Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize

0,0/10  (0 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
263 gösterim
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi monoteist dinlerin önemli unsurlarından birisi olan mucize, vahyi doğrulamak üzere müracaat edilen bir delil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dinlerin kutsal kitapları incelendiğinde, genellikle onların teolojik öğretilerini desteklemek için tabiatüstü durumların anlatıldığı olaylara yer verdikleri rahatça görülebilir ve onların peygamberlerine
atfedilen mucizevî olayların, ‘kutsal’la ilgili temel eğilimlerini belirlediği söylenebilir.

Mucize konusu, teolojik düşünce içerisinde her zaman varlığını devam ettirmiş olan bir konudur. Olağanüstü olgu ve olayların, başta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gibi monoteist dinlerin yanısıra politeist dinler de dâhil olmak üzere birçok dinin kurucusu ve peygamberinin hayatlarında önemli bir yer kapladığı görülebilir. Kanaatimizce bu durumun temel nedeni, sıra dışı iddiaların
sıra dışı kanıtlar gerektirdiği, dolayısıyla dinlerin sahip olduğu ‘kutsal’ fikri ve ‘aşkın varlık’ inancının mucizevî nitelikli olaylara inanma eğilimini artırmakta olduğudur. Bu anlamda mucizelerin, başta teolojik ve felsefî olmak üzere psikolojik, sosyo-kültürel ve tarihî birçok yönünün olduğu söylenebilir. Mucize problemi din felsefesinin önemli problemlerinden biridir. Teolog ve
filozoflar bu problemi birçok açıdan değerlendirmişlerdir. Mucize genel olarak Tanrı’nın belli hakikatleri bildirmek için âlemde bulunan kanunlara sıradışı ve olağanüstü bir müdahalesi olarak anlaşılmaktadır. Bu çalışmada mucizeler felsefî ve teolojik açıdan değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Felsefî değerlendirmenin yapıldığı bölümde mucizelerin tabiat kanunları ile olan ilişkisi
ve mucizelerin tarihi bir olay olarak nasıl değerlendirilebileceğini tartışılmaktadır. Teolojik değerlendirmenin yapıldığı bölümde ise mucizeyle vahiy,ahlâk ve dinî tecrübe kavramlarının ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
 • Baskı Tarihi:
  Aralık 2011
 • Sayfa Sayısı:
  200
 • ISBN:
  9786055378127
 • Yayınevi:
  Rağbet Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 7 Alıntı

umut baki 
08 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Tabiat, günün birinde karşımıza hiç beklenmeyen bir şekilde çıkabilir.

Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 98)Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 98)
umut baki 
04 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

J. Stuart Mill
...gördüğümüz şey, gördüğümüzü sandığımız şeyin küçük bir parçasıdır sadece...

Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 156)Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 156)
umut baki 
03 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...mucize türünden olaylara bilgisiz ve iptidai milletlerde sıkça rastlanmaktadır. Aydınlanmış çağlara yaklaştıkça ise olağanüstü şeylere inanma azalmaktadır.

Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 84)Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 84)
umut baki 
04 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Lewis
Yaşamım boyunca yalnız bir kere hayalet gördüm. Buradaki ilginçlik, hayalet görmemden önce hayaletlerin varlığına inanmayışımdı. Fakat onları gördükten sonra hala hayaletlere inanmıyorum. Gördüğüm şeyin bir illüzyon veya sinir hücrelerimin bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Görmek inanmak değildir.

Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 158)Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 158)
umut baki 
30 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...dünyanın en son amacı, kötülüğün (hastalıklar da dahil olmak üzere) ortadan kalkmasıdır.

Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 60)Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 60)
umut baki 
08 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...düzenlilik veya birkaç değişikliğe dayanan kuram oluşturma gereksinimini en çok duyan canlı, insandır. İnsan en önemsiz sesleri, gürültüleri bir düzene koymaya çalışır. O bir iki değişkenli yasalarla her şeyi hatta yeni olayların sonsuz çeşitliliğini ve büyük zenginliğini açıklamaya çalışır.

Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 96)Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Fatih Topaloğlu (Sayfa 96)