Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife

İbn Hacer El-Heytemî

Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife Konusu

Hz. Peygamber ve onun seçkin ashabından sonra ümmet-i Muhammed üzerinde en büyük hak sahiplerinden biri İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O'nun güzel ahlakı ve üstünlükleri, mezheplerin ihtilaf sebepleri, mezhep değiştirme, müçtehid imamların dereceleri, başka bir mezhebi taklit, İmam-ı Azam'ın kıyası hadislerin önüne geçip geçirmediği, Hanefi mezhebinin oturduğu temeller gibi merak edilen birçok sorunun cevabını bir Şafii alii olan İbn Hacer el-Heytemi'nin kaleminden ilgiyle okuyacaksınız. Müslümanca bir hayat yaşamayı gayeleyen her kesimden insanı ilgilendiren çok faydalı bir eser...
Tahmini Okuma Süresi: 6 sa. 7 dk.Sayfa Sayısı: 216Yayınlanma Tarihi: 2010Yayınevi: Semerkand
ISBN: 9786054214105Ülke: TürkiyeDil: TürkçeFormat: Karton kapak

Puan

8.910 üzerinden
27 Puan · 4 İnceleme

Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife Yorumları ve İncelemeleri

Tümünü gör
Aslı Ateş

Aslı Ateş

@AsliAydAtes
·
02 Kasım 2022 15:32
9/10 puan verdi
Hz Muhammed’den 70 Hz Ali’den 40 yıl sonra doğmuş. Çağ olarak bu kadar yakınmış kutlu peygamberimize ve emanetlerine. Dedesi, Hz. Ali’nin izleriyle dersleriyle büyümüş dolayısıyla ilk öğretmeni dedesi - babası olmuş ve efendimizin iki kuşak sonraki torunlarıyla aynı dönemde yetişmiş. Onlarla dahi
2 etkileşim
kadir sonsöz

kadir sonsöz

@kadirsonsoz
·
26 Aralık 2022 22:08
10/10 puan verdi
Ebu Hanife asıl ismi Numan olup hicri 80 miladi 699 yılında Kûfe'de doğmuştur aslen İran kökenlidir dedesi Zuta İran'ın ilk fetihlerinde müslüman olup Numan adını almıştır. Ebu Hanife gençliğinde kelam ilmi ile ilgilenmiştir Basra'da eğitim görmüştür kendi döneminde Mutezile mezhebi
24 etkileşim

Kitap İstatistikleri

Kitabın okur profili

Kadın% 49.7
Erkek% 50.3
0-12 Yaş
13-17 Yaş
18-24 Yaş
25-34 Yaş
35-44 Yaş
45-54 Yaş
55-64 Yaş
65+ Yaş

Yazar Hakkında

İbn Hacer El-Heytemî
İbn Hacer El-HeytemîYazar · 6 kitap
İbn Hacer el-Heytemî, 909/1503 yılında Mısır'da doğmuş Şafiî ulemâ­sından bir zâttır. Dedelerinden biri çokça sustuğundan dolayı taşa benzetilmiş, "hacer" nispesi oradan gelmiştir. Çeşitli İlimlerde eseri bulunan Heytemî 974/1566'da vefat etmiştir. Heytemî, el-Fetâvâ'l-hadîsİyye adlı eserinde her zaman Resûlullah (s.a.) ile yakaza halinde görüşmenin, ondan ilim almanın mümkün olduğunu be­lirtmiş, daha önce İsimlen geçen Bârizî, (ö.438/1046), Gazâlî (0.505/ 1111), İbn Ebî Cemre (Ö.699/1300), Tâc es-Sübkî (Ö.711/1311), Afif el-Yâfiî (0.768/ 1363) gibi âlimlerin bu fikirde olduklarını söylemiştir. Hatta bir velinin hazır bulunduğu bir mecliste, fakihin biri bir hadis ri­vayet etmiş, o veli de "Bu hadisin aslı yoktur" demiştir. Orada bulunanlar, bunu nereden bildin? diye sormuşlar, bunun üzerine o veli: İşte Nebiyy-i Ekrem (s.a.) burada duruyor ve ben böyle birşey deme­dim buyuruyor" diye cevap vermiştir. O sırada perde kalkmış, fakih de bu gerçeği görmüştür. Heytemî, bu olayı anlatmakla yetinmiş, keşifle tashih e-diimeyen bu hadisin hangi hadis olduğuna dair bir açıklamada bulun­mamıştır. Gerçekten Resûlullah (s.a.)'i yakaza halinde yani uyanık halde görmek mümkün müdür? Bir kısım âlimler bunu imkan dahilinde görmezken bir kıs­mı da bunun mümkün olabileceğini iddia etmişlerdir. Heytemî, bunun ger­çekleşebileceğini doğrusunun da bu olduğunu savunmuş, Buhârî'nin Sa-hîh'inde zikredilen "Beni uykuda gören uyanıkken de görecektir hadisini delil göstermiştir. Nitekim Gazâlî, el-Munkız mine'd-dalâl adlı eserinde sûfilerin yakaza halinde melekleri, peygamberleri görebileceklerini seslerini İşitebileceklerini ve onlardan bir takım şeyler öğrenebileceklerini söylemiş, [998] öğrencisi İbnü'l-Arabî (ö.546/1151) ve diğer âlimlerden İbnü'1-Hâc (0.737/ 1336) da Peygamber (a.s.)'ı yakaza halinde görmenin zorluğunu kabul et­mişler, fakat bunun mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber ile yakaza halinde görüşebilmek zor bir durum olmakla birlikte bu hal her mümin için geçerlidir. Onu görebilmek için belli bir ilim seviyesinden daha ziyade onun şeriatına ve sünnetine bağlı muttaki bir kul olma şartı yeterlidir. İşte Abdülaziz ed-Debbağ bunlardan biridir.

Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife Sözleri ve Alıntılar

Tümünü gör
Eylül Türk

Eylül Türk

@EylulTurk
·
14 Haziran 2019 16:55
"İki dünya saadetini sağlayan şey, ilmimizle âmel etmemizdir."
23 etkileşim
Nuran TAT

Nuran TAT

@Nur46Nur
·
05 Ağustos 2022 23:13
Nadr b. Şümeyl demiştir ki: "İnsanlar fıkhın hakikatini unutmuşlardı ve uykuda gibiydiler. Ebu Hanife bu ilmi tertip edip süsleyerek zorluklar içinde hakikati halka hatırlattı ve onları uyandırdı."
8 etkileşim
ezgi

ezgi

@ezgia
·
19 Nisan 2017 19:37
Kökü sabit olan güzel bir ağacın dalları ve yaprakları göğe doğru ne derece yükselse ve meyvelerinden halk ne kadar faydalansa, madenki bu meziyet ve fayda hep o kökün sabit ve sağlam oluşu sayesindedir, o zaman gerçek şeref de yine ona aittir.
4 etkileşim
Aslı Ateş

Aslı Ateş

@AsliAydAtes
·
01 Kasım 2022 11:40
Ebu Hanife hazretlerine, “ üç güne kadar vefat edeceksiniz” diye bir zaman söylenseydi, devamlı yaptığı ameller üzerine kıl kadar bir şey ilave etmeye gücü yetmezdi. Öyle ki ibadetle doluydu günleri..
6 etkileşim
Aslı Ateş

Aslı Ateş

@AsliAydAtes
·
01 Kasım 2022 10:41
“Hz Peygamber, ‘ Allah’a tam tevekkül etseydiniz sabah aç gidip tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizleri de rızıklandırırdı’ buyurmuştur.”
4 etkileşim

Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife İletileri

Tümünü gör
Henüz kayıt yok