Evliyanın Dilinden Namazın Hikmetleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
80
Gösterim
Adı:
Evliyanın Dilinden Namazın Hikmetleri
Baskı tarihi:
Şubat 2010
Sayfa sayısı:
95
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054214181
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Salat, ateşe tutulmak, manasına gelen “salye” kökünden türemiştir. Eğri (yaş) bir ağaç dalı düzeltilmek istendiği zaman önce bir ateşe tutulur, sonra düzeltilir. İnsanda da (ağaç misali) neefs-i emmarenin varlığından kaynaklanan bir takım eğrilikler (kötü huylar) vardır. Bunlar ancak Cenab-ı Hakk’ın ilahi nuruyla düzeltilebilir. Zira nur, kötü hasletleri yakıp kül etme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla (hakikatini anlayarak) namaz kılan bir kimse namaz sayesinde tecelli eden ilahi nurla nefsindeki eğrilikleri yakıp kül eder. Böylelikle manevi miracını da gerçekleştirmiş olur.
92 syf.
·2 günde
"Namaz, dinin direğidir." Deylemî, Firdevsü'l-Ahbar, nr. 3611; Ali el-Müttakî, Kenzü'l-Ummâl, nr. 18990

Dinin direği olan namazın hikmetleri hakkında kısa ve yalın bir dille açıklanmış ve kıssalarla, evliya sözleriyle desteklenmiş güzel bir çalışma olmuş. Ben de namazla ilgili bilmediğim birkaç hikmeti öğrenmiş oldum. Çalışmada bulunanların eline sağlık ve Allah razı olsun.

"Kulun Rabb'ine en yakın bulunduğu an (namazda) secdede olduğu andır." Müslim, Salât, 42.

"Namaz müminin mi'racıdır." Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 1/497; Bursevî, Rûhu'l-Beyân, 8/134; Râzî, Mefâtîhu'l-Gayb

Allah, bizleri namaz kılanlardan ve dosdoğru namaz kılanlardan eylesin. Bizlere her an ona yakın olmayı, her an miraçta olmayı nasip eylesin.
“Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünden akan gür ve tatlı bir nehir gibidir. Bu kişi günde beş vakit, kapısının önünde akan bu nehre dalarak yıkansa, sizce bedeninde kirden iz kalır mı?”
“ Kıyamet günü, kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse, geri kalan amellerine bakılır. Namazı kabul edilmezse diğer amellerine de bakılmaz”
Bir hadis-i kutsîde şöyle buyrulmuştur:
"Namazda okunan her Fâtiha'yı ( kulum ve kendim arasında) iki kısma ayırdım. Kul, 'Bismillahirrahmanirrahim' dediği zaman Cenâb-ı Hak ona mukabil olarak, 'Kulum beni andı' der.
Kul,'Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn' deyince Allah, 'Kulum bana hamdetti.' buyurur.
Kul, 'Errahmânirrahîm' dediği zaman, Allah 'Kulum beni övdü." der.
Kul,'Mâliki yevmi'd-dîn'(O, hesap gününün tek sahibi ve hâkimidir.) deyince, Allah Teâlâ, 'Kulum işini bana havale etti.' der.
(Buraya kadar olan kısım Allah içindir.)
Kul, 'İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn' (Allahım! Ancak sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz.' dediği zaman, Allah Teâlâ, 'Bu, kulumla benim aramdadır.' der.
Kul, 'İhdina's-sırâta'l-müstakîm ...' (Allahım bizi, kendilerine ilâhî nimet ve faziletler ihsan ettiğin sevdiklerinin yolu olan sırât-ı müstakîme ulaştır. Kendilerine gazap ettiğin ve hak yoldan sapmışların yoluna sevketme!) diyerek sonuna kadar okuduğu zaman, Allah Teâlâ, 'Bu(kısım), kulum içindir, kuluma istediği verilecektir' buyurur."

Müslim, Salât, 38-40; Ebû Davut, Salât, 132; Tirmizî, Tefsîru Sûre, 1; İbn Mâce, Edeb,52.
Abdullah Demiray
Sayfa 55 - Semerkand Basım Yayım Dağıtım A.Ş
Âlimlerden bazıları demişlerdir ki; namazın gece ve gündüz beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti insanın havâss-ı hamseye(beş duyuya) sahip olmasındandır. Çünkü kul havâss-ı hamse ile günah işlemektedir. Gece ve gündüz bu beş duyu ile işlediği günahlara kefaret olsun diye de namaz beş vakte tahsis edilmiştir. Zira Peygamber Efendimiz buna işaretle, ' Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünden akan gür ve tatlı bir nehir gibidir. Bu kişi günde beş vakit, kapısının önünden akan nehre dalarak yıkansa, sizce bedeninde kirden iz kalır mı?' diye sormuş, Ashâb-ı kiram, 'Hayır ey Allah'ın Resûlü! Hiçbir şey kalmaz.' deyince Resulullah,' İşte suyun kiri götürmesi gibi beş vakit namaz da insanın bütün günahlarını siler süpürür.' buyurmuştur.
Abdullah Demiray
Sayfa 34 - Semerkand Basım Yayım Dağıtım A.Ş

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Evliyanın Dilinden Namazın Hikmetleri
Baskı tarihi:
Şubat 2010
Sayfa sayısı:
95
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054214181
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Salat, ateşe tutulmak, manasına gelen “salye” kökünden türemiştir. Eğri (yaş) bir ağaç dalı düzeltilmek istendiği zaman önce bir ateşe tutulur, sonra düzeltilir. İnsanda da (ağaç misali) neefs-i emmarenin varlığından kaynaklanan bir takım eğrilikler (kötü huylar) vardır. Bunlar ancak Cenab-ı Hakk’ın ilahi nuruyla düzeltilebilir. Zira nur, kötü hasletleri yakıp kül etme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla (hakikatini anlayarak) namaz kılan bir kimse namaz sayesinde tecelli eden ilahi nurla nefsindeki eğrilikleri yakıp kül eder. Böylelikle manevi miracını da gerçekleştirmiş olur.

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • İrem Erdoğan
  • Serkan Yıldız
  • aczkâlem
  • Sümeyye Kavici
  • Nergis Gül
  • z e y n e ب
  • ÇAĞRI BEY
  • dâüssıla
  • Sena Erbay
  • Yüksek mertebeli türev

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0