Endonezya'da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği

·
Okunma
·
Beğeni
·
48
Gösterim
Adı:
Endonezya'da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
493
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786257069939
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İsam Yayınları
Baskılar:
Endonezya
Endonezya
Hollanda’nın sömürgesi olan Endonezya’da 1945-1949 yılları arasında bağımsızlık ilânından (17 Ağustos 1945) Endonezya Federasyonu’nun kurulmasına kadar önemli siyasî gelişmeler yaşanmıştır. Söz konusu döneme hasredilen çalışmada Hollanda’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında İslâm’a ve Endonezyalı Müslüman liderlere karşı tutumu, Hollanda’nın kendi sömürge idaresini tekrar kurma çabaları, daha sonra Hollanda ve Endonezya Cumhuriyeti hükümetleri arasındaki ilişkiler, bağımsızlık sonrası modern Endonezya’da İslâmî gelişmeler, bölgede İslâmiyet’in siyasî ve sosyal hayattaki durumu ile hükümetlerin İslâmiyet’e karşı genel tutumu gibi konular ele alınmıştır.(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
7 Ağustos 1945 tarihinde, Endonezya'nın idaresinden sorumlu Japon Generali Terauchi, Sukarno'ya hükümetin yetki ve görevlerini Japon Silâhlı Kuvvetlerinden devralacak ve bağımsızlıkla ilgili son hazırlıkları yapacak olan Endonezya'nın Bağımsızlığını Hazırlama Komitesi adında yeni bir komite kurmasına izin verdi. Yirmi bir üyeden meydana gelen bu hazırlama komitesinin başkanlığına da Sukarno atandı. Muhammed Hatta ise başkan yardımcılığına getirildi. 15 Ağustos 1945'te yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagazaki Japon adalarına atom bombası atmasından birkaç gün sonra, Japonlar şartsız olarak teslim oldular. İki gün sonra, 17 Ağustos 1945 sabahında da Sukarno ve Muhammed Hatta Cakarta'da Endonezya halkı adına Endonezya’nın bağımsızlığını ilan ettiler.
İsmail Hakkı Göksoy
Sayfa 108 - TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YAYINLARI Sayfa:107-108
29 Mayıs 1945'te başlayan ilk toplantıda, yeni kurulacak olan devletin yapısı, şekli, sınırları, devletin felsefî temelleri ve bu devlet için bir anayasa hazırlamak gibi konular ele alındı. Devletin şekli ve sınırları ile ilgili görüşmeler pürüzsüz ve samimi bir havada geçerken, devletin temel felsefesi hakkında oldukça hararetli ve çetin tartışmalar meydana geldi. Bu tartışmalar sırasında iki karşıt grup ortaya çıktı: Birisi müslüman liderlerden oluşan İslamî grup; diğeri ise milliyetçilerden ve aristokratlardan meydana gelen laik grup. Müslüman liderler, kurulacak olan yeni devletin temellerinin İslamî prensiplere dayandırılmasını ve bunun da anayasada açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini savundular. Ancak bu fikir, Araştırma komitesi üyelerinin sadece % 20'si tarafından desteklendi. Araştırma komitesinde çoğunluğu oluşturan (% 80) laik milliyetçiler ile aristokratlar, dinin (İslam) politikadan ayrı tutulmasını ve devletin laik milliyetçiliğe dayanan millî bir devlet olması gerektiğini savundular.
İsmail Hakkı Göksoy
Sayfa 100 - TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YAYINLARI
XVI. yüzyılın başlarından itibaren Endonezya takımadaları Avrupalı sömürgeci devletlerin nüfuz ve tesiri altına girmeye başladı. Bölgeye gelen ilk Avrupalılar, 1511 yılında Malaka’yı zapteden Portekizliler idi. Bölgenin baharat ticaretini eline çirmek isteyen Portekizliler, yaklaşık bir asır Endonezya'nın doğusundaki Maluku adalarında hem ticaret yaptılar hem de misyoner faaliyetlerinde bulundular. Aynı yüzyılın sonlarindan itibaren de Hollandalı denizciler ve tüccarlar bölgeye akın etmeye başladılar. Cornelis de Houtman yönetimindeki ilk Hollandalı denizci ve tüccar kafilesi, Cava'ya 1595 yılında geldi. Bunu, değişik şirketlere bağlı denizci ve tüccarlar takip etti. Rekabet halinde olan bu şirketler, daha sonra hükümetin tavsiyesi üzerine birleşerek 1602'de Birleşik Doğu Hindistan Şirketi'ni kurdular.
İsmail Hakkı Göksoy
Sayfa 46 - TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YAYINLARI
Arap, Hint ve İranlı tüccarlar vasıtasıyla takımadalara giren İslamiyet, Endonezya'da barışçı bir yolla ve asırlar süren yavaş bir gelişmeyle yayıldı. Önce Sumatra ve Cava adalarının liman şehirlerinde ve Hindu kültürünün daha zayıf olduğu bölgelerde etkisini gösterdi. XIII. yüzyıldan itibaren de ticaret, evlilikler ve tarikatlar yoluyla adaların iç kesimlerinde yaşayan Endonezya halkı arasında hızla gelişmeye başladı. XIV ve XVII. yüzyıllar arasında Endonezya halkı gruplar ve kabileler halinde İslamiyet'i kabul ettiler. İslamiyet'in ilk ulaştığı yer olan Sumatra’nın kuzey sahilinde bir müslüman topluluk oluştuktan sonra, Samudra-Pasai Sultanlığı olarak bilinen ilk müslüman sultanlık da burada kuruldu. 1521'de Sumatra'nın kuzeyinde kurulan Açe Sultanlığı, daha önce Malay yarımadasında kurulan Malaka Sultanlığı'nın 1511'de Portekizliler tarafından yıkılmasından sonra, XVI. yüzyılda bölgede güçlü bir İslam devleti olarak ortaya çıktı.
İsmail Hakkı Göksoy
Sayfa 42 - TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YAYINLARI

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Endonezya'da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
493
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786257069939
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İsam Yayınları
Baskılar:
Endonezya
Endonezya
Hollanda’nın sömürgesi olan Endonezya’da 1945-1949 yılları arasında bağımsızlık ilânından (17 Ağustos 1945) Endonezya Federasyonu’nun kurulmasına kadar önemli siyasî gelişmeler yaşanmıştır. Söz konusu döneme hasredilen çalışmada Hollanda’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında İslâm’a ve Endonezyalı Müslüman liderlere karşı tutumu, Hollanda’nın kendi sömürge idaresini tekrar kurma çabaları, daha sonra Hollanda ve Endonezya Cumhuriyeti hükümetleri arasındaki ilişkiler, bağımsızlık sonrası modern Endonezya’da İslâmî gelişmeler, bölgede İslâmiyet’in siyasî ve sosyal hayattaki durumu ile hükümetlerin İslâmiyet’e karşı genel tutumu gibi konular ele alınmıştır.(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Mustafa BAKIRHAN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0