Feminist Teori (Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.506
Gösterim
Adı:
Feminist Teori
Alt başlık:
Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri
Baskı tarihi:
1 Aralık 2015
Sayfa sayısı:
406
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750512209
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Feminist Theory: The Intellectual Traditions Of American Feminsm
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Feminist teori aslen kadın hareketinin bir ürünü ve refakatçisi olarak gelişti, bir yanıyla bu hareketin "eylem kılavuzu"dur. Ama genel siyaset teorisine ve toplumbilimsel düflünceye de ihmal edilemeyecek katkılar getirdi. Feminist elefltirinin, çağımızın hemen bütün temel düşünce akımları hakkında, onların zaaflarına iflaret eden veya onları zenginleştiren bir çift sözü var. Josephine Donovan'ın kitabı, feminist teorinin her iki yanıyla mükemmel bir tanıtımını yapıyor. Feminist hareketin "birinci dalga"sından, yani 19. yüzyıl/20. yüzyıl dönümünün Aydınlanmacı Liberal Feminizm ve Kültürel Feminizm'inden, 1960'lar sonrasındaki "ikinci dalga"nın Radikal Feminizm'ine, Yeni Feminist Ahlâkî Bakışa uzanan tarihin kapsamlı bir değerlendirmesini buluyoruz kitapta. Feminist hareketin öncü eylemcileri, düşünürleri de mercek altına alınıyor: Sarah Grimke, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Charlotte P. Gilman, Andrea Dworkin, Carole Pateman, Catharine MacKinnon ve baflkaları... Bu tarihsel seyir içinde, feminizmin Marksizm, Freudculuk ve Varoluflçulukla bereketli alışverişi inceleniyor. Kadın eşcinselliği, kızkardeşlik kavramının politik anlamları, kadın 'özcülüğü' hakkındaki tasarımları, kısacası kadın kimliği kurgusunun değişen boyutları ele alınıyor. "Erkek kardeşlerimizden tek istediğim ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir," diyen Grimke'den, feminizmi devrimci toplumsal değişimin temeli olarak gören '68'li kadınlara ve '80'lerin postmodernizm ve çokkültürlülükle ilgili tartışmalarına kadar; feminizmin kendi içindeki değişimi ve çeşitlenmeleri üzerine birinci sınıf bir kaynak eser karşısındayız.
406 syf.
Liberal feminizmin manifestosu niteliğinde hazırlanmış olan Josephine Donovan eseri. Bir yandan Amerika merkezli anglo-sakson toplumlardaki feminist akımları ele alırken diğer yandan Mary Wollstonecaraft, John Stuart Mill ve Harriet Taylor gibi düşünürlerin bakış açılarına yer vererek liberal feminizmi anlatmış bizlere yazarımız.

Ortak sorunsallar üzerinde oldukça güzel analizler ve yaklaşımlar mevcutken liberal feminizmi işlediği daha öznel duran bölümlerde biraz tezatlıklar oluşmuş diyebilirim. Bu tezatlar yazardan değil aslında liberal feminizmin felsefesinden kaynaklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin Amerika'daki feminist mücadele de afro-amerikan erkeklerin feminist mücadeleye verdikleri destek karşılığında liberal feministlerin afro-amerikan kadınların haklarını savunmadıkları ve onları yalnız bıraktıkları bir itiraf gibi işlenmiş bu eserde.

Bunun yanında liberal feminist teorinin en büyük hatası olan ataerkili kabullenip, sistemi içerisinde yükselmek olarak tanımlayabileceğimiz bir görüşe sahip olması Wollstonecaraft gibi bir değere rağmen göze batan hatalardan olmuş.

Bir diğer eksik kalan yan ise kadınsılığı reddediyor oluşu. Biyolojik farklılıkların da terk edilmesi gerektiğini öngören liberal feminist teori kadınların ekseriyetiyle kadınsılıklarından vazgeçmiyor oluşlarını göz önüne aldığımızda ataerkil hegemonya içinde eriyip gitmiş bir akım olarak duruyor bu haliyle.

Donovan liberal feminizmi, kıta avrupasının ikinci dalga feminizmi ile ilişkilendirerek bunun liberal feminizmin felsefesi olduğuna değinmesi de bir diğer eksik yorum olarak göze çarpıyor. Keza özünde varoluşçu feminist felsefeyi barındıran ikinci dalga feminist hareket, içerik olarak kısmen radikal feminist harekete ancak daha çok da sosyalist feminist düşünceye yakındır.

Yapısökümcü bir yaklaşımla bu kitabı ele aldığımızda oldukça teorik tezatlıklar su üstüne çıkarılabilir. Ancak genel içeriği anlamında bir dönem kadın mücadelesinin öncü teorisi olan liberal feminizmin kadına bakışını ele aldığı 'genel' bölümler için mutlaka ve mutlaka okunması gereken iyi bir hareket noktası işlevi görebilir bu kitap. Liberal feminizm hiç bir zaman varış değildir, olmamıştır. Ancak o, çok iyi bir araçtır varışa ulaşmak için. Dengeyi görmeyi sağlar. Tezatlarıyla bile..
406 syf.
·23 günde
Edebiyat kitabımız da Feminizm terimini görünce merak edip Edebiyat hocamıza sormuştum Feminizmin ne olduğunu. Hocamız dalga geçerek bir-iki cümle söyleyip geçiştirmişti. Ben bilmediğim için sormuştum hocaya. Eminim ki hoca da bilmediğinden dalga geçmişti. Bu kitabı okurken o gün aklıma geldi. Belki tez konumla alakalı olmasa bu kitabı okumak aklıma gelmezdi. Ama iyi ki okumuşum. Ben bir feminist değilim ama cinsiyet farketmez insan haklarını savunuyorum. Feminizm denilince insanlar önyargı ile yaklaşabiliyorlar. Aslında bu kitaba göre Feminizmin ilk çıkışına, neyi ne için savunduğuna bakmak gerek.
John Locke'un Second Treaties of Government doğal haklar doktrininin kutsal kitabı ve Bağımsızlık Bildirisi'nin temel ideolojik kaynağı olarak kabul edilir. Locke'un teorisine göre kadınlar "doğal" olarak akıldan yoksun görünürler ve "doğal" olarak "özgür ve eşit birey" statüsünün dışında tutulurlar. Nitekim kamusal hayata katılmaları da uygun değildir. Bunun üzerine Elisabeth Cast bir bildirge yayınlar ve bu bildirgede şunlar yazılıdır: " Bütün erkekler ve kadınlar eşit olarak yaratılmışlardır, Yaratıcıları tarafından verilmiş ve vazgeçilmez halklara sahiptirler ki bunların arasında yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde koşma hakkı vardır..." Yani kadınlar sadece doğal olan haklarını istiyorlardı.Tabi sonradan farklı görüşlere hatta kimimize göre çok uç noktada olacak fikirleri savunan feministler de çıkmıştır. Mesela Woodhull evliliğin fahişeliğe ve tecavüze yol açan bir sistem olduğunu savunmuştur. Gilman'a göre yuva korkak ve aldatıcı güdülenmeyi teşvik eder....
Kadın hakları ve özgürlüğü açısından bir takım ilerlemeler kat etmişlerdir. Ama tam olarak amaçlarına ulaştıkları söylenemez. Zira ülkemizde bile hâlâ toplumsal cinsiyet toplumun ciddi sorunlarından biri.
Kitap yedi bölümden oluşur. Her bölümde bir kuramdan bahsedilir. Teori kitabı olduğu için pek akıcı değil anlatımı. Ama konuya ilgisi olanlar ya da konuyu merak edenler için sağlam bir kaynak kitap.
406 syf.
·Puan vermedi
Rıhtım okurlarının karşısına çıkmak için bu kez kurgu dışı bir kitap seçtik. Biliyoruz ki bilimkurgu ve fantastik alanında okuduğumuz kitapların büyük bir kısmı erkek yazarlar tarafından kaleme alınmış. Ancak sayıca az da olsa kadın yazarların da yazdığı ve türün kilometre taşlarını oluşturan eserler de yer almakta. Bu, erkeklerin bütün bunlar için çok daha yetenekli olduğu anlamına mı gelir peki? Eskiden bu ihtimale dair güçlü inançlar beslense de artık bu konunun çok daha karmaşık ve derin olduğu biliyoruz.

Peki neden bu kurgu kitapların kadın yazarlarını anarken genelde onları nitelemek için kullandıklarımızdan biri oluyor feminist mefhumu? Fantastik, bilimkurgu, genel olarak kurgu alanının önemli eserlerini yaratmış olan Ursula K. Le Guin, Virginia Woolf, Charlotte Brontë, Octavia E. Butler, Margaret Atwood, Mary Shelley, James Tiptree Jr. ve Doris Lessing gibi yazarların hem bu camiada kendilerine yer edinmek için ne gibi zorluklarla karşılaştıklarına hem de yarattıkları dünyalarda yeniden kurguladıkları cinsiyet ilişkilerinde neye dayandıklarını daha iyi anlayabilmek ve onları belki de daha iyi okuyabilmek için kulak vermemiz gereken hareketlerden biri kuşkusuz ki feminizm hareketi.

Seray Soysal

İncelemenin tamamı: https://kayiprihtim.com/...nist-teori-inceleme/
406 syf.
·2 günde·8/10 puan
Feminist teorinin başlangıçtan bu yana ne gibi değişimleri içerdiğini, farklı teorilerin karşılaştırmasını, günümüz teorilerini anlatan bu kitap farklı feministlerin çok çeşitli alıntılarıyla zenginleşmiş. Feminizmi anlamak adına çok güzel bir kaynak.
406 syf.
·3 günde·10/10 puan
Feminist kavramı kadar yanlış anlaşılan başka bir kavram daha var mı bilmiyorum ama bu kelime listenin başına oynar diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle bir yanılgıya düşüyor insanlar(özellikle bizim ülkemizde) feminist kavramı tek bir feminist görüşü açıklamak için kullanılıyor o da kadınların erkeklerden üstün olduğu görüşü. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Kadınların erkeklerden üstün olduğu görüşünü savunmadığı gibi tek bir feminist kuramdan da bahsedemeyiz. Farklı zamanlarda farklı düsturlarla ama özünde kadın ve erkekler için eşit fırsatlar isteme temelinde ortaya çıkmış birçok feminist kuram bulunmakta. Bu kitap da kuramı ortaya çıktığı dönemin şartları ve fikir dünyasını da anlatarak çok güzel açıklamış. Yazarımız feminist bir edebiyatçıymış ve bence ortaya zevkle okunan bilgilendirici bir çalışma çıkmış. Herkese ama herkese öneririm. Öğrenilecek çok şey var bu kitaptan. @Midsommar beni bu kitapla buluşturduğun için teşekkür ederim.
Dipnot: Pdften kitap okumak neden bu kadar zor?
406 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Josephine Donovan'ın Feminizm anlattığı ders notlarını derleyerek oluşturduğu bu kitap gerçekten başlangıç için oldukça faydalı. Tam bir Feminizm 101.
406 syf.
·7 günde·Beğendi·9/10 puan
Feminist kavramının oluşumundan ve farklı ideolojilerin gelişiminden tutun Simone de Beauvoir , Sartre , wolstonecraft , Wirginia Voolf , Heidegger , Stanton ve daha birçok Feminist Kurama katkı sağlayan öncüler mevcut. ‘Aydınlanmacı Liberal Feminizm , Feminizm ve Marksizm , Feminizm ve Freudculuk , Feminizm ve Varoluşçuluk.... ‘’ adı altında birçok başlık mevcut. Açıklayıcı ve aydınlatıcı muhteşem bi metindi benim için.
406 syf.
·Puan vermedi
"Düzgün insan...kendini dar biçimde geleneklerle ve itaat edişle tanımlamakla yetinir."
Olay şuydu ki kendini tanımlarken toplumda yer edinmiş yanlışları gerçek birer meziyet olarak kabul eder. Yanlışı görebilecek görüden ve anlayabilecek zihin süzgecinden mahrumdur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Feminist Teori
Alt başlık:
Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri
Baskı tarihi:
1 Aralık 2015
Sayfa sayısı:
406
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750512209
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Feminist Theory: The Intellectual Traditions Of American Feminsm
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Feminist teori aslen kadın hareketinin bir ürünü ve refakatçisi olarak gelişti, bir yanıyla bu hareketin "eylem kılavuzu"dur. Ama genel siyaset teorisine ve toplumbilimsel düflünceye de ihmal edilemeyecek katkılar getirdi. Feminist elefltirinin, çağımızın hemen bütün temel düşünce akımları hakkında, onların zaaflarına iflaret eden veya onları zenginleştiren bir çift sözü var. Josephine Donovan'ın kitabı, feminist teorinin her iki yanıyla mükemmel bir tanıtımını yapıyor. Feminist hareketin "birinci dalga"sından, yani 19. yüzyıl/20. yüzyıl dönümünün Aydınlanmacı Liberal Feminizm ve Kültürel Feminizm'inden, 1960'lar sonrasındaki "ikinci dalga"nın Radikal Feminizm'ine, Yeni Feminist Ahlâkî Bakışa uzanan tarihin kapsamlı bir değerlendirmesini buluyoruz kitapta. Feminist hareketin öncü eylemcileri, düşünürleri de mercek altına alınıyor: Sarah Grimke, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Charlotte P. Gilman, Andrea Dworkin, Carole Pateman, Catharine MacKinnon ve baflkaları... Bu tarihsel seyir içinde, feminizmin Marksizm, Freudculuk ve Varoluflçulukla bereketli alışverişi inceleniyor. Kadın eşcinselliği, kızkardeşlik kavramının politik anlamları, kadın 'özcülüğü' hakkındaki tasarımları, kısacası kadın kimliği kurgusunun değişen boyutları ele alınıyor. "Erkek kardeşlerimizden tek istediğim ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir," diyen Grimke'den, feminizmi devrimci toplumsal değişimin temeli olarak gören '68'li kadınlara ve '80'lerin postmodernizm ve çokkültürlülükle ilgili tartışmalarına kadar; feminizmin kendi içindeki değişimi ve çeşitlenmeleri üzerine birinci sınıf bir kaynak eser karşısındayız.

Kitabı okuyanlar 117 okur

  • ebru
  • Zarife Gamze Taluy
  • Damla Karadede
  • Han.delice
  • Gülşah Karakaya
  • Merve Nisa ŞEN
  • Figen
  • Asterion
  • casren
  • Emine Yılmaz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%32.4 (12)
9
%13.5 (5)
8
%51.4 (19)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%2.7 (1)