Evliyalar Ansiklopedisi (2 Kitap 4 Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
83
Gösterim
Adı:
Evliyalar Ansiklopedisi
Alt başlık:
2 Kitap 4 Cilt
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
1615
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758514563
Çeviri:
Abdulkadir Akçiçek
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bedir Yayınları
Hamd âlemlerin Rabbı Allah'a... Salât ve Selâm Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, O'nun âl ve ashabına ve kıyamete kadar iyilikle on­ların yoluna tabî olanlara.

Rabbımızın lütuf ve keremiyle neşrine muvaffak kılındığımız bu eser. Büyük âlim ve sûfî İmâm Abdülvehhâb Şa'rânî (Doğumu: h, =898/m. 1493; vefatı, h. 973ym. 1563) hazretlerinin asıl ismi «Levâkı-hul-envâr fî tabakat'il-ahyâr» olup ulemâ arasında «et-tabakâtü'li kübrâ» diye bilinen kıymetli eseridir.

Sahabî devrinden başlayıp, hicrî 9. yüzyıl sonuna kadar yaşamış bulunan ve her biri Silsiletü'z-Zeheb; altın zincir'in .bir halkasını teş­kil eden büyük sufilerin, yaşayışlarını, hallerini, sözlerini nakleden bu kıymetli eseri mevzuuna münâsib bir isimle «Veliler Ansiklopedisi» olarak neşretmeyi uygun gördük.

Eser, Yayınevimizce türkçe olarak yeniden neşredilirken, Müel­lifin tertîb şekline aynen uyulmuş. Ancak eserden istifâdeyi kolaylaş­tırmak için 4. cildin sonuna bütün cüzler için alfabetik bir isim fih­risti konulmuştur.

«Kitap ve Sünnete, uymak, saadet asrını hâl ve kal olarak tam ya­şamak ve böylece gerçek müslüman olmak» diye tarif edebileceğimiz tasavvuf; zaman zaman bu işin aslına vâkıf olamıyanların itirazları­na da hedef olmuştur. Neşrettiğimiz bu eserin, müellifi tarafımdan yazılan Giriş ve Mukaddime kısımları dikkatlice okunursa hem bu itirazların ne kadar yersiz olduğu anlaşılacak, hem de bu yolda olan­ların bu hakikat yoluna bağlılıkları bir kat daha artmış olacaktır..

Bütün eserlerinde Kitâb ve, Sünnete uygun olarak yaşamak mev­zuunda ısrarla duran İmâm Şa'ranî Hazretleri «Tenbihu'l-muğterrîn» adlı eserinde de şöyle diyor:

—Ey kardeşim! Sen benim kitaplarımı mütalâa et ve Onlarda­ki hikmet ve nasihatlardan faydalanmaya çalış. Hasetçllerin sözle­rine kulak verme., çünkü ben bu. kitaplarımı, Allah'a hamdolsun, kağıt üzerine geçirmeden önce, Kitap ve Sünnet'e göre tahrir etmişim­dir.

Selefin (Geçmiş büyüklerimizin) ahlâkından en başta geleni,. Allah'ın kitabından ve Resulü'nün yolundan ayrılmayışlarıdır. Onla­rın Kitâb ve Sünnete olan bağlılıkları gölgenin şahsa olan bağlılı­ğı gibidir...»

Bu tip Tabakat kitaplarının tasavvuf sevgisinin yayılmasında büyük bir tesiri olduğu muhakkaktır. Her şeyin maddî ve zahirî Öl­çülere göre değerlendirildiği zamanımızda bu eserin okuyucularımı­zın iç âleminde yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.. Yine Müellifin ifadesiyle.. «Bu eseri can kulağıyla dinleyen —veya dikkatlice oku­yan— ve inkâr yoluna sapmayan kimse, eserde anlatılan evliya zümresiyle ayni asırda yaşamış ve söylenenleri bizzat kendilerinden din­lemiş olur.. Nihayet bu bir sevgi işidir...»

et-Tabakatül-Kübra, türkçemize muhterem Abdülkadir Akçiçek tarafından terceme edilmiş ve bu güne kadar da muhtelif baskıları yapılmıştır. Yayınevi olarak tekrar neşrinin lüzumuna inandığımız bu kıymetli eser, M. Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden muhterem Nedim Yılmaz ve Ahmed Tobay tarafından, arapça aslıy­la karşılaştırılarak yeniden tetkik edilip neşre hazırlanmıştır. Burada muhterem mütercimine, eseri yeniden neşre hazırlayan hocalarımıza ve eseri zamanında okuyucularımıza arzedebilmek için büyük gayret gösteren Eskin Matbaası sahip ve çalışanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliyor., ve:

— «Buyrun.. Allah dostları, gönül erleri ve Hak yolcularının Sonsuzluk ikliminden feyz ve bereket almaya...» diyoruz.. Başta ve sonda hadmolsun Âlemlerin Rabbı Allah'a...

11. Rebiul-evvel 1407.
13. Kasım 1986.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Evliyalar Ansiklopedisi
Alt başlık:
2 Kitap 4 Cilt
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
1615
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758514563
Çeviri:
Abdulkadir Akçiçek
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bedir Yayınları
Hamd âlemlerin Rabbı Allah'a... Salât ve Selâm Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, O'nun âl ve ashabına ve kıyamete kadar iyilikle on­ların yoluna tabî olanlara.

Rabbımızın lütuf ve keremiyle neşrine muvaffak kılındığımız bu eser. Büyük âlim ve sûfî İmâm Abdülvehhâb Şa'rânî (Doğumu: h, =898/m. 1493; vefatı, h. 973ym. 1563) hazretlerinin asıl ismi «Levâkı-hul-envâr fî tabakat'il-ahyâr» olup ulemâ arasında «et-tabakâtü'li kübrâ» diye bilinen kıymetli eseridir.

Sahabî devrinden başlayıp, hicrî 9. yüzyıl sonuna kadar yaşamış bulunan ve her biri Silsiletü'z-Zeheb; altın zincir'in .bir halkasını teş­kil eden büyük sufilerin, yaşayışlarını, hallerini, sözlerini nakleden bu kıymetli eseri mevzuuna münâsib bir isimle «Veliler Ansiklopedisi» olarak neşretmeyi uygun gördük.

Eser, Yayınevimizce türkçe olarak yeniden neşredilirken, Müel­lifin tertîb şekline aynen uyulmuş. Ancak eserden istifâdeyi kolaylaş­tırmak için 4. cildin sonuna bütün cüzler için alfabetik bir isim fih­risti konulmuştur.

«Kitap ve Sünnete, uymak, saadet asrını hâl ve kal olarak tam ya­şamak ve böylece gerçek müslüman olmak» diye tarif edebileceğimiz tasavvuf; zaman zaman bu işin aslına vâkıf olamıyanların itirazları­na da hedef olmuştur. Neşrettiğimiz bu eserin, müellifi tarafımdan yazılan Giriş ve Mukaddime kısımları dikkatlice okunursa hem bu itirazların ne kadar yersiz olduğu anlaşılacak, hem de bu yolda olan­ların bu hakikat yoluna bağlılıkları bir kat daha artmış olacaktır..

Bütün eserlerinde Kitâb ve, Sünnete uygun olarak yaşamak mev­zuunda ısrarla duran İmâm Şa'ranî Hazretleri «Tenbihu'l-muğterrîn» adlı eserinde de şöyle diyor:

—Ey kardeşim! Sen benim kitaplarımı mütalâa et ve Onlarda­ki hikmet ve nasihatlardan faydalanmaya çalış. Hasetçllerin sözle­rine kulak verme., çünkü ben bu. kitaplarımı, Allah'a hamdolsun, kağıt üzerine geçirmeden önce, Kitap ve Sünnet'e göre tahrir etmişim­dir.

Selefin (Geçmiş büyüklerimizin) ahlâkından en başta geleni,. Allah'ın kitabından ve Resulü'nün yolundan ayrılmayışlarıdır. Onla­rın Kitâb ve Sünnete olan bağlılıkları gölgenin şahsa olan bağlılı­ğı gibidir...»

Bu tip Tabakat kitaplarının tasavvuf sevgisinin yayılmasında büyük bir tesiri olduğu muhakkaktır. Her şeyin maddî ve zahirî Öl­çülere göre değerlendirildiği zamanımızda bu eserin okuyucularımı­zın iç âleminde yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.. Yine Müellifin ifadesiyle.. «Bu eseri can kulağıyla dinleyen —veya dikkatlice oku­yan— ve inkâr yoluna sapmayan kimse, eserde anlatılan evliya zümresiyle ayni asırda yaşamış ve söylenenleri bizzat kendilerinden din­lemiş olur.. Nihayet bu bir sevgi işidir...»

et-Tabakatül-Kübra, türkçemize muhterem Abdülkadir Akçiçek tarafından terceme edilmiş ve bu güne kadar da muhtelif baskıları yapılmıştır. Yayınevi olarak tekrar neşrinin lüzumuna inandığımız bu kıymetli eser, M. Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden muhterem Nedim Yılmaz ve Ahmed Tobay tarafından, arapça aslıy­la karşılaştırılarak yeniden tetkik edilip neşre hazırlanmıştır. Burada muhterem mütercimine, eseri yeniden neşre hazırlayan hocalarımıza ve eseri zamanında okuyucularımıza arzedebilmek için büyük gayret gösteren Eskin Matbaası sahip ve çalışanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliyor., ve:

— «Buyrun.. Allah dostları, gönül erleri ve Hak yolcularının Sonsuzluk ikliminden feyz ve bereket almaya...» diyoruz.. Başta ve sonda hadmolsun Âlemlerin Rabbı Allah'a...

11. Rebiul-evvel 1407.
13. Kasım 1986.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0