Fezail-i A’mal

·
Okunma
·
Beğeni
·
235
Gösterim
Adı:
Fezail-i A’mal
Sayfa sayısı:
622
Format:
Ciltli
ISBN:
9786058796102
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gülistan Neşriyat
Baskılar:
Fezail-i Amal
Fezail-i A’mal
Fezail-i Amal, yüz binlerce insana Salih amel işlemenin tadını tattıran âlemî bir eserdir.

Mezahirül ulûm medresesi müdürü ve Mevlana Zekeriya Kandehlevîn’nin torunu Mevlana Seyyid Muhammed Şahid Fezaili Amal’i tanıttığı bir kitapta şunları yazmıştır:

“Allah'ü Teala, Asrın bereketi, Şeyh’ul Hadis Muhammed Zekeriyya Kandehlevi rh.a.’i ümmetin akidesini, amellerini ve ahlakını düzeltmek için seçmiştir. Bunun alametleri bütün dünyada apaçık görülmektedir. Bu taçsız padişah sayesinde kıtalarda ve ülkelerde din ve iman sedası yükselip muhteşem ıslah ve terbiye hareketi başlayınca yüz binlerce insanın teveccüh ve muhabbet tacı onun başına konulmuştur. Onun sayesinde nice talebe ve müstefidler ilim tahtına oturmuşlar ve nice müridler muratlarına ermişlerdir.

Kutbiyet makamında olduğundan onun çalışma meydanı bütün alemdi. Çalışması herhangi bir ülkeyle sınırlı değildi. Allah'ü Teâlâ özellikle ilmine ve kalemine bereket koymuştu. Bunun en büyük şahidi davet ve ıslah tarzında yazmış olduğu Fezail-i Amal kitabıdır. (Bu kitap aslında dokuz kitabın toplamına verilen isimdir. Hikayat-ı Sahabe, Fezail-i Kuran, Fezail-i Namaz, Fezail-i Tebliğ, Fezail-i Zikir, Fezail-i Ramazan, Fezail-i Hac, Fezail-i Sadakat ve Fezail-i Salavat- Şerife)[1]

Günümüzde bu bereketli kitap, ilâhî makbuliyet sayesinde doğu-batı, kuzey ve güneyde dînî cephenin bir kimliği ve alameti haline gelmiştir. Artık herkesin izlenimi şudur ki, zamanımızda Kitabullah’tan sonra dünyada en çok bu kitap okunmaktadır.

Nice ilim ve anlayış sahipleri diyorlar ki “Gece-gündüz, yirmi dört saatlik zaman diliminde dünyanın bir yerinde mutlaka bu kitap mütalaa edilmekte veya dinlenmekte veya müzakere edilmektedir.”

Bu kitap dünyanın (Türkçe dahil) otuzdan fazla diline tercüme edilmiştir.

Pek çok âlim, muhaddis, meşayih, edib ve yazar bu kitabın tesir gücünü, ve faydasını açıkça ikrar ve itiraf etmişlerdir. Bu gün de bu kitabın insanları maddiyattan maneviyata, dinsizlikten dine yöneltmekte çok büyük ve geniş bir etkisi vardır.

Kitap hakkında iki âlimin duygu ve teessürlerini burada aktaracağız:

Mevlana Muhammed İlyas Kandehlevî rh.a. (Tebliğ Cemaatinin Kurucusu):

“Allah izin verirse ki, alametleri gözükmektedir, bu tebliğ işi yayılmaya başladığında inşallah sizin bu kitaplarınız ve feyziniz sadece Hindistan’da değil, arap ve acem ülkelerini seyrâb edecektir. Allah'ü Teala sizi hayırla mükafatlandırsın! Benim bu çalışmama dualarınızla yardımcı olunuz!”

(9/Kasım -1939 Tarihli mektup)

Mevlana Seyyid Ebu’l Hasen Ali en-Nedvî rh.a.

“Şeyh’in yazmış olduğu Fezail-i Amal kitabının tebliğ cemaatlerinin programına katılmasından ve genel bir ifade tarzından dolayı halk tarafından o kadar benimsenmiş, o kadar meşhur olmuş ve ümmetin büyük bir kısmına o kadar faydası dokunmuştur ki, Urduca yazılan dînî kitaplar arasında onun benzerini bulmak zordur. Onun dînî ve amelî faydası hakkında asrımızdaki seçkin bir âlim şöyle buyurmuştur “Bu kitap sayesinde Allah’ın binlerce kulu velayet derecesine ulaşmıştır”

“Mevlana Zekeriya rh.a. Fezaili Amal kitabını amcası Mevlana İlyas Kandehlevî rh.a.’in işaret ve emriyle yazmıştır”.
''Okuyandan daha ziyade okutanın şevki takdire şayandır.'' Böyle büyük bir kitabın yorumunu yapabilmek.. böyle bir kitabı müellifinin sözüyle değerlendirmek gerek bence :)
Takdir sizin :))
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki: Rabbim bana, Mekke dağlarını benim için altın yapacağını teklif etti. Ben "Allah'ım! Bir gün karnım doyuncaya kadar yiyeyim, bir gün de aç kalayım. Aç kalınca Sana yalvarayım ve Seni hatırlayayım. Karnım doyunca da Sana şükredeyim ve hamd edeyim. İşte bu bana daha sevimlidir." dedim.
Zekeriya Kandehlevî
Sayfa 37 - Gülistan Neşriyat
Hz. Habbab radıyallahu anh anlatıyor: Peygamberimiz sallahu aleyhi vesellem bir gün âdetinin tersine çok uzun namaz kıldı. Sahâbeler sebebini sorunca Peygamber sallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: "Bu ümit ve korku namazıydı. Ben bunda Allah'a üç dua yaptım. İkisi kabul edildi, biri kabul edilmedi. Ben <Ümmetimin hepsi kıtlıktan helak olmasın> dedim. Kabul edildi. İkinci olarak <Onları silip süpürecek bir düşman musallat etme> dedim. O da kabul edildi. Üçüncü de <Onların arasında kavga dövüş olmasın> dedim. Bu duam kabul olunmadı."
Zekeriya Kandehlevî
Sayfa 13 - undefined
Biz bu gün zorluklara ve musibetlere göğüs geren o zatlara övünenler olarak tanınıyoruz. Onların izinden gittiğimizi söylüyor ve kendimizi öyle zannediyoruz. Bu yükselme konusunda, Sahâbe-i Kirâm gibi yükseleceğimizin rüyasını görüyoruz. Fakat bir an tefekkür edip, şunu da düşünmek gerekir. O mübarek zatlar ne kadar fedakarlıklar yaptılar, buna karşılık biz, din için, iman için ve İslam için ne yapabildik? Başarı, devamlı çalışma ve gayrete göre olur. Biz istiyoruz ki, zevk sefada, dinden uzaklaşmakta ve dünyanın peşine düşmekte kafirlerle yan yana yürüyelim, hem de İslam'ın yükselişini görmek bize nasip olsun. Bu nasıl olabilir?
Zekeriya Kandehlevî
Sayfa 19 - Gülistan Neşriyat
Ey köylü, korkarım varamazsın bu yoldan Kabe'ye
Çünkü tuttuğun yol aittir Türkistan'a gitmeye
Zekeriya Kandehlevî
Sayfa 19 - Gülistan Neşriyat
İhlas ve gerçek bir istekle Allah'ın emrettiği bir işe kendini verenlere daha dünyada iken Cennet'in tadı gelmeye başlar. İşte Hz. Enes radıyallahu anh da daha hayatta iken Cennet'in kokusunu alıyordu. Eğer insan ihlasın hakikatına ulaşırsa daha dünyada iken Cennet'in tadını almaya başlar.
Zekeriya Kandehlevî
Sayfa 8 - Gülistan neşriyat

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Fezail-i A’mal
Sayfa sayısı:
622
Format:
Ciltli
ISBN:
9786058796102
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gülistan Neşriyat
Baskılar:
Fezail-i Amal
Fezail-i A’mal
Fezail-i Amal, yüz binlerce insana Salih amel işlemenin tadını tattıran âlemî bir eserdir.

Mezahirül ulûm medresesi müdürü ve Mevlana Zekeriya Kandehlevîn’nin torunu Mevlana Seyyid Muhammed Şahid Fezaili Amal’i tanıttığı bir kitapta şunları yazmıştır:

“Allah'ü Teala, Asrın bereketi, Şeyh’ul Hadis Muhammed Zekeriyya Kandehlevi rh.a.’i ümmetin akidesini, amellerini ve ahlakını düzeltmek için seçmiştir. Bunun alametleri bütün dünyada apaçık görülmektedir. Bu taçsız padişah sayesinde kıtalarda ve ülkelerde din ve iman sedası yükselip muhteşem ıslah ve terbiye hareketi başlayınca yüz binlerce insanın teveccüh ve muhabbet tacı onun başına konulmuştur. Onun sayesinde nice talebe ve müstefidler ilim tahtına oturmuşlar ve nice müridler muratlarına ermişlerdir.

Kutbiyet makamında olduğundan onun çalışma meydanı bütün alemdi. Çalışması herhangi bir ülkeyle sınırlı değildi. Allah'ü Teâlâ özellikle ilmine ve kalemine bereket koymuştu. Bunun en büyük şahidi davet ve ıslah tarzında yazmış olduğu Fezail-i Amal kitabıdır. (Bu kitap aslında dokuz kitabın toplamına verilen isimdir. Hikayat-ı Sahabe, Fezail-i Kuran, Fezail-i Namaz, Fezail-i Tebliğ, Fezail-i Zikir, Fezail-i Ramazan, Fezail-i Hac, Fezail-i Sadakat ve Fezail-i Salavat- Şerife)[1]

Günümüzde bu bereketli kitap, ilâhî makbuliyet sayesinde doğu-batı, kuzey ve güneyde dînî cephenin bir kimliği ve alameti haline gelmiştir. Artık herkesin izlenimi şudur ki, zamanımızda Kitabullah’tan sonra dünyada en çok bu kitap okunmaktadır.

Nice ilim ve anlayış sahipleri diyorlar ki “Gece-gündüz, yirmi dört saatlik zaman diliminde dünyanın bir yerinde mutlaka bu kitap mütalaa edilmekte veya dinlenmekte veya müzakere edilmektedir.”

Bu kitap dünyanın (Türkçe dahil) otuzdan fazla diline tercüme edilmiştir.

Pek çok âlim, muhaddis, meşayih, edib ve yazar bu kitabın tesir gücünü, ve faydasını açıkça ikrar ve itiraf etmişlerdir. Bu gün de bu kitabın insanları maddiyattan maneviyata, dinsizlikten dine yöneltmekte çok büyük ve geniş bir etkisi vardır.

Kitap hakkında iki âlimin duygu ve teessürlerini burada aktaracağız:

Mevlana Muhammed İlyas Kandehlevî rh.a. (Tebliğ Cemaatinin Kurucusu):

“Allah izin verirse ki, alametleri gözükmektedir, bu tebliğ işi yayılmaya başladığında inşallah sizin bu kitaplarınız ve feyziniz sadece Hindistan’da değil, arap ve acem ülkelerini seyrâb edecektir. Allah'ü Teala sizi hayırla mükafatlandırsın! Benim bu çalışmama dualarınızla yardımcı olunuz!”

(9/Kasım -1939 Tarihli mektup)

Mevlana Seyyid Ebu’l Hasen Ali en-Nedvî rh.a.

“Şeyh’in yazmış olduğu Fezail-i Amal kitabının tebliğ cemaatlerinin programına katılmasından ve genel bir ifade tarzından dolayı halk tarafından o kadar benimsenmiş, o kadar meşhur olmuş ve ümmetin büyük bir kısmına o kadar faydası dokunmuştur ki, Urduca yazılan dînî kitaplar arasında onun benzerini bulmak zordur. Onun dînî ve amelî faydası hakkında asrımızdaki seçkin bir âlim şöyle buyurmuştur “Bu kitap sayesinde Allah’ın binlerce kulu velayet derecesine ulaşmıştır”

“Mevlana Zekeriya rh.a. Fezaili Amal kitabını amcası Mevlana İlyas Kandehlevî rh.a.’in işaret ve emriyle yazmıştır”.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

  • 4 defa gösterildi.

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0