Felsefe Ansiklopedisi 1

·
Okunma
·
Beğeni
·
77
Gösterim
Adı:
Felsefe Ansiklopedisi 1
Baskı tarihi:
30 Aralık 2005
Sayfa sayısı:
778
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756360285
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ebabil Yayıncılık
Henüz ilk 5i tamamlanmakla birlikte 15 ciltlik ve yaklaşık on iki bin sayfalık bir felsefe ansiklopedisi projesiyle, her şeyden önce felsefi bakışı başta bilim, din, ekonomi, eğitim ve hukuk olmak üzere tüm alanlara tutmak ve bütün bu alanlara kavramsal bir açıklık getirmek amaçlanmaktadır. Bu yolla da felsefe aracılığıyla son çözümlemede ülkemizdeki eleştirel ve sorgulayıcı düşünceye, her durumda geliştirmemiz gereken uzlaşma ve demokrasi kültürüne katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Yine bu amacın bir parçası olarak hem ülkemizde azımsanamayacak bir süreden beri gerçekleştirilen felsefe araştırmalarının sonuçlarını gözler önüne sermek hem de mevcut felsefe araştırmalarına ivme kazandırmak düşüncesi hâkim olmuştur. Çalışma genelinde yardımına başvurulan onlarca yazardan çok az bir kısmı yabancıdır. Başvurulan onlarca felsefe hocasının yanı sıra disiplinler arası bir yaklaşımla dilbilimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk alanında çalışan akademisyenlerin de bu çalışmanın oluşturulmasında çokça katkısı olmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Heidegger'in "Goworfenheit" -insanın evrene fırlatılmışlığı- düşüncesi üzerine temellendirilen oyunda, Vladimir'in Godot'yu bekleme süreci içinde ortaya koyduğu iki temel düşünsel eylem vardır. İlki, insanın "varoluş"unun bir anlam taşıyıp taşımadığı, insanın "ben" diyebileceği bir "öz"e sahip olup olmadığıdır; ikincisi ise, insan için "kurtuluş" olasılığının bulunup bulunmadığıdır.
(Antisthenes'e göre) Bilge kişi için, aile kadar, yurttaşlık da kayıtsız kalınacak bir şeydir. Bilge, görünüşte köle olsa bile, başkalarının doğal efendisidir.
Sonuç olarak, Budist felesefede ızdırap-acı, neden-sonuç ilişkisi ve dünyanın geçiciliği gerçektir, ancak herhangi bir şekilde nitelendirilemezler, çünkü nitelemeler de aynı derecede 'hiç'tir.
Hiçliğin bizatihi kendisi bir 'hiç'tir.
Ahmet Cevizci
Sayfa 874 - Etik Yayınları Mayıs 2004 Cilt-II Budist Felsefe
Deleuze'e göre, felsefenin yanlışı, onun bizlerde iyi niyete dayalı bir düşünmeyi, hakikate yönelik bir arzuyu, bir aşkı varsaymasında
yatar. Bu yüzden de felsefe, nihayetinde, kimseyi tehlikeye sokmayan, hiçbir şeyi allak bullak etmeyen soyut hakikatlere ulaşır. Oysa "zihnin oluşturduğu düşüncelerin sadece mantıksal, mümkün bir gerçekliği [hakikati] vardır, keyfi olarak seçilirler." Bu
düşünceler ise, sahihliklerini garanti altına alacak bir karşılaşma ya da şiddetten değil de, kendilerine yalnızca bir olasılık atfeden akıldan doğmuş olduklarından dolayı, geçersiz kalmaya mahkumdurlar.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefe Ansiklopedisi 1
Baskı tarihi:
30 Aralık 2005
Sayfa sayısı:
778
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756360285
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ebabil Yayıncılık
Henüz ilk 5i tamamlanmakla birlikte 15 ciltlik ve yaklaşık on iki bin sayfalık bir felsefe ansiklopedisi projesiyle, her şeyden önce felsefi bakışı başta bilim, din, ekonomi, eğitim ve hukuk olmak üzere tüm alanlara tutmak ve bütün bu alanlara kavramsal bir açıklık getirmek amaçlanmaktadır. Bu yolla da felsefe aracılığıyla son çözümlemede ülkemizdeki eleştirel ve sorgulayıcı düşünceye, her durumda geliştirmemiz gereken uzlaşma ve demokrasi kültürüne katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Yine bu amacın bir parçası olarak hem ülkemizde azımsanamayacak bir süreden beri gerçekleştirilen felsefe araştırmalarının sonuçlarını gözler önüne sermek hem de mevcut felsefe araştırmalarına ivme kazandırmak düşüncesi hâkim olmuştur. Çalışma genelinde yardımına başvurulan onlarca yazardan çok az bir kısmı yabancıdır. Başvurulan onlarca felsefe hocasının yanı sıra disiplinler arası bir yaklaşımla dilbilimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk alanında çalışan akademisyenlerin de bu çalışmanın oluşturulmasında çokça katkısı olmuştur.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Minerva'nın Baykuşu
  • hasan sabbah
  • MAHMUT AKINCI

Kitap istatistikleri