Eskimeyen Şiirimizden Hoş Bir Sada 

·
Okunma
·
Beğeni
·
181
Gösterim
Adı:
Eskimeyen Şiirimizden Hoş Bir Sada 
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
504
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055078782
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Konularına göre ayrılmış eski şiirimizden seçme beyitlerin bulunduğu eser Hoş Bir Sadâ, Semerkand Yayınları’ndan çıktı.

Eski şiirimizden divanları süsleyen şiirler, baştan aşağı insani dertlerle yoğrulmuştur. Kitapta da başlıklar halinde gösterilen konular insanın en temel meseleleridir. Allah (c.c), Resûlullah (s.a.v), aşk, derviş, dost, dünya, edep-ahlak gibi konular kitaptaki başlıklardan bazıları.

Kitapta seçilen beyitlerin bir kısmına edebiyatçı yazar Sıtkı Çoban şerh düşüyor. Şairler alfabetik sırayla dizilirken, beyitlerin Osmanlı Türkçesi’yle yazılışları da veriliyor.
Türkiye'de, Kadîm Türk Şiirimize dair bir çok seçki, antoloji kitabı vesaire neşredildi, gerek mazide, gerek hâlde; fakat hem eskimez yazıyle, hem de latin hurufâtıyle yapılan ilk seçki, sıtkı çoban Beyefendi'nin 2013 senesinde ilk baskısı yapılan, eskimeyen şiirimizden hoş bir sadâ, beyitler - hikmetler - mısralar kitabıdır. Bu kitapta, bir çok musahhih hatası, yazım yanlışı olsa da, günümüzün çok satan antoloji kitaplarından çok üstün mertebede bir kitaptır. İnşallah kitabın devamı gelir. Müellife teşekkür ederiz...
Âşık der güzel gözler
Gözlerim güzel gözler
Çirkini ejder yutsun
Güzeli güzel gözler

(Âşık güzel gözler der. Gözlerim de güzeli gözler. Çirkini ejderha yutsun, güzeli de güzel gözler.)

Alvarlı Efe
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figâna tâkatim var
Ne recâ-yı vasla gayret ne firâka kudretim var

(Ne halimi anlatmaya cesaretim var ne feryat etmeye takatim. Ne vuslatı ümit etmeye gayretim var ne de ayrı kalmaya kuvvetim.)

Enderunlu Vâsıf
Tâ ölmeyicek âşık-ı bîçâre dirilmez
Merg almayıcak cennet-i a'lâya girilmez
Pervâneyi gör nice erer vuslat-ı şem'a
Tâ mahv-ı vücûd itmeyecek vasla erilmez

(Zavallı âşık ölmeyince dirilmez. Ölüm kişiyi almadan cennete girilmez. Pervanenin muma nasıl kavuştuğuna bir bak. Varlığını yok etmeden vuslata erilmez.)

Mirzazâde Mehmet Salim
"Söylemem derdimi hem-derdim olan âha bile
Belki sînemdeki şu nâle-i cângâha bile
Kendi bî-şübhe bilir râz-ı derûnum yoksa
Ehl-i dil söyleyemez derdini Allâh’a bile"

Hızır Ağazâde Saîd Bey
جنت دكلمي يار ايله صحبت ديدكلري
دوزخ دكلمي آتش حسرت ديدكلري

Cennet değil mi yâr ile sohbet dedikleri
Dûzah değil mi âteş-i hasret dedikleri

(Nev'i)

[Cennet denilen, yâr ile sohbet değil midir?
Cehennem de hasret ateşinden başka bir şey midir?]
Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni
Bir dem belâ-yı aşktan kılma cüda beni

Fuzûlî

Ya Rab! Beni aşk belası ile içli dışlı kıl, bir an bile aşk belasından ayırma beni.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Eskimeyen Şiirimizden Hoş Bir Sada 
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
504
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055078782
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Konularına göre ayrılmış eski şiirimizden seçme beyitlerin bulunduğu eser Hoş Bir Sadâ, Semerkand Yayınları’ndan çıktı.

Eski şiirimizden divanları süsleyen şiirler, baştan aşağı insani dertlerle yoğrulmuştur. Kitapta da başlıklar halinde gösterilen konular insanın en temel meseleleridir. Allah (c.c), Resûlullah (s.a.v), aşk, derviş, dost, dünya, edep-ahlak gibi konular kitaptaki başlıklardan bazıları.

Kitapta seçilen beyitlerin bir kısmına edebiyatçı yazar Sıtkı Çoban şerh düşüyor. Şairler alfabetik sırayla dizilirken, beyitlerin Osmanlı Türkçesi’yle yazılışları da veriliyor.

Kitabı okuyanlar 14 okur

  • Hamza Çoban
  • Esvedu
  • Gökçen Şahin
  • Afraze
  • Meryem sıla
  • Beyza Oğuz
  • Gamze
  • Fatma Güç
  • n
  • Sessiz Kelam

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%83.3 (5)
9
%16.7 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0