Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni

·
Okunma
·
Beğeni
·
62
Gösterim
Adı:
Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
201
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051521152
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
On İki Levha Yayıncılık
"Ataerki, yasa yapım sürecine, hukuk ders kitaplarına, doktrine ve mahkemelerin her derecesine hâkimdir. Toplumsal yapıyı ve doğrudan kadınların hayatlarını etkileyen hukuk alanında ataerkiyle mücadelenin önemi büyüktür. Bunun için öncelikle hukukun ataerkil yapısının deşifre edilmesi gerekmekte olup, bu çalışma tam da bunu amaçlamaktadır.

Feminist hukuk, giderek daha fazla önem kazanmakla birlikte, bu konudaki çalışmalar genel olarak feminist hukuk teorisi üzerine yapılmakta, belirli bir hukuk alanına feminist eleştiri getiren fazla sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ise feminist teori ve feminist hukuk teorisini ortaya koyarak hukukun ataerkil sistemle ilişkisinin ne olduğunu ve yasa metinlerinde büyük ölçüde sağlanmış olan biçimsel kadın-erkek eşitliğinin kadınların hayatlarına neden ve ne ölçüde etki edemediğini araştırdıktan sonra, Türk Aile Hukukunu feminist bir perspektifle ele almaktadır. Bu kapsamda, özellikle Türk Aile Hukukunda kadın bedeninin ele alınışı incelenmekte, ataerkil toplumsal sistem içerisinde kadınların aile, beden ve cinsellikle özdeşleştirilmiş olmaları sebebiyle kadınlar açısından kritik öneme sahip olan bu konulara odaklanılmaktadır.

Türk Aile Hukuku, kadın bedenini ataerkil düşünce kodlarıyla ele aldığı ölçüde, kadın bedeninin toplumsal denetiminin her gün yeniden üretilmesine hizmet etmekte ve bu şekilde, namus cinayetlerine dek uzanan karanlık bir tabloda hiç de azımsanmayacak bir rol üstlenmektedir."

Birinci Bölüm: Feminizm ve Feminist Hukuk Teorisi
I. Ataerki ve Feminizm
A. Ataerki ve Kadınlar
B. Genel Olarak Feminizm
II. Farklı Feminist Teoriler
A. Liberal (Eşitlikçi) Feminizm
B. Radikal Feminizm
C. Sosyalist Feminizm
D. Kültürel Feminizm
E. Postmodern Feminizm
III. Hukukun Feminist Eleştirisi
A. Genel Olarak Bilimin Feminist Eleştirisi
B. Hukukun Feminist Eleştirisi ve Feminist Hukuk Teorisi
C. Hukukun Öznesi Olarak Kadınlar
D. Eşitlik / Farklılık Gerilimi
E. Farklı Feminist Teorilerin Hukuka Bakışı
İkinci Bölüm: Ailenin, Aile Hukukunun ve Türk Aile Hukukunun Feminizm Açısından Değerlendirilmesi
I. Genel Olarak Aile Kavramı
II. Feminizmin Aileye ve Kadının Aile İçindeki Konumuna Bakışı
A. Genel Olarak Ailenin Feminist Eleştirisi
B. Kadının Aile İçinde Tanımlanışı ve Kamusal Alan/Özel Alan Ayrımı
C. Ataerkil Toplumun Temeli Olarak Aile
D. Ailede Kadın: Karşılıksız Ev İçi Emek ve Annelik
E. Tek Bir Aile Modeli Dayatması ve Farklı Feminist Teorilerin Aileye Yaklaşımı
III. Aile Hukukunun Feminist Eleştirisi
A. Feminist Aile Hukuku
B. Devletin Aileye Müdahalesi
C. Aile Hukukuna Farklı Feminist Hukuk Yaklaşımları
IV. Türk Aile Hukukuna Feminist Bir Bakış
A. Türk Aile Hukuku Mevzuatının Tarihsel Gelişimi
1. 743 sayılı eMK Dönemi
(i) Türkiye'nin CEDAW'a Katılmasından Önceki Dönem
(ii) Türkiye'nin CEDAW'a Katılmasından Sonraki Dönem
2. Yeni Medeni Kanun Dönemi
(i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile Gelen Başlıca Değişiklikler
(ii) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nu İzleyen Başlıca Değişiklikler
B. Türk Aile Hukukunun, Özellikle Türk Evlilik Hukukunun Feminist Bir Perspektiften Eleştirisi
Üçüncü Bölüm: Türk Aile Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararlarında Kadın Bedeninin Ele Alınışının Feminist Eleştirisi
I. Beden Politikaları ve Kadın Bedeninin Ataerkil Denetimi
A. Biyo Politika Yaklaşımı ve Kadın Bedeninin Ataerkil Denetimi
B. Kadın Bedeni ve Cinselliği Üzerinde "Ölümcül" Bir Denetim Şekli: Bekaret Miti
C. Namus Cinayetleri ve Öldürülebilir Hayat Olarak Kadın
II. Yargıtay'ın Türk Aile Hukuku Çerçevesinde Kadın Bedenine Bakışının Feminizm Açısından İncelenmesi
A. Genel Olarak
B. Nişanın Bozulması Sonucu Manevi Tazminat Davalarında Kadın Bedeni (MK m. 121)
C. Yanılma ve Aldatma Sebebiyle Evliliğin Nisbi Butlanı Davalarında Kadın Bedeni (MK m. 149/150)
D. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebepli Boşanma Davalarında Kadın Bedeni (MK m. 166)
1. Cinsel İlişkinin Kurulamaması Nedeniyle Boşanma
2. Erkek Eş Tarafından Kadın Eşe Fiziksel Şiddet Uygulanması Nedeniyle Boşanma
E. İncelenen Yargıtay Kararlarının Genel Değerlendirmesi
Ek: İncelenen Yargıtay Kararları
(Tanıtım Bülteninden)
Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni'yi okuyanlar