Fâtih Dîvânı ve Şerhi

·
Okunma
·
Beğeni
·
84
Gösterim
Adı:
Fâtih Dîvânı ve Şerhi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
665
Format:
Karton kapak
ISBN:
978-975-17-3715-1
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Fâtih Sultan Mehmed kudretli bir hükümdar, büyük bir siyaset dehâsı ve muzaffer bir komutan olduğu kadar; kültür, sanat ve edebiyatta da ismini altın harflerle tarihe yazdırmış entelektüel bir şahsiyet ve kuvvetli bir şairdir. Şiirlerinin büyük kısmını ihtiva eden Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 305 numarada kayıtlı nüsha dikkate alınarak hazırlanmış olan esere, çeşitli nazire mecmualarında tespit edilen şiirler de dâhil edilmiştir. Aynı zamanda geniş okur kitlesine hitap edebilmesi maksadıyla bu baskıda nesre çevirisi ve şerhiyle birlikte şerhin İngilizce tercümesi de yapılmış olan çalışma, yalnızca Türk okurlara değil dünya çapındaki meraklılarına da Fatih Sultan Mehmed’in şiirlerinin tanıtılmasını sağlayacaktır. Yazma nüshasının tıpkıbasımını da içeren kitapta Fatih Sultan Mehmed’in Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan özel eşyaları ile büyük sultana ait orijinal portre ve minyatürlerin de renkli baskıları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan tarafından incelemesi yapılan eserin yayına hazırlanmasında Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîrî Manzum 305 numarada kayıtlı yazma nüsha esas alınmıştır
665 syf.
·11 günde·10/10
Fatih(Avni) Merhum iyi bir yönetici olmasının dışında şaiirliğe olan kudretini de şiirlerinde yansıtmış.

Divan genel olarak anlaşılabilir bir dille yazılmış bu nedenle divan edebiyatına yeni yeni ilgi duymaya başlayan kişilerin okumasının isabetli olacağını düşünüyorum.
Kurtarmasun Allah beni bu derd-i hevâdan
Derdüñ ile dil dağlamayan zevkini bilmez
Dindirmesün Allah gözümüñ yaşını zîrâ
‘Işkuñ ile kan ağlamayan zevkini bilmez
Gönül gamını nice safha-i beyâna yazam
Kalemden od çıkuban korkarım ki yana yazam

Gönlümün kederlerini yazamıyorum sayfalara, korkuyorum aşkın gamlarına dayanamayan kalemimden, ateş çıkar da sayfayla birlikte her şey yanıp gider...
Göñül feryâduña rahm itmez ol yâr
Aña beñzer ki hoşdur âh ü zâruñ

Gönül feryadıma rahmet etmez o yar
Çektiğim ahlar ona hoş gelir
Çün ecel sulh itdürür âhir nizâ'ı kaldurur
Pes nedür dünyâ içün bu kurı gavgâdan murâd

Mademki ecel, sonunda herkesi birbiri ile barıştırır, çekişmeyi sona erdirir, o hâlde dünya için bu kuru kavgaya sebep ne?
Fâtih Sultan Mehmed
Sayfa 134 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu
1. Yüzün meh-i îd ü ser-i zülfün şeb-i İsrâ.
Gamzen yed-i Mûsâ leb-i lâ’lüñ dem-i Îsâ.
2. Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür.
Mânî-i cihân yazmadı tasvîrüne hem-tâ.

1. (Ey Sevgili,) senin yüzün bayramı hilali, saçların ise İsra gecesidir...
Edalı bakışın Hz. Musa'nın mucizevî eli lâl dudakların ise Hz.İsa'nın (hayat veren) kutlu nefesidir.
2. (Ey Sevgili,) bu ilahi güzelliği Allah (yalnız) sana vermiştir.
Bu dünya Mani'si (bugüne kadar) senin tasvirine benzer bir resim çizememiştir.
Fâtih Sultan Mehmed
Sayfa 90 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Ehl-i [dehre] 'âlemüñ ma'mûresin 'arz itseler
Ehl-i fakruñ hissesine mülk-i istiğnâ düşer

İnsanoğluna şu dünya denen bayındır şehri(n tamamını) verseler;
Fakr ehlinin hissesine o şehirde istiğna (tok gözlülük, kanaatkârlık) evi düşer.
Fâtih Sultan Mehmed
Sayfa 163 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Fâtih Dîvânı ve Şerhi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
665
Format:
Karton kapak
ISBN:
978-975-17-3715-1
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Fâtih Sultan Mehmed kudretli bir hükümdar, büyük bir siyaset dehâsı ve muzaffer bir komutan olduğu kadar; kültür, sanat ve edebiyatta da ismini altın harflerle tarihe yazdırmış entelektüel bir şahsiyet ve kuvvetli bir şairdir. Şiirlerinin büyük kısmını ihtiva eden Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 305 numarada kayıtlı nüsha dikkate alınarak hazırlanmış olan esere, çeşitli nazire mecmualarında tespit edilen şiirler de dâhil edilmiştir. Aynı zamanda geniş okur kitlesine hitap edebilmesi maksadıyla bu baskıda nesre çevirisi ve şerhiyle birlikte şerhin İngilizce tercümesi de yapılmış olan çalışma, yalnızca Türk okurlara değil dünya çapındaki meraklılarına da Fatih Sultan Mehmed’in şiirlerinin tanıtılmasını sağlayacaktır. Yazma nüshasının tıpkıbasımını da içeren kitapta Fatih Sultan Mehmed’in Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan özel eşyaları ile büyük sultana ait orijinal portre ve minyatürlerin de renkli baskıları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan tarafından incelemesi yapılan eserin yayına hazırlanmasında Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîrî Manzum 305 numarada kayıtlı yazma nüsha esas alınmıştır

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Sulhi
  • Aykut

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0