Adı:
Felsefenin Arka Merdiveni
Baskı tarihi:
Nisan 2009
Sayfa sayısı:
398
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550628
Kitabın türü:
Çeviri:
Sedat Umran
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Wilhelm Weischedel, bilgince yazılmış, ama güç anlaşılır olan bir sürü felsefe literatürünü bir yana iterek birçok filozofun düşünce sistemini ve hayat eserinin özünü alışılmamış bir tarzda o kadar güzel birbirine bağlamaktadır ki, bu üslupla, karşısına çıkan karmaşık meseleleri kolayca anlaşılır hale getirmiştir. Felsefenin Arka Merdiveni, okuyucuyu anekdotlarla hafifletilmiş girişlerin berrak yolundan geçirerek bir ön bilgiyi şart koşmadan doğrudan ele aldığı filozofun düşüncesinin merkezine götürmektedir. Miletli bir tüccar olan Thalesden başlayarak felsefenin ölümünü ilan eden modern filozof Ludwig Wittgensteina kadar ki dönemi kapsayan iki bin beş yüz yıllık Batı felsefe tarihi, burada bilimsel bilgiçliğe ve akıl hocası tavrına düşülmeden bu sanatın tüm araçları kullanılarak anlatılmıştır.
—Rheinische Merkur


Weischedel, büyük filozofların anlaşılmasına götüren yolun, daha basit ve daha dolaysız olarak kalın kalın ciltlerden ya da eserlerinin bilgiççe yorumlarından değil, sürprizlere açık mutfak ve yatak odalarına girmelerine imkân veren arka merdiveninden geçtiğini keşfetmiştir.
—Der Spiegel
398 syf.
Thales'ten başlayıp Wittgenstein'e kadar birçok filozofu bize kişisel olarak ta tanıtan bir kitap. Parmanidesin aslında bir şair olduğu,Aristo'nun Thales'i aslında kurnaz bir tüccar olarak gördüğü, şairlerin Sokratese dünyayı gezen geveze, lafazancı başı diye ad takmaları, Epikür'ün antik çağın en hor görülen filozofu olup yeme içmeye düşkün olduğu, David Hume 'un dış görünüşü,mizacı kültürlü bir filozofa benzememesine rağmen iyi bir kuşkucu olduğu,Zenon'un ağırbaşlı ve sert oluşu gibi filozoflara ait kişisel bilgiler barındıran bu kitap filozofların görüşlerine arka merdivenden ulaşmayı sağlıyor. Yazara göre arka merdiven dairenin kullanılan girişi gibi düzenli olmayıp dağınık, gösterişsiz ve çıplaktır. Filozofları bilinmedik ya da az bilinen özellikleriyle de ele alıyor.
Çeviriyi çok beğenmesem de felsefeye giriş için okunabilir. Filozofların görüşleri çok detaya inmeden herkesin anlayacağı dilde aktarılmış akıcı bir kitap. Birçok filozofa dair fikirleri kolay hatırlayabilmek için de arada başvurulabilecek bir kaynak olabilir. Felsefe severlerin okumasında fayda var.
398 syf.
·10 günde·Beğendi·7/10
Arka merdiven alternatif bir yoldur. Felsefe tarihi okumalarında bu yollara hep ihtiyaç duyulmuştur. Kitap raflarında kendine yer bulan birçok bu tarzda kitap vardır. Bu kitabı onlardan farklı kılan filozofun hayat kesitinden başlayan anlatım dizgesi filozofun önemli görüşlerinin yazarın anlatımı ile sunulmasıdır. Benim yaşamımda ise üniversitede ilk aldığım kitap olmasıdır. Zaman zaman okuduğum değerli bir kitaptır.
398 syf.
·39 günde·Puan vermedi
Felsefe tarihinde önemli bulduğu filozofların hayatlarını kısaca anlatırken bir yandan da onların düşüncelerine değiniyor. Filozoflar hakkında daha önce duymadığını z birçok şey öğreneceğiniz kesin. Özellikle felsefe öğretmenleri açısından bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum.
"Ben soluk aldığım ve bunu yapacak durumda olduğum sürece, aranızda kime rastlarsam rastlayayım, onu uyararak ve maskesini yüzünden sıyırarak tefelsüf etmekten kendimi alıkoyamayacağım ve alıştığım şekilde konuşacağım. Sen ey Atinalı olan en iyi adam, sen ki bilgelikte ve kudrette itibar kazanmış olan o en büyük kentte doğdun, elden geldiğince fazla para, ün ve şeref kazanmak için mümkün olanı yapmaktan utanç duymuyorsun, ama sağgörü, gerçek uğruna ve ruhunun olabildiğince iyi olması için bir çaba sarfetmiyorsun değil mi?...
" İnsan için hergün erdemin sözünü etmek ve kendimi ve diğerlerini incelediğim şeylere dair konuştuklarımı dile getirmek en büyük nimettir , ama incelemeden geçirilmiş bir hayat insan için yaşanmaya değmez."
Wilhelm Weischedel
Sayfa 36 - İz Yayıncılık
İnsan özüne göre iyidir. Bu sebeple onun ahlaki ödevi , özünün başlangıçtaki iyiliğini gerçekleştirmekten ibarettir. Bu belirleme muhakkak ki biçimseldir, çünkü insanın mahiyeti itibariyle ne olduğu ve buna göre ne olması gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Bunu kavrayabilmek için Aristo insanı hayvandan farklı oluşuna göre mütalâ etmektedir. O bunda şu sonuca varmaktadır: İnsanı hayvan karşısında seçkinleştiren niteliği onun ruhu, aklı ve logosudur(kelâm). Şimdi Aristo sözünü şöyşe bağlıyor: Hiçbir anlamsız şeye girişemeyen tabiat, diğer canlılardan başka olarak değil mi ki insanı da oluşturmuştur, o halde bunu, gerçekleşebilecek biricik şeyinin, yani Geist'inin (ruhunun) aklının veya logosunun, insanın içinde gerçekleşmesi için böyle düzenlenmiştir. Buna insanın kişisel varlığının anlamı onun kendine özgü olan aklının melekesini olgunlaştırması ve o ne ise gerçekte olması yani akıllı bir canlı varlık olması dahildir.
Wilhelm Weischedel
Sayfa 62 - İz Yayıncılık
Logos Grekler için nesneleri tanımak ve onları görülür kılmak, dünyayı açmak yeteneğidir. Eğer Aristo şöyle derse: "İnsan logos'a sahip olan varlıktır." Bu demektir ki onun misyonu dünyayı tanımasıdır. Buna göre onun yeniçağ düşüncesindekinin aksine dünyaya egemen olması değildir. Aristo ve Grek düşünüşü, esas itibariyle insan varlığının anlamı dünyayı tanımaktır.
Wilhelm Weischedel
Sayfa 63 - İz Yayıncılık
"Wilhelm Weischedel, bilgince yazılmış, ama güç anlaşılır olan bir sürü felsefe literatürünü bir yana iterek birçok filozofun düşünce sistemini ve hayat eserinin özünü alışılmamış bir tarzda o kadar güzel birbirine bağlamaktadır ki, bu üslupla, karşısına çıkan karmaşık meseleleri kolayca anlaşılır hale getirmiştir. Felsefenin Arka Merdiveni, okuyucuyu anekdotlarla hafifletilmiş girişlerin berrak yolundan geçirerek bir ön bilgiyi şart koşmadan doğrudan ele aldığı filozofun düşüncesinin merkezine götürmektedir. Miletli bir tüccar olan Thales den başlayarak felsefenin ölümünü ilan eden modern filozof Ludwig Wittgenstein a kadar ki dönemi kapsayan iki bin beş yüz yıllık Batı felsefe tarihi, burada bilimsel bilgiçliğe ve akıl hocası tavrına düşülmeden bu sanatın tüm araçları kullanılarak anlatılmıştır."Rheinische Merkur"Weischedel, büyük filozofların anlaşılmasına götüren yolun, daha basit ve daha dolaysız olarak kalın kalın ciltlerden ya da eserlerinin bilgiççe yorumlarından değil, sürprizlere açık mutfak ve yatak odalarına girmelerine imkân veren arka merdiveninden geçtiğini keşfetmiştir." Der Spiegel

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefenin Arka Merdiveni
Baskı tarihi:
Nisan 2009
Sayfa sayısı:
398
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550628
Kitabın türü:
Çeviri:
Sedat Umran
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Wilhelm Weischedel, bilgince yazılmış, ama güç anlaşılır olan bir sürü felsefe literatürünü bir yana iterek birçok filozofun düşünce sistemini ve hayat eserinin özünü alışılmamış bir tarzda o kadar güzel birbirine bağlamaktadır ki, bu üslupla, karşısına çıkan karmaşık meseleleri kolayca anlaşılır hale getirmiştir. Felsefenin Arka Merdiveni, okuyucuyu anekdotlarla hafifletilmiş girişlerin berrak yolundan geçirerek bir ön bilgiyi şart koşmadan doğrudan ele aldığı filozofun düşüncesinin merkezine götürmektedir. Miletli bir tüccar olan Thalesden başlayarak felsefenin ölümünü ilan eden modern filozof Ludwig Wittgensteina kadar ki dönemi kapsayan iki bin beş yüz yıllık Batı felsefe tarihi, burada bilimsel bilgiçliğe ve akıl hocası tavrına düşülmeden bu sanatın tüm araçları kullanılarak anlatılmıştır.
—Rheinische Merkur


Weischedel, büyük filozofların anlaşılmasına götüren yolun, daha basit ve daha dolaysız olarak kalın kalın ciltlerden ya da eserlerinin bilgiççe yorumlarından değil, sürprizlere açık mutfak ve yatak odalarına girmelerine imkân veren arka merdiveninden geçtiğini keşfetmiştir.
—Der Spiegel

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Sercan Kalkan
  • İlkay Şal
  • Yusuf Ay
  • Ömer Akgün
  • Neshâr
  • Hüseyin Sabuncu
  • Bakırul Ulum
  • şahsınamünhasır
  • Ayşenur
  • mehmet şerif susuz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%0
8
%0
7
%25 (1)
6
%25 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0