Felsefenin Işığında Modern Resim

·
Okunma
·
Beğeni
·
135
Gösterim
Adı:
Felsefenin Işığında Modern Resim
Baskı tarihi:
10 Eylül 2020
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786254442032
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Fol Kitap
Baskılar:
Felsefenin Işığında Modern Resim
Felsefenin Işığında Modern Resim
Bu kitap empresyonist resimden, soyut resme ve avangard resme dek, modern resim üzerinden modern sanat sorununu ele alıyor. Ancak bu çalışma, bir sanat tarihi kitabı değildir; modern sanatı bir varlık sorusu açısından inceleyen felsefi bir araştırmadır, daha doğrusu modern sanatın felsefesidir.

O hâlde modern sanat, bir sanat olarak nedir? Modern sanatın varlığı, varlık tabakaları ve varlık kategorileri nelerdir? Renk, ışık ve zaman tabakalarının estetik objedeki mahiyeti, soyut sanatta harmoni ve soyut güzellik anlayışı, kübizm, dadaizm ve sürrealizmin ortaya çıkışı eserde alınan diğer konulardandır.

Monet’den Kandinsky’ye, Picasso’dan Duchamp’a modern sanatın felsefesini, ontolojik ve epistemik kökenlerini değerli estetik kuramcımız İsmail Tunalı’nın kaleminden sunuyoruz.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ben dediğimiz şey o halde nedir? Ben, bir duyumlar sentezidir, bir duyumlar grubudur. Burada daha somut olabilmek için, bir an organik kimyayı düşünelim. Nasıl bütün organik varlık, belli elemanların çeşitli sentezlerinden meydana gelmişse, ruhsal varlık da, duyum, impression denen elemanların çeşitli sentezlerinden meydana gelmiştir. Tasavvurlar, duygular, kısacası çeşitli ruhsal yaşam alanları aynı elemanlardan meydana gelmiş farklı sentezlerdir. Kuşkusuz, bu bir kaba analogidir (benzetmedir). Ama, bu analogi’nin kökü E. Mach’ın pozitivist metafizik’inde bulunmaktadır, yani onun «aşağıdan yukarı» giden metafizik’inde. Mach bu metafizikte bir ilk eleman, bir «arche» olarak duyumu alıyor. Ve sonra bütün varlığı, bu ilk elemanla kurmak istiyor. Böylece bütün varlık alanları, bu ilk elemanın çeşitli sentetik bağlılıkları olarak düşünülüyor. Bu ilk eleman, varlığın dışında değil (transcendent), ama varlığın içindedir (immanent). Bundan ötürü onun bu metafizik’ine bir immanent metafizik de denebilir.
Yalnız bizde değil, en ileri kültür düzeyindeki Batı ülkelerinde de, sağlam bir sanat kültürüne sahip nice aydının modern sanatı bir sanat olarak reddettiğini, buna karşılık, ciddi bir sanat kültüründen yoksun nice kişinin de modern sanatı, bir snobizm ile olsa bile yücelttiklerini görürüz.
Şöyle ki: 1874 yılında Monet, Renoir, Pissarro, Sisley Paris’te Nadar galerisinde bir sergi açıyorlar. Monet’nin sergilediği eserlerden biri şu adı taşıyor: «Impression-soleil levant». Anlamı: Güneşin doğuşundan alınan izlenim. Bütün sanat kritikçileri bu tablonun adına takılıyor, çünkü bu, şimdiye kadar hiç duyulmamış bir tablo adı. Böylece bu impressionist deyimi önceleri yalnız bu sergiye katılan ressamlar için alaylı olmak üzere kullanılıyor; ama, sonraları bu deyim, yavaş yavaş alaylı yanını kaybederek bu sergiyi açanların ortaya koyduğu yeni sanat görüşünü ifade eden bir genel kavram oluyor.
20. yüzyıl sanatında, 19. yüzyılda impressionizmle ortaya çıkan bu soyutlama, büsbütün gelişiyor ve
sonunda resim, bir soyutlama kültüründe son buluyor. Modern sanatı gerçekten anlayanların azlığı, bu soyutlama kültürüne sahip olmanın güçlüğünü gösterir. Bu kültür için en zorunlu şart, normal görme ile sanat görmesini birbirinden ayırmaktır. Bu iki görmenin birbirine karıştırıldığı yerde, yani bir optik karıştırmaya düşüldüğü yerde, modern sanat, bir sorun,
anlaşılmaz ve çözülmez bir sorun olur ve böyle kalmaya da mahkûm olur.
Uygar insan da tıpkı ilkel insan gibi, bu yitiklikten, bu çaresizlikten kurtulmak için mutlak, kendi başına varlığa ulaşmak ister. Bunun olanağını da, tıpkı ilkel insan gibi, soyut sanatta bulur. Soyut sanatta geometrik yasal biçimlerde ancak insan özlemini duyduğu huzur ve mutluluğa kavuşabilir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefenin Işığında Modern Resim
Baskı tarihi:
10 Eylül 2020
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786254442032
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Fol Kitap
Baskılar:
Felsefenin Işığında Modern Resim
Felsefenin Işığında Modern Resim
Bu kitap empresyonist resimden, soyut resme ve avangard resme dek, modern resim üzerinden modern sanat sorununu ele alıyor. Ancak bu çalışma, bir sanat tarihi kitabı değildir; modern sanatı bir varlık sorusu açısından inceleyen felsefi bir araştırmadır, daha doğrusu modern sanatın felsefesidir.

O hâlde modern sanat, bir sanat olarak nedir? Modern sanatın varlığı, varlık tabakaları ve varlık kategorileri nelerdir? Renk, ışık ve zaman tabakalarının estetik objedeki mahiyeti, soyut sanatta harmoni ve soyut güzellik anlayışı, kübizm, dadaizm ve sürrealizmin ortaya çıkışı eserde alınan diğer konulardandır.

Monet’den Kandinsky’ye, Picasso’dan Duchamp’a modern sanatın felsefesini, ontolojik ve epistemik kökenlerini değerli estetik kuramcımız İsmail Tunalı’nın kaleminden sunuyoruz.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0