Erkeklik: İmkansız İktidar (Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler)

·
Okunma
·
Beğeni
·
839
Gösterim
Adı:
Erkeklik: İmkansız İktidar
Alt başlık:
Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler
Baskı tarihi:
Ağustos 2011
Sayfa sayısı:
342
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753427197
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis
Erkek egemen toplumda hangi erkekler egemendir? Bütün erkekler bu erkek egemen düzenden memnun mudur? Reddeden, başarısız olan, farklı olan erkekler ne yapar? Erkekleri değiştiren, "bozan" durumlar nelerdir? Genç, yaşlı, kentli, köylü, evli, bekâr, boşanmış, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, çocuklu, çocuksuz, sağcı, solcu, dindar, ateist, heteroseksüel, gay, zengin ya da yoksul - birbirlerinden çok farklı bu erkekler iktidar, namus, şeref, vatan, iş, ticaret, politika, sağlık, aile, evlilik, kadınlar, çocuklar vb. konularda ne düşünüyor, kendilerine ve toplumdaki yerlerine nasıl bakıyorlar? "Erkeklik" bugüne kadar, hakkında çok konuşulan, ama politik, ideolojik ve akademik olarak fazla incelenmemiş bir alan oldu. Serpil Sancar araştırmasında Türkiye’deki farklı erkeklik deneyimlerini ele alıyor: Değişik sosyal kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşmelerden hareketle, farklı erkekliklerin nasıl inşa edildiğine cevap arıyor. Erkeklik: İmkânsız İktidar, Türkiye’de erkeklik deneyimleri ile toplumsal iktidar ilişkilerinin iç içe geçtiği rotaları, alanları ve tarzları görmeye çalışan, "kaçınılmaz" olduğu iddia edilen ilişkilerin doğasını keşfetmeyi amaçlayan bir kitap.
342 syf.
Bir fikri beyan eden kişi, karşı olduğu şey hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmalıdır ki, neden karşı olduğu sorulduğunda tam anlamıyla cevabını verebilsin. Aksi halde savunulan fikir geçersizlik kazanıyor -ki bu geçersizliği ilk önce fikri beyan eden kişi yaşıyor. Kişisel bazda durum bu iken toplumsal bazda beyan edilen fikirler de öyle olmalıdır. Feminizm özelinde konuşacak olursak neye, ne için karşı çıkmaktadır? sorusunu çok doğru şekilde ifade etmelidir. Dolayısıyla feminizmin kendini tanımladığı kadar karşıtı olduğunun ne olduğunu da çok iyi analiz etmesi gerekmektedir. İşte bu eser ''neye, ne için karşı çıkıldığını'' detaylarıyla anlatan bir eser. Kapitalist hegemonyanın dayanağı ataerkil zihniyet ve örfi, dini öğretilerden gelen eril söylemleri detaylı bir şekilde irdeliyor Serpil Sancar Üşür bu eserinde. Bir yandan dünya genelinde tartışılagelen ''Erkeklik'' üzerine ortaya atılan düşünceleri baz alırken diğer yandan Türkiye özelinde yurdum erkeğine doğuştan atfedilen erkeklik imajının altyapısını ele alarak Türkiye'deki feminist düşüncenin mücadele şeklinin yol haritasını çizmiş.

Hem farklı toplumsal sınıflar bağlamında, hem kültürel yozlaşma bağlamında, hem örgütlenmiş eril söylemin şekline, hem de ekonomi-politik bir niteliğe büründürülmüş olan ataerkinin nasıl bir ''erkeklik'' üzerinden sürdürüldüğünü her yönüyle ele alıyor yazarımız.

Kitabın kilit sözcüğü ''piyasa'' bence. Çünkü sürekli değişip duran erkeklik olgusunun piyasanın değişen koşullarına göre belirleniyor oluşu reel hayatta da öyle net bir şekilde karşımızda ki, kapitalizmin, ataerkil iktidarlığının varolma çabasının psikososyal açıdan şiddet ve sığlık noktasında üretilmiş* insanlar yaratmış olması buna en net kanıt. Keza bu üretilmişliğin, sokakta ''delikanlı Türk erkeği'' olarak karşımıza çıkıyor oluşu bir diğer husus.

Yaklaşık 200 erkek üzerinde yapılan sosyal araştırmaya da yer verilmiş. Bu yönüyle de oldukça dikkat çekici bir kitap. Araştırmaya katılan erkeklerin eril söylemi kendi söylemiymiş gibi prim vermiş olması içler acısı. Malesef hemcinsimizin fikri dahi yok toplumsal eşitlik konusunda.

Oldukça dolu bir kitap, özellikle erkeklerin mutlaka okunmasını salık veriyorum. İçine düşürüldüğümüz ve kadın kadar erkeği de ezip bitiren bu sistemi daha net fark edin diye. Eğer bir öfke ortaya çıkıyorsa yanlış yöne kanalize etmeyin diye!! Suçlusu kadınlar değil üstleriniz. Hani şu önünde ceket iliklediğiniz...
325 syf.
·39 günde·8/10 puan
Kitabın büyük bir kısmı Türkiye'deki farklı birçok erkeklerle yapılan söyleşilerden oluşuyor. Ve bu söyleşiler kendi içinde konulara, o konular da yine alt başlıklara ayrılıyor. Mesela: erkekliğin toplumsal inşasını anlamak, babalar ve oğullar, erkek egemenliğine karşı erkekler gibi. Bu alt başlıklarla kitap detaylı bir şekilde Türk toplumundaki cinsiyet algısını anlamanıza yardımcı oluyor. Çoğunlukla direkt kadınlar üzerinden "feminizm" adı altında kitaplar ele alındığı için erkeklerin algısını anlamaya yönelik kitaplar yok denecek kadar az. Bu nedenle kitabın yazarı olan Serpil Sancar'ın böyle bir konuyu ele alması bence gurur verici. Kendi görüşleriyle de kitaba akademik yönde bir hava veriyor. Sadece, kendi görüşlerini yansıtırkenki ifadelerinde sürekli erkekleri kendi içinde "alt sınıf erkekler şunu yapar, üst sınıf erkekler bunu yapar" şeklindeki ifadeleri beni biraz rahatsız etti. Kitaptaki o genelleştirmeleri çok da önemsemeden okuyacak olursanız bakış açınız genişleyecek, Türkiye'deki erkeklik algısına daha da derinden tanıklık etmiş olacaksınız.
“Erkeklik deyince erkeklerin davranışlarını mı, kimlik olarak kurulmuş erkekliği mi, ilişkisel olarak temsil edilen erkekliği mi, imge olarak sunulan erkeklikleri mi, söylem olarak kurulmuş bir ‘erkekliği’ mi kastettiğimiz ya da doğrudan yaşanan, gözlenen ve pratik olarak icra edilen erkeklikten mi bahsedildiği açık değildir.”
Kapitalist ilişkilerin dünyaya yayılma sürecinde, sömürgecilik ile oluşan “beyaz erkek üstünlüğü" rejimi bugünün küresel ticaret ilişkilerinin temelidir.
Eşcinselliğin doğrudan erkekliği tehdit ettiğini ve bu nedenle bireysel eğilim olmaktan çok toplumsal ahlaki bir ‘sorun’ olduğunu iddia eden bu egemen erkeklik değerleri, çoğu erkek tarafından sorgusuzca benimsenmektedir.
Erkeklik inşasının temel stratejilerinden biri olan "kadınlara mesafeli durma" stratejisini aşabilen erkekler erkeklik ve kadınlık rollerini daha dengeli kılmayı başararak daha "demokrat erkek" olabiliyorlar.
Erkekler için evlilik dışı cinsel ilişki bir ‘deneyim’ olarak algılanırken, bunun kadınlar için tehlikeli bir biçimde ‘erkeğin yasasını ihlal’ anlamı taşır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Erkeklik: İmkansız İktidar
Alt başlık:
Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler
Baskı tarihi:
Ağustos 2011
Sayfa sayısı:
342
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753427197
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis
Erkek egemen toplumda hangi erkekler egemendir? Bütün erkekler bu erkek egemen düzenden memnun mudur? Reddeden, başarısız olan, farklı olan erkekler ne yapar? Erkekleri değiştiren, "bozan" durumlar nelerdir? Genç, yaşlı, kentli, köylü, evli, bekâr, boşanmış, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, çocuklu, çocuksuz, sağcı, solcu, dindar, ateist, heteroseksüel, gay, zengin ya da yoksul - birbirlerinden çok farklı bu erkekler iktidar, namus, şeref, vatan, iş, ticaret, politika, sağlık, aile, evlilik, kadınlar, çocuklar vb. konularda ne düşünüyor, kendilerine ve toplumdaki yerlerine nasıl bakıyorlar? "Erkeklik" bugüne kadar, hakkında çok konuşulan, ama politik, ideolojik ve akademik olarak fazla incelenmemiş bir alan oldu. Serpil Sancar araştırmasında Türkiye’deki farklı erkeklik deneyimlerini ele alıyor: Değişik sosyal kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşmelerden hareketle, farklı erkekliklerin nasıl inşa edildiğine cevap arıyor. Erkeklik: İmkânsız İktidar, Türkiye’de erkeklik deneyimleri ile toplumsal iktidar ilişkilerinin iç içe geçtiği rotaları, alanları ve tarzları görmeye çalışan, "kaçınılmaz" olduğu iddia edilen ilişkilerin doğasını keşfetmeyi amaçlayan bir kitap.

Kitabı okuyanlar 46 okur

  • Merve Çıldır
  • Sevda Pişkin
  • alifırat
  • Mihriban Durmuş
  • Selva
  • Hanım koçyiğit
  • Tuğba Erdem
  • Hande
  • M.M.A
  • Gökay Güden

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.2 (6)
9
%23.1 (3)
8
%15.4 (2)
7
%15.4 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0