan “El Keşşaf an Hakaiki't Tenzil ve Uyunu'l Ekavil fi Vucuhi't Te'vil” eseri, Arap Dili ve Edebiyatı açısından da zirve örneklerdendir. Carullah Zemahşeri’nin eseri Lügat, Nahiv ve Belagat ilkelerini önceleyen Dirayet Tefsiri mahiyetindedir.
Ayrıca müellifimiz Kur’an’da geçen kelimeler üzerinde büyük bir hassasiyetle durmuş ve tefsirine adeta kelime mealli bir tefsir hüviyeti kazandırmıştır. Keşşaf Tefsiri tercümesi okura bu açıdan da önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Murat İslam
  • Gökhan Aktaş
  • Mucahit Hızır
  • M҉îz҉g҉în҉e҉_İs҉l҉âm҉
  • SlhTrhl
  • Enes Karabudak
  • Hüseyin HAKAN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%33.3 (1)
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0