Adı:
Fıkh-ı Ekber
Baskı tarihi:
Şubat 2015
Sayfa sayısı:
79
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054818747
Kitabın türü:
Çeviri:
Mustafa Kasadar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ravza Yayınları
Akaid ilmi İslam dininin itikadi hükümlerinden bahseder. Bu ilim dinin asli hükümlerinden bahsettiği için "usulü'd-din", en önemli konusunu Allah 'ın birliği ve sıfatları teşkil etiiği için "İlmü't-Tevhid ve's-Sıfat" adlarıyla da anılmıştır. İnsanlar bu ilim sayesinde şek ve şüphe felaketinden ve batıl vehimlerin karanlıklarından kurtulurlar.

Fakihlerden akaide dair ilk eser yazan ve eseri günümüze kadar ulaşan İmam Azam Ebu Hanife'-dir. Ebu Hanife (r.h) genel anlamada fıkhı "kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir" şeklinde tarif etmiş ve akaid konularını fer'i hükümlerden ayırmak için de bu ilme "el-Fıkhü'l-Ekber" adını vermiştir
Fıkh-ı Ekber'i okuyanlar