Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı

7,9/10  (10 Oy) · 
28 okunma  · 
10 beğeni  · 
788 gösterim
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon`un, Aristoteles`in, Leibniz`in, Hume`un, Kant`ın, Popper`ın, Kuhn`ıın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrirn Teorisi`nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir,,? Tanrı`nın var olup olmadığı meselesiyle Evrirn Teorisi`nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı`nın varlığını rasyonel olarak ternellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islarniyetin, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi`nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Söz konusu olan Evrim Teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik açıdan ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. Bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına cevap veriliyor.
ibrahim yazkan 
20 Şub 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Evrim teorsini, Bilimin Yöntemleri ile inceleyen ve sonucunda felsefe yapan bir eser.Okunmalı...

Kitaptan 13 Alıntı

Bay X 
 13 Ağu 13:58 · Kitabı okudu

Darwin, birçok kişinin sandığının tersine ateist olduğunu hiç söylememiştir. Beagle Yolculuğu adlı kitabında, doğanın Tanrı'nın yaratışının ürünleri ile dolu olduğunu söylüyor ve giriştiği tartışmalarda Kitabı Mukaddes'ten ayetleri örnek gösteriyordu. En ünlü eseri Türlerin Kökeni'ni, ilk olarak yazdığında da kendisini "teist” olarak nitelendiriyordu. Fakat daha sonraki dönemde "agnostik” (bilinemezci) olduğunu belirtmiştir. "Agnostik” terimini ilk olarak kullanan kişi Darwin'in yakın arkadaşı ve bilimsel çalışmalarındaki partneri Thomas Henry Huxley'dir. Bu terimi Tanrı'nın veya nihai bir sebebin var olup olmadığının bilinemeyeceği anlamında kullanmıştır.Oğlu Francis Darwin'in derlediği birçok mektubundan da onun
inançlı bir Hıristiyan'dan bilinemezci bir yapıya doğru değişim gösterdiği anlaşılmaktadır.Bunun yanında canlıların "doğal seleksiyon” ile çevrelerine adapte olmalarının "tasarıma” işaret ettiğine dair fikirler de dile getirdi. Darwin'in Hıristiyanlık ile zıt görüşlerini dindar bir Hıristiyan olan eşi Emma'yı üzmemek için dillendirmediğini söyleyenler de olmuştur.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 119 - İstanbul yayınevi)Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 119 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
 13 Ağu 10:34 · Kitabı okudu

Müslümanlar, yabancı toplumlardan bilgi almada, bu toplumlardan çeviriler yapmakta bir sakınca görmediler. Hint,
Fars, Mezopotamya bölgesindeki birikimden ve de özellikle Yunan mirasından yararlandılar. Önceki insanların bilim ve
düşünceye katkılarını, kendilerinin faydalanmaları gerekli eserler sayarak, faydalı olanı almayı, faydasız olana itibar etmemeyi prensip edindiler. Yunan bilim ve düşüncesini ayrıntılarıyla tercüme edip korumalarına ve faydalanmalarına rağmen yunan mitolojisini çok tanrıcılığın bir şekli olarak niteleyip dikkate almadılar.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 38 - İstanbul yayınevi)Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 38 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
13 Ağu 12:56 · Kitabı okudu

Kopernik'te suskun kalan Kilise asıl tepkiyi Galile'ye (1564- 1642) gösterdi. Birçok kitapta bilim-din çatışmasının en önemli
iki örneği olarak "Kopernik'in (ve Galile'nin) evren görüşüyle din çatışması” ve "Darwin'in Evrim Teorisi'yle-din çatışması” gösterilir. Bu kitapların dinden kastının temelde Katolik Kilisesi olduğu ve bunun tarihsel olarak inkâr edilemeyeceği gözükmektedir. Fakat bu "din” sözcüğüyle diğer dinleri kastetmek hatalı olacağı gibi, bütün Hıristiyanları da bu çatışmanın tarafı görmek hatalı olacaktır, çünkü Kopernik-Kepler-Galile
gibi bazı kitaplarda "dinin karşı cephesi” olarak konumlandırılan kişilerin hepsi inançlı Hıristiyanlardı.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 49 - İstanbul yayınevi)Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 49 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
13 Ağu 13:17 · Kitabı okudu

Kopernik'in yazıları, aslında çok fazla etkili olmamıştı ve Kilise de çok fazla dikkate almamıştı. Fakat Galile'nin de bu düşüncelere destek vermesiyle Kilise tavır koydu ve hem Kopernik'in kitabını yasakladı hem de Galile engizisyon mahkemesinde (69 yaşındayken) yargılandı. Aslında Galile dindar bir insandı. İki kızı rahibeydi, kendisi ise Kutsal
Ana Kilisesi'ne bağlıydı. Kiliseye zarar verdiğini değil, onu kurtarmaya çalıştığını düşünüyordu.Bu şahısların hiçbirinin Kilise ile çatışmak gibi bir niyetleri olmasa da bilimsel çabalarıyla vardıkları sonuçlar, Kilise'nin resmi görüşleriyle çatışıyordu. Onlar buldukları bilimsel sonuçların, Tanrı'nın varlığıyla ve gücüyle çelişmediğini düşünüyorlardı. Örneğin Galile, "Matematik Tanrı'nın, evreni yazdığı dildir” diyordu. Tanrı'nın yarattığı evrenin de Tanrı'nın bir kitabı olduğunu ve Tanrı'nın kitapları arasında çelişki olamayacağını vurguluyordu. Galile'nin bu görüşleri, Kilise'nin, sarsılan otoritesini
kurtarmak için onu yargılayıp tecrit etmesini engellemedi.Galile, Aristoteles'in felsefe ve biliminin otorite konumunu
bozdu; Aristoteles ve Ptolemaious'un (Batlamyus) Dünya merkezli evren modelini yıkacak gözlemler yapmakla kalmadı,
Aristoteles'in ağır cisimlerin hafif olanlardan hızlı düştüğü gibi yanlış birçok fikrini de yaptığı deney ve gözlemlerle yanlışladı.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 50 - İstanbul yayınevi)Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 50 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
23 Ağu 10:12 · Kitabı okudu

Tanrı'nın yer almadığı bir ontolojide, Evrim Teorisi'ne bir alternatif üretmek mümkün gözükmemektedir. Sonuç olarak
bir teistin, Evrim Teorisi'ne hem inanması hem inanmaması hem bu teoriye karşı bilinemezci bir tavır içinde kalması mümkündür; diğer yandan Evrim Teorisi'ne inanan birinin ise teist, ateist veya bilinemezci olması mümkündür. Fakat bir materyalist-ateist (en yaygın ateist tipi), Evrim Teorisi'ne karşı olur
ise bu teorinin herhangi bir alternatifini savunması mümkün gözükmemektedir. Sonuç olarak "Evrim Teorisi'ni reddeden-ateist” kategorisinde Comte gibi çok etkili bir ateist yer almış olsa da tüm kategoriler içinde en savunulamayacak kategori budur.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 206 - İstanbul yayınevi)Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 206 - İstanbul yayınevi)
Leyla 
04 Ağu 23:35 · Kitabı okudu

“Evrim” kavramıyla aşamalı ve gelişmeci
bir süreç kastedilir; bu, Schelling’de (1775-1854) doğa
merkezli, Hegel’de (1770-1831) idealist ve insanlık tarihi merkezli,
Marx’ta (1818-1883) materyalist ve ekonomik ilişkilerin
belirlediği tarih merkezli, Darwin’de (1809-1882) bütün canlı
türlerinin birbirinden oluşması (Evrim Teorisi) merkezlidir.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner TaslamanEvrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman
Leyla 
05 Ağu 11:36 · Kitabı okudu

Evrendeki oluşumları sırf insana hizmet gayesi ile sınırlamak Tanrısal hikmeti sınırlamak değil midir?

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner TaslamanEvrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman
Bay X 
13 Ağu 13:34 · Kitabı okudu

Hobbes'un (1588-1679) bilinci ve ruhu bile materyalist bir mekanizme indirmeye kalkışına karşı çıkmıştır.
O, Tanrı'nın her şeye gücünün yetmesine ilişkin dini inançla, bilimin evreni mekanik bir tarzda açıklaması arasında hiçbir
çelişki olmadığını ifade etmiştir.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 60 - İstanbul yayınevi)Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 60 - İstanbul yayınevi)
Leyla 
04 Ağu 17:56 · Kitabı okudu

Bazıları, kurbağanın prense dönüşmesiyle ilgili hikâyeyi, neredeyse Evrim Teorisi’nin önceden sezinlenmesi olarak görme eğilimindedirler

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner TaslamanEvrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman
Leyla 
 04 Ağu 22:03 · Kitabı okudu

Birçok kitapta bilim-din çatışmasının en önemli iki örneği olarak “Kopernik’in (ve Galile’nin) evren görüşüyledin çatışması” ve “Darwin’in Evrim Teorisi’yle-din çatışması”gösterilir. Bu kitapların dinden kastının temelde Katolik Kilisesi olduğu ve bunun tarihsel olarak inkâr edilemeyeceği gö- zükmektedir. Fakat bu “din” sözcüğüyle diğer dinleri kastetmek hatalı olacağı gibi, bütün Hıristiyanları da bu çatışmanın tarafı görmek hatalı olacaktır, çünkü Kopernik-Kepler-Galile gibi bazı kitaplarda “dinin karşı cephesi” olarak konumlandırılan kişilerin hepsi inançlı Hıristiyanlardı.

Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner TaslamanEvrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman
2 /