Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.114
Gösterim
Adı:
Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
499
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758727049
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Yayınevi
Baskılar:
Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı
Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon`un, Aristoteles`in, Leibniz`in, Hume`un, Kant`ın, Popper`ın, Kuhn`ıın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrirn Teorisi`nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir,,? Tanrı`nın var olup olmadığı meselesiyle Evrirn Teorisi`nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı`nın varlığını rasyonel olarak ternellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islarniyetin, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi`nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Söz konusu olan Evrim Teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik açıdan ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. Bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına cevap veriliyor.
Kitabı daha önce okumuş olsam da incelemesini şimdi yapıyorum.
Evrim bilim din ilişkisi üzerine yazılmış güzel bir eser okumanızı tavsiye ederim

Öncelikle evrim teorisi ve evrimi ayırt etmek gerek. Lamarck , Erasmus Darwin , Charles Darwin .. Teorilerini savunuyor gibi görülüyor. Yada insanlar hep öyle anladı . Çünkü Kitabı elimde gören herkes bu konuda benimle tartıştı.marx ve Engels in darwinin teorisini kendi fikirleriyle birleştirmeleriyle ateist-evrimci tanımıyla ön planda tutulan bir fikirdir evrim (Charles Darwin bile agnostiktir). kitapta da geçer . Hobbes'un düşüncesini dayanak olarak görüp O, Tanrı'nın her şeye gücünün yetmesine ilişkin dini inançla, bilimin evreni mekanik bir tarzda açıklaması arasında hiçbir çelişki olmadığını inanıyorum(yani hayatın başlangıcı evrilerek olması Allahın olmadığı sonucunu çıkarmaz ) . sonuçta dünya da 6 günde yaratıldı (kuranda yevm ve tevratta yovm ) asır anlamında kullanılmıştır .buda bir evrimdir . insanda bir anda değilde evrilerek yaratılması olabileceğini kurandaki bazı ayatleride delil olarak göstermiştir kitapta ama buna rağmen Kitapta dinin kesinlikle evrimi savunması gerektiğini söylemiyor. Daha çok Agnostik bakılması gerektiğini savunuyor. Darwinden çok önce tusi ,El-Cahız, Îbn Heysem ,İbn Miskeveyh vs bazı müslüman bilim adamları da araştırma yapmıştır her ne kadar bilinmesede. Özelikle bu yıl müfredattanda çıkarılması olay oldu. Radikal bi şekilde evrime karşı çıkmanın yanlış olduğunu söyleyenler olduysa da bişey değişmedi. Sonuçta kepler Galileo kopernik dindar hıristiyanlardı ve kilisenin fikirleri düşüncelerini eleştirmelerindeki maksat gene kiliseye zarar geleceğindendi ve kiliseyle araları açılmış suçlanmışlardı . dikkat etmek gerekir iyi niyetle yapılan şeyler kötü sonuçlar doğurabilir
Caner Taslaman, televizyonda rast geldiğim din hakkında konuşan ender mantıklı insanlardan birisi. Söylediklerinde kendi içinde tutarlılığı, mantıklı oluşu güzel özellikleri. Tabi bunda felsefeci olmasının etkisi var. Ama bana kalırsa din hakkında konuşmak için de ya da herhangi bir konuda konuşmak için de mantıklı, akılcı, sorgulayici olmak ana kriter olmalı.

Evrim teorisi son zamanlarda ilgimi çeken bir konu. En geniş kabul gören açıklamasına göre bütün canlılar birkaç milyar yıl önce oluşmuş tek hücreli "ortak bir atanin" soyudur. Ortak atanin soylari boyunca ortaya çıkan değişimler bütün canlılığın açıklaması olarak kabul edilir ve bu değişikliklerin sebebi genlerdeki mutasyonlarla, dünya ortamına uygun canlıların hayatta kalıp diğerlerinin elenmesi ise " doğal seleksiyon" mekanizmasiyla açıklanır.

Nedense dindar insanlar evrim teorisini kabul etmenin dine aykırı olduğunu söyleyip dururlar ve bana hiç mantıklı gelmezdi bu durum. Kitapta da yazar evrim teorisini kabul etmenin teist olmaya bir engel teşkil etmediğini mantıklı bir şekilde anlatmış. Tabiki kitapta tek üzerinde durulan bu değil. Evrim teorisi ne gelen süreçte geçmişte ilk çağlardan itibaren evrim ile ilgili görüşler ilk bölümde incelenmiş ve evrim teorisinin ortaya çıkışınin daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmış. Daha sonra evrim teorisinin bilimsel manada ne kadar desteklediğini yada desteklenemedigi incelenmiş. Yazarın bu konudaki görüşü bilimsel manada tam anlamıyla desteklenemeyen bir teori olduğu yönünde anladigim kadariyla. Ancak evrim teorisine karşı bir tutumu da yok. Bu konuda daha çok tarafsız kalmakta. Ancak daha çok geliştirilmesi gerektiğini, alternatif görüşlere karşı ayırt edici özelliklerinin daha gozlemlenebilir, yanlislanabilir delillere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sonraki bölümlerde evrim teorisi üzerinden naturalistmateryalistler ile teistlerin süre gelen tartışmalarının kaynakları -Usher'in incilden evrenin yaşını çıkarması, ya da en temel mevzu olarak evren sonsuz mu yoksa bir başlangıcı var mı gibi- inceleniyor ve açıklama getiriliyor. Tasarım delili başlığı altında her şeyin tesadüfen mi oluştuğu yoksa bir gücün tasarımı mi olduğu incelenmiş.

Bence yararlı bir çalışma olmuş. Evrim teorisine karşı daha çok tarafsizim. Ancak anladigim kadariyla evrim teorisi üzerinden aslında bazı kesimler Tanrı var mı yok mu gibi meseleleri tartışma konusu yapmaktalar, kendi inançlarına bir temel sağlamaya çalışıyorlar. Tabiki her evrimle ilgilen bunu yapıyor demiyorum. Bunu sırf bilimsel olarak araştıran insanlar cogunliktadir ancak tv'larda vs bu işin sovuna kaçan insanlara lafım.

Ayrıca kitabı bana tavsiye eden UmAy teşekkür ederim :)
Evrim teorsini, Bilimin Yöntemleri ile inceleyen ve sonucunda felsefe yapan bir eser.Okunmalı...
Darwin, birçok kişinin sandığının tersine ateist olduğunu hiç söylememiştir. Beagle Yolculuğu adlı kitabında, doğanın Tanrı'nın yaratışının ürünleri ile dolu olduğunu söylüyor ve giriştiği tartışmalarda Kitabı Mukaddes'ten ayetleri örnek gösteriyordu. En ünlü eseri Türlerin Kökeni'ni, ilk olarak yazdığında da kendisini "teist” olarak nitelendiriyordu. Fakat daha sonraki dönemde "agnostik” (bilinemezci) olduğunu belirtmiştir. "Agnostik” terimini ilk olarak kullanan kişi Darwin'in yakın arkadaşı ve bilimsel çalışmalarındaki partneri Thomas Henry Huxley'dir. Bu terimi Tanrı'nın veya nihai bir sebebin var olup olmadığının bilinemeyeceği anlamında kullanmıştır.Oğlu Francis Darwin'in derlediği birçok mektubundan da onun
inançlı bir Hıristiyan'dan bilinemezci bir yapıya doğru değişim gösterdiği anlaşılmaktadır.Bunun yanında canlıların "doğal seleksiyon” ile çevrelerine adapte olmalarının "tasarıma” işaret ettiğine dair fikirler de dile getirdi. Darwin'in Hıristiyanlık ile zıt görüşlerini dindar bir Hıristiyan olan eşi Emma'yı üzmemek için dillendirmediğini söyleyenler de olmuştur.
Caner Taslaman
Sayfa 119 - İstanbul yayınevi
Evrim Teorisi’nin en önemli özelliklerinden biri benzer canlıları ortak ataya başvurarak açıklamaya kalkmasıdır. Oysa çok farklı canlılarda aynı özelliklerin ortaya çıkması, pekâlâ ortak atadan miras alınmadan da benzer yapıların oluşabileceğini gösterir.
Swinburne bu hususta şöyle demektedir: “Evrenimizin düzenliliğini açıklamak için bir Tanrı yerine sonsuzca başka evren varsaymak, mantıksızlığın en üst düzeyi gibi görünüyor.”
Kitabın en son cümlesi ise “Yaratıcı’nın meydana getirdiği bir veya birkaç basit canlı formundan diğerlerinin evrimleşmiş olduğunu öngören bir hayat görüşünde yücelik olduğu” ifadesiyle biter.
Kopernik'te suskun kalan Kilise asıl tepkiyi Galile'ye (1564- 1642) gösterdi. Birçok kitapta bilim-din çatışmasının en önemli
iki örneği olarak "Kopernik'in (ve Galile'nin) evren görüşüyle din çatışması” ve "Darwin'in Evrim Teorisi'yle-din çatışması” gösterilir. Bu kitapların dinden kastının temelde Katolik Kilisesi olduğu ve bunun tarihsel olarak inkâr edilemeyeceği gözükmektedir. Fakat bu "din” sözcüğüyle diğer dinleri kastetmek hatalı olacağı gibi, bütün Hıristiyanları da bu çatışmanın tarafı görmek hatalı olacaktır, çünkü Kopernik-Kepler-Galile
gibi bazı kitaplarda "dinin karşı cephesi” olarak konumlandırılan kişilerin hepsi inançlı Hıristiyanlardı.
Caner Taslaman
Sayfa 49 - İstanbul yayınevi
Müslümanlar, yabancı toplumlardan bilgi almada, bu toplumlardan çeviriler yapmakta bir sakınca görmediler. Hint,
Fars, Mezopotamya bölgesindeki birikimden ve de özellikle Yunan mirasından yararlandılar. Önceki insanların bilim ve
düşünceye katkılarını, kendilerinin faydalanmaları gerekli eserler sayarak, faydalı olanı almayı, faydasız olana itibar etmemeyi prensip edindiler. Yunan bilim ve düşüncesini ayrıntılarıyla tercüme edip korumalarına ve faydalanmalarına rağmen yunan mitolojisini çok tanrıcılığın bir şekli olarak niteleyip dikkate almadılar.
Caner Taslaman
Sayfa 38 - İstanbul yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
499
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758727049
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Yayınevi
Baskılar:
Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı
Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon`un, Aristoteles`in, Leibniz`in, Hume`un, Kant`ın, Popper`ın, Kuhn`ıın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrirn Teorisi`nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir,,? Tanrı`nın var olup olmadığı meselesiyle Evrirn Teorisi`nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı`nın varlığını rasyonel olarak ternellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islarniyetin, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi`nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Söz konusu olan Evrim Teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik açıdan ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. Bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına cevap veriliyor.

Kitabı okuyanlar 53 okur

  • Sümeyye Erkılıç
  • Berk Akgün
  • Seyithan
  • Kaan Ç.
  • Veysel Eratilla
  • Erol Mavigöz
  • gizem nur solak
  • Vinicius Capra
  • alskdklwlaldoc
  • Süleyman Er

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.8
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%14.3
25-34 Yaş
%33.3
35-44 Yaş
%33.3
45-54 Yaş
%9.5
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%4.8

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%31
Erkek
%69

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25.9 (7)
9
%25.9 (7)
8
%18.5 (5)
7
%11.1 (3)
6
%3.7 (1)
5
%3.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%7.4 (2)