Felsefe Ansiklopedisi (9 Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
43
Gösterim
Adı:
Felsefe Ansiklopedisi
Alt başlık:
9 Cilt
Baskı tarihi:
1985
Sayfa sayısı:
3500
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751403407
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Remzi Kitabevi
Felsefe Ansiklopedisi, iki bölümde düzenlenmiştir. Birinci bölüm kavram ve akımları, ikinci bölüm düşünürleri kapsar. Her bölüm, bağımsız bir bütündür. Genel dizin ve kişi adları dizininden başka Türkçe, Osmanlıca, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Latince, Arapça, Farsça, Sanskritçe, İbranice, Çince, Slavca olmak üzere on dört dilde düzenlenmiş olan özel dizinler, her bölüm ve her cilt için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yazarın anlaşılmaz sanılanı anlaşılıra dönüştürmekte ve yapraklar dolusu sözle anlatılabilecek olanı birkaç satırla anlatabilmekte gösterdiği büyük yetenek, ansiklopediyi herkesin rahatça okuyabileceği bir anlatıma kavuşturmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
DEDİKODU. (Tr. Toplumbilim) Gelenek ve göreneklere aykırı davranışların toplumsal eleştirisi... Toplumbilimde bu anlamı dile getiren dedikodu (Fr. Commerage) genellikle kıskançlıktan doğan haksız suçlamaları içerir. Çekiştirme deyimiyle anlamdaştır, çekiştirilenin arkasından yapılır. Bireysel kaynağı kıskançlık, haset, başkasına atma, kendini yüceltme vb. gibi ruhbilimsel etmenlerdir. Toplumsal kaynağı işsizliktir.
Orhan Hançerlioğlu
Sayfa 274 - Remzi Kitabevi
ALÇALIŞ. (Os. İnhitât, Tedenni; Fr. Decadence)
Bir yükselişi izleyen düşüş ve gerileme... Toplumbilim terimidir. Toplumların evrimini izleyen gerileme evreleri, bir geriye gitme anlamında değil, daha çok ilerleyememe anlamındadır. Bu alçalış evresi, temel çelişkinin aşılmasıyla sona erer ve yeni bir yükselme evresi başlar. Çelişkilerini aşamayan toplumlar büsbütün yok olurlar.
Bk. Toplum.

ALÇAKLIK. (Os. Denaet, Fr. Lâchete) Törece çok kötü sayılan işlemleri yapanın durumu... Bu işlemleri yapana da alçak (Os. Deni, Fr. Lâche) denir. Törebilim ve toplumbilim deyimidir. Dilimizdeki dünya sözcüğü de Arapça denaet sözcüğünden gelir. Tanrıbilimsel anlamda dünya aşağılık bir yer sayılır.
Bk. Değer Kuramı.
BENLİK. (Os. Eneiyet, Fr. Ego) Kişinin kendisi için edindiği bilinçlilik... Ruhbilim terimi olarak hemen bütün dillerde Yunan asıllı ego deyimiyle dile getirilen benlik, Fransızcada aynı anlamda kullanılan individualite (bireyselcilik), personnalite (kişilik) ve arrogance (kendini beğenmişlik) deyimleriyle karıştırılmamalıdır. Benlik, insanın kendi ben'i üstündeki bilinçli bilgisidir. İnsan, kendisi üstünde edindiği bilgiyi başkalarının kendisini nasıl gördüğü bilgisine katarak benliğini oluşturur. Türk Dil Kurumunca bu deyimle birçok ruhbilim terimleri özleştirilmiş ve önerilmiştir.
Orhan Hançerlioğlu
Sayfa 151 - Remzi Kitabevi
Aristoteles, tinsel ağrı duygusunu, tensel doygunluğa ulaşamamak ya da bu doygunluğu aşmakla açıklamıştır. Aristoteles'e göre tinsel duygularımız, tensel isteklerimizin gerektiği ölçüde karşılanmamasından doğarlar. Örneğin aç bir insan, yeterince doymamış ya da yettiğinden daha çok doymuşsa tinsel acı duyar. Daha sonra Descartes, tinsel acı'nın insana zararlı olanın zihinde yansımasıyla meydana geldiğini ileri sürmüştür. Faydacılık ve pragmacılık çğretileri de bu temelden yola çıkmışlardır.
Faydacılara göre acı veren, yararsız olandır.
Pragmacılara göre acı veren, pratik yanlıştır. Pratik olarak yanlış davranıp davranmadığımızı bu ölçüyle anlayabiliriz, davranışımız bize acı vermişse yanlış davranmışız demektir...
Acı ve haz, bütün canlıların ana itkileridir. Hayvan ve insan, acıdan kaçar ve hazza yönelir. Bu güçlü itkiler birçok felsefe öğretilerinin temel ilkeleridir. Antik Çağ Yunan felsefesini kaplayan mutluluk temasının temelinde bu itkiler yatmaktadır. Hazcılık ve Kirene okulu öğretileri acı-haz karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Sokrates'e göre acıdan kaçmak ve hazza yönelmek ancak bilgiyle gerçekleşebilir. Yaramıza bıçak vurdururuz, çünkü bilgi ilerde ki büyük acıdan korunmak için şimdiki acıya katlanmamızı gerektirir. İnsan, acıdan bilgisizce kaçar ve hazzı bilgisizce isterse, yarasına bıçak vurdurmaz ve ölür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefe Ansiklopedisi
Alt başlık:
9 Cilt
Baskı tarihi:
1985
Sayfa sayısı:
3500
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751403407
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Remzi Kitabevi
Felsefe Ansiklopedisi, iki bölümde düzenlenmiştir. Birinci bölüm kavram ve akımları, ikinci bölüm düşünürleri kapsar. Her bölüm, bağımsız bir bütündür. Genel dizin ve kişi adları dizininden başka Türkçe, Osmanlıca, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Latince, Arapça, Farsça, Sanskritçe, İbranice, Çince, Slavca olmak üzere on dört dilde düzenlenmiş olan özel dizinler, her bölüm ve her cilt için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yazarın anlaşılmaz sanılanı anlaşılıra dönüştürmekte ve yapraklar dolusu sözle anlatılabilecek olanı birkaç satırla anlatabilmekte gösterdiği büyük yetenek, ansiklopediyi herkesin rahatça okuyabileceği bir anlatıma kavuşturmuştur.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Aykut

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0