Enver Paşa'nın Anıları

8,2/10  (5 Oy) · 
9 okunma  · 
6 beğeni  · 
187 gösterim
23 Temmuz 1908... Makedonya'nın Köprülü kazasında dağa çıkmış genç bir subay Meşrutiyet'i ilan eder...

Bu subay, Enver Bey, başlattığı hareketin imparatorluğun kaderini kökten değiştireceğini ve kendi kaderinin de bu değişimle iç içe olduğunu henüz bilmemektedir...

Enver Paşa, bu sıcak günlerin ardından kaleme aldığı anılarında gençlik, öğrencilik ve subaylık yıllarından, II. Meşrutiyet'e uzanan dönemi anlatıyor.

Enver Paşa'nın, Balkan dağlarında çete kovalama ve çatışmalarla başlayan askerlik hayatı, Talât Bey ile tanışması, İttihat ve Terakki'ye girişi ve dağa çıkışı...

Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Cemal ve Talât Paşalarla birlikte ülkeyi yöneten Enver Paşa'yı kendi kaleminden okumak isteyenler için.

Enver Paşa (1881-1922) 1902'de Harp Akademileri'ni bitirerek Selanik'te göreve başladı. 1906'da İttihat ve Terakki'ye üye oldu. II. Meşrutiyet'in ilanında önemli rol oynadı. 31 Mart İsyanı'na karşı Balkanlar'da toplanan Hareket Ordusu'na katıldı. Bingazi'de, Mustafa Kemal ile aynı cephelerde İtalyanlara karşı savaştı. İstanbul'a döndükten sonra İttihat ve Terakki'nin iktidarının pekişmesinde önemli yeri olan Babıâli Baskını'na katıldı. Balkan Savaşı'nda işgale uğrayan Edirne'nin kurtarılışının öncülerindendi. 1914'te Sait Halim Paşa kabinesinde harbiye nâzırı oldu. Hanedandan Naciye Sultan ile evlendi. Osmanlı-Alman ittifakının gelişmesinde ve ülkenin I. Dünya Savaşı'na girmesinde önemli rol oynadı. Ancak savaş öncesindeki askeri başarılarını, savaş sırasında tekrarlayamadı. Başkomutan vekili olarak görev yaptığı Sarıkamış Harekâtı kayıplarla sonuçlandı. Mondros Mütarekesi'nin ardından, Odessa ve Berlin üzerinden Orta Asya'ya gitti. Türkistan'ın bağımsızlığı için çalışırken, Tacikistan'da bir çarpışmada hayatını kaybetti. Mezarı 1996'da İstanbul'da Abide-i Hürriyet Tepesi'ne nakledildi.
 • Baskı Tarihi:
  Ağustos 2015
 • Sayfa Sayısı:
  141
 • ISBN:
  9789754588347
 • Yayınevi:
  İş Bankası Kültür Yayınları
 • Kitabın Türü:
Burak CAN 
19 Eki 2016 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Enver Paşa'yı bu eserde tam olarak tanıyamıyorsak da,bazı konularda duygularını çok iyi yansıtmış. Bir döneme damgasını vuran Enver Paşa'nın bu hatıratta en çok etkilendiğim şey Hürriyet Kahramanlığına giden yola çıkışının başında, nelerden vazgeçtiğini çok iyi betimleyerek aktarmış. Çete savaşlarında neler olduğunu,nasıl hareket ettiğini. 2. Meşrutiyet'e giden yolda hangi safhalardan geçildiğini detaylı olmasa da bahsetmiş ve çıktığı bu yolda başına neler gelecek bilmediğini bildirdikten sonra elbet neslimin çocuklarından bazıları da olsa beni dua ile yad edecektir temennisi ile başarıya ulaşmıştır.

Kitaptan 4 Alıntı

Üç yüz yirmi dört senesi Mayısında Reval'de İngiltere ve Rusya hükümetleri arasında Makedonya ahvali hakkında vuku' bulan mülakat hepimizi düşündürüyordu. Maamafih, artık kendimizi tanıtmağa ve Avrupa hükümetlerinin Rumeli'den ekseriyyeti haiz olan bir islam unsuru bulunduğuna ve bunun hukukunun nazar-ı dikkate alınmasına ve insaniyyete hizmet etmek isterlerse hükümetin, Teşkilat-ı Esasiyye'nin ıslahında bize yardım etmeleri lazım geleceğine dair kaleme alınan bir beyanname Vilayet-i Selase'de -Manastır, Selanik, Üsküb'de- Düvel-i Muazzama konsoloslarına, efrad-ı cem'iyyetden üçer zat tarafından tevdi' edilmişdi.

Enver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan CengizEnver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz
Burak CAN 
19 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kitka müsademesi(çatışması) gözümün önünde bir ders-i ibret olduğundan;çetelere tesadüfte,derhal,firarlarını men için ,sadece bir ihâtadan(kuşatmadan) sonra yaklaşılacak noktayı bizzat keşfederek kısaca hücum etmek çaresine tevessül etmiştim(başvurmuştum).Bu suretle seri ve ehemmiyetsiz zayiatla daima muvaffak oluyordum.
İşte böylece,Manastır kazasının Morihova nahiyesinde 21 Mart 322 tarihinde İven taşlıklarında,İven köyünden on altı Bulgar köylüyü katleden Giritli Kaptan İskalidis kumandasındaki yirmi bir kişilik Yunan çete,içlerinden biri yaralı olarak berhayat(hayatta) kalmak üzere,mahvedildi.Asker bir hafif yaralı verildi.
25 Ağustos 322 tarihinde aynı nahiyede Podimerçe-Petalina yolu şimalinde,dokuz kişilik Yunanlı Apostol Kaptan çetesi mahvedildi. Askerden hiç zayiat yok.

Enver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz (Sayfa 30 - Türkiye İş Bankası)Enver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz (Sayfa 30 - Türkiye İş Bankası)
Burak CAN 
19 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Vardar Kapısı'ndan çıkarken nişanlarımı söktüm.Biraz müteessirdim. Bütün eski hayallerim;iyi,büyük bir asker olmaktı.Halbuki şu andan itibaren, artık bir hiçtim. Kim bilir nerede ve hangi kurşunla vurularak, kim bilir nerelerde kalacak ve asi diye, bir köşeye atılacaktım.
Ama bir gün gelecek ve o gün beni rahmetle ananlar, elbette bulunacaktı.

Enver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz (Sayfa 45 - Türkiye İş Bankası)Enver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz (Sayfa 45 - Türkiye İş Bankası)

Haziran'ın on iki ve on üçüncü perşembe ve cuma günleri arasındaki gecede, artık Selanik'i, ailemi, istikbal-i maddimi terk ederek, sadece ahaliden bir ferd gibi, hükümetin bütün kuvvetine karşın alenen, müsellahan ilan-ı isyan ediyordum. Fakat, evvela Allah'a sonra da Cem'iyyetimizin teşkilatına, hükümetin zulmünden bizar olan millete i'timad-ı tammım olduğundan, istikbal-i vatanı gayet parlak görüyor, bunun içün benim maddeten kararan istikbalimin zulmetine ehemmiyet vermiyordum.

Enver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan CengizEnver Paşa'nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz