Adı:
Emirdağ Lahikası
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
550
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438403
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Neşriyat
Bu lahika mektupları -ki Yirmiyedinci Mektup'tur. Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarında kıymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaze ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstad'a mektuplarla takdim etmişler. Bazı müşkülatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazret-i Üstad'ın, hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahika mektupları vücuda gelmiştir.
Emirdağ Lahikası, Said Nursi'nin yazmış olduğu Risale-i Nur adlı kitap serisinin parçası olan eser.

Eser, hükümlü olarak bulunduğu Emirdağ ilçesinde yazıldığı için bu ismi almıştır.

Said Nursi, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1944 tarihli beraat karariyle tahliye olmuş ve iki ay kadar Denizli'nin Şehir Otelinde kaldıktan sonra Afyon'un Emirdağ'ı kazasında ikâmet edeceği kendisine bildirilmiş ve Emirdağ'ına gelmiştir. Bundan sonraki Lâhikalar, Emirdağ'ında ikâmeti esnasında yazılmış olup, Isparta'ya ve Isparta vasıtasiyle Risale-i Nur'un okuyucularına gönderilen mektuplardır. 1948 de yeniden Afyon Mahkemesinde davası görülmüştür.
Çünki gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 54 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş
Umumunuza selâm.
Hakkınızı bana helâl ediniz.
Ben de sizi helâl ediyorum.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 215 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş
Çünkü amel-i uhrevi ile dünyevi maksatlar, zevkler aranılmaz. Aranılsa sırr-ı ihlası bozar.
Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı, yalvarmalı.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 206 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş
"Yâ Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, ba'dema göremeyecektir. Binaenaleyh, senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim."

- Bismark

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Emirdağ Lahikası
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
550
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438403
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Neşriyat
Bu lahika mektupları -ki Yirmiyedinci Mektup'tur. Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarında kıymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaze ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstad'a mektuplarla takdim etmişler. Bazı müşkülatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazret-i Üstad'ın, hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahika mektupları vücuda gelmiştir.

Kitabı okuyanlar 196 okur

  • Keçeli Kız
  • Murat Demir
  • Fatma Aslan
  • Nubihar Toprak
  • Mikail Fırat
  • Bilal Bozkurt
  • erkam demir
  • Yasin Şahin
  • Abdulkadir ÇELİK
  • Merve

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%1.3
14-17 Yaş
%2.7
18-24 Yaş
%24
25-34 Yaş
%40
35-44 Yaş
%24
45-54 Yaş
%6.7
55-64 Yaş
%1.3
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%44
Erkek
%56

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%79.3 (46)
9
%6.9 (4)
8
%3.4 (2)
7
%1.7 (1)
6
%3.4 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%5.2 (3)