Adı:
Elmas Sutra
Baskı tarihi:
13 Mart 2018
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056806704
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Vacraççhedika pracnaparamita sutra
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sujala Yayınları
Bu kitap, dünya tarihinin basılmış ilk kitabının Türkçe çevirisidir. İngilizce’de “Diamond Sūtra”, Türkçe’de de “Elmas Sūtra” şeklinde söylenen eserin Sanskrit orijinal adı “Vacraççhedika Pracnāpāramitā Sūtra” dır.
Üzerindeki basım tarihi 868 yılını vermektedir ve bu ilk baskı eserin Çin diline yapılmış çevirisidir. Muhtemelen Uygur Türklerinin de bildiği Elmas Sūtra, Çin, Japonya, Tibet, Kore gibi ülkelerde çok iyi bilinir ve oralarda bu esere büyük değer atfedilir.
Mahāyāna Buddhizmi’nin zekȃ aşkınlığı (Pracnāpāramitā) metinlerinden biridir. Tıpkı Upanishadlar’da anlatıldığı gibi ad ve biçimin (Nāma-Rūpa) yanlışlığı, “ikilik” kavramının yetersizliği ve boşluğun (Şūnyatā) yüceltilmesi konularını anlatır.
Tüm eski Hint düşüncelerinde ince bir çizgi halinde ilerleyip günümüze kadar ulaşmış olan ve Yogasūtra’da da okuduğumuz “duyuların hâkimiyet altına alınması ve zihnin eğitilmesi ile acılardan kaçınmak” gibi konular hep Buddha felsefesi ile ortaktır.
Bizlere düşen, o ince çizgide ilerleyen felsefeleri okumak, altlarını çizmek, öğrenmek ve kavramak olmalıdır.
Elmas Sutra'yı yarım bırakanlar
Gösterilebilecek uygun bir kayıt bulunamadı.