Finansal Muhasebe

·
Okunma
·
Beğeni
·
9
Gösterim
Adı:
Finansal Muhasebe
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
1076
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053447634
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gazi Kitabevi
1. Muhasebe Biliminin Temelleri

İşletme ve Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler

 Muhasebe Kayıt Tekniği

Muhasebe Düzeninin Oluşturulması

Muhasebenin Temel Konuları

Muhasebe Süreci

Tek Düzen Muhasebe Sistemine Yönelik Yasal Düzenlemeler

2. Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Özkaynaklar

Gelir Tablosu Hesapları

Maliyet Hesapları

Nazım Hesaplar
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
(...) iktisadi olay işletmenin ekonomik kişiliği tarafından gerçekleştirildiği için onun iktisadi değerlerini değiştirirken, bu faaliyetle hiçbir ilgisi olmayan işletme sahibinin iktisadi kıymetlerinde herhangi bir değişme ortaya çıkarmaz.
Sahiplik Açısından İşletme Türleri: Sermayesinin tamamı özel kesim (gerçek veya tüzel kişi) tarafından sağlanan özel işletmeler, sermayesinin tamamı devlet tarafından sağlanan kamu işletmeleri ve sermayenin bir kısmının özel, bir kısmının da kamu tarafından karşılanan karma işletmeler olarak sınıflandırılır.
Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Sermaye

Bu eşitliğe temel muhasebe eşitliği veya temel muhasebe denkliği denir.
Muhasebe uygulamalarına yön veren diğer düzenlemeleri, aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

1- KANUNLAR

- Türk Ticaret Kanunu
- Borçlar Kanunu
- Vergi Kanunları
- Vergi Usûl Kanunu
- Gelir Vergisi Kanunu
- Kurumlar Vergisi Kanunu
- Katma Değer Vergisi Kanunu
- Damga Vergisi Kanunu
- Gümrük Vergisi Kanunu
- Emlak Vergisi Kanunu
- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
- Sermaye Piyasası Kanunu

2- TEBLİĞLER

- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
- Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
- Maliye Bakanlığı Tebliğleri

3- MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

- Türkiye Muhasebe Standartları
- Türkiye Denetim Standartları
Bilançoda yer alan hesaplar aktif karakterli (varlık) yive pasif karakterli (kaynak) olma niteliğine göre ikiye ayrılır. Bir hesap aktif karakterli olma niteliğine sahipse, o hesaptaki artışlar karşı hesabın borcuna kaydedilirken, azalışlar ise hesabın alacağına kaydedilir.

Pasif karakterli olma niteliğine sahip bir hesapta ise, artışlar hesabın alacağına kaydedilirken, hesaptaki azalışlar hesabın borcuna kaydedilir.

Kâr Zarar Tablosunda yer alan hesaplar gelir ve gider hesapları olma niteliğine göre ikiye ayrılır. Gelir hesabı olma niteliğine sahip olan hesapların alacak tarafına kayıt yapılırken, gider hesabı olma niteliği taşıyan hesapların ise borç tarafına kayıt yapılır.

Varlıklar Hesabı: Borç (+) T Alacak (-)
Sermaye Hesabı: Borç (-) T Alacak (+)
Alacaklar Hesabı: Borç (+) T Alacak (-)
Borçlar Hesabı: Borç (-) T Alacak (+)
Gelir Hesabı: Borç (∅) T Alacak (+)
Gider Hesabı: Borç (+) T Alacak (∅)
İşletme sahibi veya ortakların işletme varlıkları üzerindeki haklarının ifade eden kelimeye muhasebe literatüründe sermaye denir.
İşletme faaliyetlerini yürütmek için katlanılan varlık tüketimine gider denir. (...) İşletmenin varlıklarında artış olması için yaptığı faaliyetler sonucunda ortaya çıkan kazançların parasal ifadesine gelir denir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Finansal Muhasebe
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
1076
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053447634
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gazi Kitabevi
1. Muhasebe Biliminin Temelleri

İşletme ve Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler

 Muhasebe Kayıt Tekniği

Muhasebe Düzeninin Oluşturulması

Muhasebenin Temel Konuları

Muhasebe Süreci

Tek Düzen Muhasebe Sistemine Yönelik Yasal Düzenlemeler

2. Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Özkaynaklar

Gelir Tablosu Hesapları

Maliyet Hesapları

Nazım Hesaplar

Kitap istatistikleri