·
Okunma
·
Beğeni
·
623
Gösterim
Adı:
Eshâb-ı Kirâm
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
413
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759211929
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hakikat Kitabevi
                 ÇOK MÜHİM TENBÎH

Erkek olsun, kadın olsun, her müslimânın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emrlerine, ya’nî farzlara ve yasak etdiklerine ya’nî harâmlara uyması lâzımdır. Bir farzın yapılmasına, bir harâmdan sakınmağa ehemmiyyet vermiyenin îmânı gider, kâfir olur. Kâ- fir olarak ölen kimse, kabrde azâb çeker. Âhıretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Afv edilmesine, Cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimâl yokdur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, (Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ bir iş yapdım ise, nâdim oldum, pişmân oldum. Beni afv et) diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Kul hakkı bulunan günâhlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş nemâzlara tevbe ederken, bunları kazâ etmek lâzımdır. (Se’âdet-i Ebediyye) 276 dan 287 ortasına kadar okuyunuz!

Âlemlerin Rabbinin mahbûbu Muhammeddir

Cismi pâk, ismi Ahmed, âlemlere rahmetdir.

Hulk-i azîm sâhibi Levlâke....

muhâtabı, Menba-ı ilm, edeb, feyz, nûr ve muhabbetdir.

Odur gerçek vâsıta, Hak’la kul arasına, Sözü şifâ rûhlara, adı gönül pasına.

Odur hakîkî tabîb, me’yûs kalb hastasına, Değil kendi, ümmeti, meleklerden yüksekdir.

Bu en seçkin kuluna, Hak yardımcılar verdi, En sevdiği kulları ona Eshâb eyledi.

Resûlullah: yolları, benim yolum demişdir, Asrların iyisi bu asrı göstermişdir.

Muhammed Mustafâyı canından çok sevdiler,

Mal, mülk, makâmlarını, uğruna terk etdiler.

İslâmı yaymak için severek can verdiler,

Yâ Rab, bu ne güzel hâl, yâ Rab, bu ne izzetdir.

Onun bir sohbetinde nefsleri pâk oldu.

Kalblerine ma’rifet, feyz, nûr, tecellî doldu.

Evliyâ hâllerini onlar bir anda buldu, Ve hep Ona uydular, bu ne büyük şerefdir.

Onlar hepsi âdildir, kimseye zulm etmezler, Nefsleri için aslâ, hilâfet istemezler.

 Bu yüzden harb etmezler, birbirini üzmezler, En yüksek makâmdalar ve hepsi müctehiddir.
416 syf.
·42 günde·Beğendi·9/10 puan
~Selâmün aleyküm~
Kitap grubum ile okumuş olduğum ilk kitaptı elhamdülillah. Incelemesini yapmak istedim.
Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra, bütün yaratılmışların en üstünü, Eshâb-ı kirâmdır. Eshâb-ı kirâmın her biri, bu ümmetin hepsinden daha üstündür. Çünkü, Resulullahı görmek gibi üstünlük olamaz.
Bu pek kıymetli kitapda Eshâb-ı kirâmın üstünlüklerini idrâk edebilmek için özenle hazırlanmış.
Eshab-ı kiramın her birini büyük ve üstün bilmek, hepsine iyi gözle bakmak, her birinin adil ve salih olduğuna inanmak lazımdır. Onlara dil uzatmaktan çokça sakınmalıdır.
Son olarak en sevdiğim alıntıları paylaşmak istiyorum.
#84902560

#85030056

#84582315

(Eshâbımın herbiri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, Allahü teâlânın sevgisine kavuşursunuz.)
- Hadîs'i şerif
Hayırlı günler.
İnsan dünyada iken sevdiği kimse ile haşr olacaktır. Sahâbe-i kirâmın hepsi, Server-i âlemi"sallahü aleyhi ve sellem" çok severdi.
Ahmed Fârûk
Sayfa 58 - Hakikat Kitabevi
Dünyada fâideli,iyi şeylerle, zararlı, kötü şeyler karışıktır. Fâideli şeyleri yapan, saâdete kavuşur. Zararlı şeyleri yapan,felâkete yakalanır,hep sıkıntı çeker.
Ahmed Fârûk
Sayfa 8 - Hakikat Kitabevi
Erkek olsun, kadın olsun, her müslümanın her sözünde,her işinde Allahü teâlânın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara uyması lazımdır.
Ahmed Fârûk
Sayfa 415 - Hakikat Kitabevi
Mâide sûresinin yetmişdokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,(Bazıları günah işlerken, başkaları görüp men etmiyorlardı. Men etmeye güçleri yettiği hâlde susmaları, elbette çok fenadır) buyuruldu.
Ahmed Fârûk
Sayfa 80 - Hakikat Kitabevi
Eshâb-ı kirâmı aşağılamak nasıl câiz olur ki, onlar dinî İslam'ı yükseltmek ve Resûlullaha "sallahü aleyhi ve sellem" yardım etmek için,insan gücünün üstünde çalışmışlar,din uğrunda gecelerini, gündüzlerine katmışlardır.
Ahmed Fârûk
Sayfa 49 - Hakikat Kitabevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Eshâb-ı Kirâm
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
413
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759211929
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hakikat Kitabevi
                 ÇOK MÜHİM TENBÎH

Erkek olsun, kadın olsun, her müslimânın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emrlerine, ya’nî farzlara ve yasak etdiklerine ya’nî harâmlara uyması lâzımdır. Bir farzın yapılmasına, bir harâmdan sakınmağa ehemmiyyet vermiyenin îmânı gider, kâfir olur. Kâ- fir olarak ölen kimse, kabrde azâb çeker. Âhıretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Afv edilmesine, Cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimâl yokdur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, (Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ bir iş yapdım ise, nâdim oldum, pişmân oldum. Beni afv et) diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Kul hakkı bulunan günâhlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş nemâzlara tevbe ederken, bunları kazâ etmek lâzımdır. (Se’âdet-i Ebediyye) 276 dan 287 ortasına kadar okuyunuz!

Âlemlerin Rabbinin mahbûbu Muhammeddir

Cismi pâk, ismi Ahmed, âlemlere rahmetdir.

Hulk-i azîm sâhibi Levlâke....

muhâtabı, Menba-ı ilm, edeb, feyz, nûr ve muhabbetdir.

Odur gerçek vâsıta, Hak’la kul arasına, Sözü şifâ rûhlara, adı gönül pasına.

Odur hakîkî tabîb, me’yûs kalb hastasına, Değil kendi, ümmeti, meleklerden yüksekdir.

Bu en seçkin kuluna, Hak yardımcılar verdi, En sevdiği kulları ona Eshâb eyledi.

Resûlullah: yolları, benim yolum demişdir, Asrların iyisi bu asrı göstermişdir.

Muhammed Mustafâyı canından çok sevdiler,

Mal, mülk, makâmlarını, uğruna terk etdiler.

İslâmı yaymak için severek can verdiler,

Yâ Rab, bu ne güzel hâl, yâ Rab, bu ne izzetdir.

Onun bir sohbetinde nefsleri pâk oldu.

Kalblerine ma’rifet, feyz, nûr, tecellî doldu.

Evliyâ hâllerini onlar bir anda buldu, Ve hep Ona uydular, bu ne büyük şerefdir.

Onlar hepsi âdildir, kimseye zulm etmezler, Nefsleri için aslâ, hilâfet istemezler.

 Bu yüzden harb etmezler, birbirini üzmezler, En yüksek makâmdalar ve hepsi müctehiddir.

Kitabı okuyanlar 28 okur

 • Resul TAŞTAN
 • Ukuş
 • yıldırım kerem çambel
 • Canannn
 • Dilek
 • Sükût Mühendisi
 • ✔☪ Pinhânî ☪ ✔
 • İlme Vefa Kütüphanesi
 • Asli Aypar
 • Burak Demirezen

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (3)
9
%20 (1)
8
%20 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0