Evrim Teorisi Felsefe Ve TanrıCaner Taslaman

·
Okunma
·
Beğeni
·
977
Gösterim
Adı:
Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
499
ISBN:
9789758727049
Yayınevi:
İstanbul Yayınevi
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon`un, Aristoteles`in, Leibniz`in, Hume`un, Kant`ın, Popper`ın, Kuhn`ıın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrirn Teorisi`nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir,,? Tanrı`nın var olup olmadığı meselesiyle Evrirn Teorisi`nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı`nın varlığını rasyonel olarak ternellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islarniyetin, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi`nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Söz konusu olan Evrim Teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik açıdan ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. Bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına cevap veriliyor.
Kitabı daha önce okumuş olsam da incelemesini şimdi yapıyorum.
Evrim bilim din ilişkisi üzerine yazılmış güzel bir eser okumanızı tavsiye ederim

Öncelikle evrim teorisi ve evrimi ayırt etmek gerek. Lamarck , Erasmus Darwin , Charles Darwin .. Teorilerini savunuyor gibi görülüyor. Yada insanlar hep öyle anladı . Çünkü Kitabı elimde gören herkes bu konuda benimle tartıştı.marx ve Engels in darwinin teorisini kendi fikirleriyle birleştirmeleriyle ateist-evrimci tanımıyla ön planda tutulan bir fikirdir evrim (Charles Darwin bile agnostiktir). kitapta da geçer . Hobbes'un düşüncesini dayanak olarak görüp O, Tanrı'nın her şeye gücünün yetmesine ilişkin dini inançla, bilimin evreni mekanik bir tarzda açıklaması arasında hiçbir çelişki olmadığını inanıyorum(yani hayatın başlangıcı evrilerek olması Allahın olmadığı sonucunu çıkarmaz ) . sonuçta dünya da 6 günde yaratıldı (kuranda yevm ve tevratta yovm ) asır anlamında kullanılmıştır .buda bir evrimdir . insanda bir anda değilde evrilerek yaratılması olabileceğini kurandaki bazı ayatleride delil olarak göstermiştir kitapta ama buna rağmen Kitapta dinin kesinlikle evrimi savunması gerektiğini söylemiyor. Daha çok Agnostik bakılması gerektiğini savunuyor. Darwinden çok önce tusi ,El-Cahız, Îbn Heysem ,İbn Miskeveyh vs bazı müslüman bilim adamları da araştırma yapmıştır her ne kadar bilinmesede. Özelikle bu yıl müfredattanda çıkarılması olay oldu. Radikal bi şekilde evrime karşı çıkmanın yanlış olduğunu söyleyenler olduysa da bişey değişmedi. Sonuçta kepler Galileo kopernik dindar hıristiyanlardı ve kilisenin fikirleri düşüncelerini eleştirmelerindeki maksat gene kiliseye zarar geleceğindendi ve kiliseyle araları açılmış suçlanmışlardı . dikkat etmek gerekir iyi niyetle yapılan şeyler kötü sonuçlar doğurabilir
Evrim teorsini, Bilimin Yöntemleri ile inceleyen ve sonucunda felsefe yapan bir eser.Okunmalı...

Benzer kitaplar

Darwin, birçok kişinin sandığının tersine ateist olduğunu hiç söylememiştir. Beagle Yolculuğu adlı kitabında, doğanın Tanrı'nın yaratışının ürünleri ile dolu olduğunu söylüyor ve giriştiği tartışmalarda Kitabı Mukaddes'ten ayetleri örnek gösteriyordu. En ünlü eseri Türlerin Kökeni'ni, ilk olarak yazdığında da kendisini "teist” olarak nitelendiriyordu. Fakat daha sonraki dönemde "agnostik” (bilinemezci) olduğunu belirtmiştir. "Agnostik” terimini ilk olarak kullanan kişi Darwin'in yakın arkadaşı ve bilimsel çalışmalarındaki partneri Thomas Henry Huxley'dir. Bu terimi Tanrı'nın veya nihai bir sebebin var olup olmadığının bilinemeyeceği anlamında kullanmıştır.Oğlu Francis Darwin'in derlediği birçok mektubundan da onun
inançlı bir Hıristiyan'dan bilinemezci bir yapıya doğru değişim gösterdiği anlaşılmaktadır.Bunun yanında canlıların "doğal seleksiyon” ile çevrelerine adapte olmalarının "tasarıma” işaret ettiğine dair fikirler de dile getirdi. Darwin'in Hıristiyanlık ile zıt görüşlerini dindar bir Hıristiyan olan eşi Emma'yı üzmemek için dillendirmediğini söyleyenler de olmuştur.
Caner Taslaman
Sayfa 119 - İstanbul yayınevi
Kopernik'te suskun kalan Kilise asıl tepkiyi Galile'ye (1564- 1642) gösterdi. Birçok kitapta bilim-din çatışmasının en önemli
iki örneği olarak "Kopernik'in (ve Galile'nin) evren görüşüyle din çatışması” ve "Darwin'in Evrim Teorisi'yle-din çatışması” gösterilir. Bu kitapların dinden kastının temelde Katolik Kilisesi olduğu ve bunun tarihsel olarak inkâr edilemeyeceği gözükmektedir. Fakat bu "din” sözcüğüyle diğer dinleri kastetmek hatalı olacağı gibi, bütün Hıristiyanları da bu çatışmanın tarafı görmek hatalı olacaktır, çünkü Kopernik-Kepler-Galile
gibi bazı kitaplarda "dinin karşı cephesi” olarak konumlandırılan kişilerin hepsi inançlı Hıristiyanlardı.
Caner Taslaman
Sayfa 49 - İstanbul yayınevi
Müslümanlar, yabancı toplumlardan bilgi almada, bu toplumlardan çeviriler yapmakta bir sakınca görmediler. Hint,
Fars, Mezopotamya bölgesindeki birikimden ve de özellikle Yunan mirasından yararlandılar. Önceki insanların bilim ve
düşünceye katkılarını, kendilerinin faydalanmaları gerekli eserler sayarak, faydalı olanı almayı, faydasız olana itibar etmemeyi prensip edindiler. Yunan bilim ve düşüncesini ayrıntılarıyla tercüme edip korumalarına ve faydalanmalarına rağmen yunan mitolojisini çok tanrıcılığın bir şekli olarak niteleyip dikkate almadılar.
Caner Taslaman
Sayfa 38 - İstanbul yayınevi
Kopernik'in yazıları, aslında çok fazla etkili olmamıştı ve Kilise de çok fazla dikkate almamıştı. Fakat Galile'nin de bu düşüncelere destek vermesiyle Kilise tavır koydu ve hem Kopernik'in kitabını yasakladı hem de Galile engizisyon mahkemesinde (69 yaşındayken) yargılandı. Aslında Galile dindar bir insandı. İki kızı rahibeydi, kendisi ise Kutsal
Ana Kilisesi'ne bağlıydı. Kiliseye zarar verdiğini değil, onu kurtarmaya çalıştığını düşünüyordu.Bu şahısların hiçbirinin Kilise ile çatışmak gibi bir niyetleri olmasa da bilimsel çabalarıyla vardıkları sonuçlar, Kilise'nin resmi görüşleriyle çatışıyordu. Onlar buldukları bilimsel sonuçların, Tanrı'nın varlığıyla ve gücüyle çelişmediğini düşünüyorlardı. Örneğin Galile, "Matematik Tanrı'nın, evreni yazdığı dildir” diyordu. Tanrı'nın yarattığı evrenin de Tanrı'nın bir kitabı olduğunu ve Tanrı'nın kitapları arasında çelişki olamayacağını vurguluyordu. Galile'nin bu görüşleri, Kilise'nin, sarsılan otoritesini
kurtarmak için onu yargılayıp tecrit etmesini engellemedi.Galile, Aristoteles'in felsefe ve biliminin otorite konumunu
bozdu; Aristoteles ve Ptolemaious'un (Batlamyus) Dünya merkezli evren modelini yıkacak gözlemler yapmakla kalmadı,
Aristoteles'in ağır cisimlerin hafif olanlardan hızlı düştüğü gibi yanlış birçok fikrini de yaptığı deney ve gözlemlerle yanlışladı.
Caner Taslaman
Sayfa 50 - İstanbul yayınevi
Evrim Teorisi'ne en tarafsız gözle bakma imkânına sahip olanlar ateistlerdir. Çünkü teist ontoloji, Evrim Teorisi'ni
hem kabul edecek hem de reddedecek imkânı içinde barındırır. Oysa ateistlerin aynı objektif tavrı Evrim Teorisi'ne karşı göstermeleri kolay değildir. Çünkü materyalist-ateist ontoloji, birbirlerinden bağımsız ortaya çıkan canlı türlerini sadece maddi evren içinde kalarak açıklama konusunda Evrim Teorisi dışında bir alternatife sahip değildir. Bu husus, teistlerin Evrim Teorisi'ne daha önyargılı yaklaştığına dair genel önyargıya tamamen zıt bir durumu ifade etmektedir. Pratikte durum her
ne olursa olsun, teistler ateistlere göre Evrim Teorisi'ne daha objektif yaklaşabilecek bir pozisyondadırlar. Bu yüzden teistlerin ontolojilerinin elverdiği objektiflikten faydalanmaları ve sırf ateistleri zora sokmak endişesiyle Evrim Teorisi'ni reddetmeye çalışmamaları gerekir. Gözüken durum buna uygun olmasa da mantığın gereği budur. Bir teist için Evrim Teorisi'nin doğruluğu veya yanlışlığı, Tanrı'nın varlığına veya yokluğuna dair bir mesele olarak değil Tanrı-evren ilişkisinde, Tanrı'nın canlıları hangi yöntemle yarattığının belirlenmeye çalışılmasına dair bir mesele olarak görülmelidir. Bu yüzden bu teori, bilim felsefesinden ve bilimin doğasından gelen yöntemlerle önyargısız bir şekilde değerlendirilmelidir.
Caner Taslaman
Sayfa 207 - İstanbul yayınevi
Tanrı'nın yer almadığı bir ontolojide, Evrim Teorisi'ne bir alternatif üretmek mümkün gözükmemektedir. Sonuç olarak
bir teistin, Evrim Teorisi'ne hem inanması hem inanmaması hem bu teoriye karşı bilinemezci bir tavır içinde kalması mümkündür; diğer yandan Evrim Teorisi'ne inanan birinin ise teist, ateist veya bilinemezci olması mümkündür. Fakat bir materyalist-ateist (en yaygın ateist tipi), Evrim Teorisi'ne karşı olur
ise bu teorinin herhangi bir alternatifini savunması mümkün gözükmemektedir. Sonuç olarak "Evrim Teorisi'ni reddeden-ateist” kategorisinde Comte gibi çok etkili bir ateist yer almış olsa da tüm kategoriler içinde en savunulamayacak kategori budur.
Caner Taslaman
Sayfa 206 - İstanbul yayınevi
“Evrim” kavramıyla aşamalı ve gelişmeci
bir süreç kastedilir; bu, Schelling’de (1775-1854) doğa
merkezli, Hegel’de (1770-1831) idealist ve insanlık tarihi merkezli,
Marx’ta (1818-1883) materyalist ve ekonomik ilişkilerin
belirlediği tarih merkezli, Darwin’de (1809-1882) bütün canlı
türlerinin birbirinden oluşması (Evrim Teorisi) merkezlidir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
499
ISBN:
9789758727049
Yayınevi:
İstanbul Yayınevi
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon`un, Aristoteles`in, Leibniz`in, Hume`un, Kant`ın, Popper`ın, Kuhn`ıın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrirn Teorisi`nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir,,? Tanrı`nın var olup olmadığı meselesiyle Evrirn Teorisi`nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı`nın varlığını rasyonel olarak ternellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islarniyetin, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi`nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Söz konusu olan Evrim Teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik açıdan ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. Bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına cevap veriliyor.

Kitabı okuyanlar 44 okur

  • alskdklwlaldoc
  • Süleyman Er
  • BurakJK
  • UmAy
  • Musa Kubilay POLAT
  • Masum Gökyüz
  • Ramiz Gürle
  • Hüseyın semiz
  • Doğukan kara
  • Hasan Coşkun

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.8
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%14.3
25-34 Yaş
%33.3
35-44 Yaş
%33.3
45-54 Yaş
%9.5
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%4.8

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%31
Erkek
%69

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.6 (6)
9
%33.3 (7)
8
%19 (4)
7
%9.5 (2)
6
%0
5
%4.8 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%4.8 (1)