Adı:
Fatih Sultan Mehmet
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
254
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınları
Baskılar:
Büyük Türk Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
Osmanlı hanedanı birçok büyük komutan çıkarmıştır, ancak Fatih Sultan mehmed kadar bilime, felsefeye, tartışmaya ve sanata önem veren ikinci bir hükümdar çıkaramamıştır. Fatih, hem karakteri, hem de icraatı açısından Osmanlı padişahları arasında istisnai bir hükümdardır.

Fatih Sultan Mehmed zamanında Boğazlar'da, Osmanlı hâkimiyeti kurulmuş, Balkanlar'da sınırlar Tuna'ya kadar genişletilmiş ve buralardaki topraklar emniyet altına alınmıştır. Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı toprakları da birleştirilmiştir. Uzun Hasan tehlikesinin ortadan kaldırılması, hem Osmanlıların Timur'dan itibaren içine girdiği doğudan gelecek tehlike sendromundan kurtulmalarını, hem de beyliklerin ondan alacağı desteği önleyerek, Anadolu topraklarında hâkimiyetin tesis edilmesini sağlamıştır.
280 syf.
Büyük Türk, Büyük Kartal, Fatih yahut İmparator. Ne derseniz diyin Osmanlı padişahları içerisinde tartışmasız askeri bir deha ve komutan Fatih Sultan Mehmed Han. Kitap İstanbul'un fethi ile başlayıp, Fatih'in Anadolu ve Avrupa'da yaptığı seferleri konu edinmektedir. Nicolae Jorga Batı kaynaklarından oldukça fazla yararlanmış kitabı yazarken. Tabi bu durum da; kimi yerde Batı Tarihçilerinin Türkleri barbar, acımasız kıyıcı gösteriyor. Bizdeki tarih yazıcıları gibi de hümanist değil. Kan, savaşın gereğidir. Ama savatan sonra adalet insanlığın gereğidir. Yazar objektif olarak Fatih dönemi İstanbul'unda Hristiyan ahaliye ayırım yapılmadığı ve haklarının korunduğu adil düzeni çok iyi yansıtmış. Gidilen her seferde fethedilen yerlerden zanaat erbabı kimseler imparatorluğun baş kentine getirilmiş. Böylelikle şehrin kalkınması ve Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamlı yükselişi sağlanmış.
254 syf.
·10/10 puan
Nicolae Jorga bu eserinde Sultan II.Mehmed'in daha çok askerî yönünü ele almış. Yazarın Romen oluşu eseri bence daha bir değerli kılıyor çünkü genelde Türk yazarların padişahlar hakkında yazdığı eserler onları objektif yansıtmıyor. Padişahlar'ın bir evliya veya hoca gibi göstermeleri barışçıl insanlar olarak göstermeleri, kan dökmeden toprak aldığını göstermeleri vsvs... Osmanlı 3 Kıta 7 İklim yaşarken bunları barış ve kardeşlik ile elde etmedi. Bu eseri okuyan'da Fatih Sultan Mehmed'in barış güvercini olmadığını iyi idrak eder.. tam bir savaş makinası. İlime,bilime, savaş teknolojisine katkısı müthiş. Eser 200 kaynak'dan yararlanılarak ortaya koyulmuş, batı kaynaklı eserlerden oluştuğu içinde daha bir kıymetli bir eser. II.Mehmed dönemini merak edenler okumalıdır.
280 syf.
·7/10 puan
Sultan'ın döneminde özellikle Anadolu'daki siyasi birlik için verilen mücadele, gayet başarılı bir şekilde okura sunulmuş. Biyografiden ziyade araştırma-inceleme türünde bir eser olduğunu da gözardı etmemek gerekir tabii...
280 syf.
·3 günde
Büyük Türk Fatih ve Dönemi: İstanbul’un fethinin 555. senesini yaşadığımız bu aylarda edinilip okunabileceğini düşündüğüm bir eser. Romen tarihçi ve devlet adamı Nicolae Jorga’nın yazdığı ve Türkçeye çevrilen bu eser II. Mehmet’in Fatih Sultan Mehmet olmasıyla birlikte gelişen olayları bazen çok ayrıntısına girerek tarafsız bir şekilde anlatımıyla dikkati çeken bir eser. Ancak eserin mükemmel olduğunu, konulara vakıf bir araştırma eseri olduğunu da söyleyemeyiz. Bizim açımızdan eserin en ideal yönü yabancı bir devlet adamının bizim devlet adamlarımıza nazaran Türk Tarihine ve Türk yöneticilerine bu kadar geniş bir alaka göstermesidir.
Sultan, Rum makamlarından sadece şehrin dış mahallelerindeki yöneticileri yerinde bıraktı. Ancak, kendisi tarafından kabul edilen bir otorite ile Hristiyan tebaa ile bağlantı kurmak ve onun aracılığıyla vergi toplamak istediği için patriğe de gereksinim duyuyordu. Türkler ne de olsa daha önce de fethettikleri şehirlerde piskoposlara ve metropolitlere tüm mahkeme imtiyazlarını, bazı gelirleri ve şerefli makamlarının bir kısmını bırakmışlardı.
Halk (Bizans halkı), kendi imparatoruna karşı idi. Birçok kez "Latin hakimiyetinde olmaktansa, Türk hakimiyeti altında olmayı" tercih ettikleri yönünde söylemler duyulmuş ve Bizans'ın ileri gelenlerinden ünlü Grandük Lukas Notaras bile resmen, "Kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi" tercih ettiğini söylemişti.
Özellikle Dimitrios(İmparator Konstantin'in kardeşi), Osmanlı Sultanı'nı doğal hâmisi ve ülkenin gelecekteki tek hükümdarı olarak görüyordu. Hristiyanlara göre kâfir olan bu büyük hükümdara karşı kin duymuyordu, hatta Sultan Mehmed'i Roma İmparatorluğu'nun aynı Tanrı'nın lütfu ile yöneten imparatoru olarak kabul etmeye ve doğumu ile geçmişine uygun bir makam elde etmek söz konusu ise kendi kızını sultana yasal eş yada cariye olarak vererek, feda etmeye hazırdı.
Kasım ayında Karadeniz'den Boğaz'a giren Antonio Rizio (Rikio)'nun gemisi Rumelihisarı'ndaki Türk topları tarafından ateşe tutuldu ve mürettebatı esir alınıp,işkence edildi. İşte o zaman herkes II.Mehmed'in yoluna çıkan hiç kimseye acımayacağını anladı.
1473 yılının sonbaharında Türkler,Aziz Nikolas (6 Aralık) günü civarında,Pertschach ve Feldkirch şehirlerine saldırırken, bir diğer birlikleri Sava Vadisi'nde belirdi ve tekrar Windischgretz'e saldırdılar. Yağmalar,acımasızca beş gün sürdü. Villach'taki aynı döneme ait 13 Ekim tarihli raporda,ölü köylülerin "saman gibi.. hâlâ tarlalarda çıplak yattıkları "belirtilip ve "öyle büyük bir keder ki,bu ülkede hiçbir Hristiyan bundan daha büyük bir acı yaşamamıştır", denmekteydi.
Fatih'in en önemli icraatından birisi de İstanbul'un yeniden imar ve inaşasıdır. Bu, İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Şehirden kaçan Rumlar geri getirilmeye çalışılmış, Ermeni patrikliği İstanbul'a taşınmış, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Türkler getirilerek, İstanbul'a iskân edilmiştir. Nüfus yönünden büyütülmeye çalışılan şehir, Fatih'in teşvikleri ile vezirleri tarafından birçok eserle süslenmiştir. Kapalıçarşı'nın inşaatı ile İstanbul, hâlâ önemini koruyan bir ticaret merkezine kavuşmuştur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Fatih Sultan Mehmet
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
254
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınları
Baskılar:
Büyük Türk Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
Osmanlı hanedanı birçok büyük komutan çıkarmıştır, ancak Fatih Sultan mehmed kadar bilime, felsefeye, tartışmaya ve sanata önem veren ikinci bir hükümdar çıkaramamıştır. Fatih, hem karakteri, hem de icraatı açısından Osmanlı padişahları arasında istisnai bir hükümdardır.

Fatih Sultan Mehmed zamanında Boğazlar'da, Osmanlı hâkimiyeti kurulmuş, Balkanlar'da sınırlar Tuna'ya kadar genişletilmiş ve buralardaki topraklar emniyet altına alınmıştır. Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı toprakları da birleştirilmiştir. Uzun Hasan tehlikesinin ortadan kaldırılması, hem Osmanlıların Timur'dan itibaren içine girdiği doğudan gelecek tehlike sendromundan kurtulmalarını, hem de beyliklerin ondan alacağı desteği önleyerek, Anadolu topraklarında hâkimiyetin tesis edilmesini sağlamıştır.

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • Tolga Beriş
  • Ümit Akgün
  • GK
  • Muhammet Emin Bozyokuş
  • Lord of the Business
  • Elvan
  • Adnan Aygül
  • Ahmet Yavuzyılmaz
  • Sinan
  • Sıradan adam

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%10 (1)
9
%10 (1)
8
%10 (1)
7
%10 (1)
6
%10 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0